Home > Råvarubrevet – Rally i järnmalm

Råvarubrevet – Rally i järnmalm

Måndagen bjöd på ett veritabelt rally i järnmalm, ett rally som dock är svårt att förklara med förändringar i fundamentala faktorer utan det ser mer ut som en förändring av sentimentet som förstärktes av ”short squeeze”.

Järnmalm

Iron ore 62-procentig_Nymex 10 mars 2016

Vad låg då bakom förändringen av sentimentet? Uttalanden av den kinesiska premiärministern Li Keqiang i anslutning till helgens folkkongress som citerades av flera internationella nyhetsbyråer tolkades som att mer stimulanser är att vänta:

China will face more and tougher problems and challenges in its development this year, so we must be fully prepared to fight a difficult battle.

Tillväxten i Kina under 2015 var den lägsta på 25 år och tillväxtmålet för 2016 sänktes också något, och ligger nu i intervallet 6,5 – 7,0 procent (samt ett mål på minst 6,5 procents tillväxt under de kommande fem åren).

Även om tillväxtmålet sänktes något framstår det, givet den nuvarande ekonomiska situationen i Kina, som något högt och därmed är det kanske rimligt att förvänta sig ytterligare stimulanser. Speciellt som den senaste statistikskörden från Kina fortsatt visar en ekonomisk aktivitet som avtar, PMI för tillverkningsindustrin under februari var återigen under 50 (vilket indikerar en ekonomisk avmattning) och föll ytterligare i jämförelse med månaden tidigare (stats.gov.cn).

China manufacturing PMI februari 2016

Kinas handelsbalans för februari månad visade också en minskning av exporten (i dollar) med hela 25,4 procent (i jämförelse med samma månad föregående år) samtidigt som även importen föll med 13,8 procent vilket innebär 16 månader i rad av minskad import (Reuters). Man bör dock flika in att det kinesiska nyårsfirandet mer eller mindre stängde ner landet under en vecka i februari och man bör därför kanske inte dra alltför långtgående slutsatser från just februarisiffran.

Kinas betydelse för efterfrågan på basmetaller

IMF_china metal imports_development of metal markets

Diagrammet ovan (från oktoberutgåvan av IMF:s World Economic Outlook) som vi sett i tidigare råvarubrev illustrerar Kinas växande betydelse för efterfrågan på basmetaller; landet stod under 2014 för cirka 60 procent av den totala världskonsumtionen av järnmalm. Givet detta är det inte förvånande att en förändring i sentimentet gällande utvecklingen för den kinesiska ekonomin och förväntningar på ytterligare stimulanser kan ge en kraftigt positiv effekt på järnmalmspriserna. Med detta sagt är det dock svårt att se att rallyt under måndagen håller i sig, fundamentalt sett råder det fortfarande en global överkapacitet av järnmalm och vi ser inga egentliga tecken på en snabb vändning för den kinesiska ekonomin, snarare verkar ett scenario med en svagare utveckling för den kinesiska ekonomin under det kommande året mer trolig. Järnmalmspriset föll också tillbaka under veckan och en fortsatt volatilitet är antagligen rimlig att förvänta sig.

Trots måndagens rally, och en relativt god start för järnmalm under 2016 ligger priset fortfarande långt, eller snarare mycket långt under de nivåer vi såg under den så kallade ”supercykeln för råvaror”.

Järnmalm, 4 år tillbaka

Iron ore 62 procentig 4 years

Koppar

Copper 10 mars_2016

Kopparpriserna följde inte med i måndagens järnmalmsrally, men steg däremot relativt kraftigt under förra fredagen inför den kinesiska folkkongressen på förväntningar om ytterligare stimulanser. Till skillnad från rallyt i järnmalm verkade uttalanden under och i anslutning till folkkongressen inte ha varit tillräckliga för att kopparn skulle fortsätta upp under veckan, vilket åtminstone delvis indikerar att rallyt i järnmalm drevs av ”short squeeze”. Koppar och järnmalm har visserligen olika användningsområden, och olika utbuds- och efterfrågefunktioner men det blir än svårare att argumentera för att uppgången i järnmalm skulle ha drivits av rent fundamentala faktorer när kopparpriserna inte reagerar på samma sätt.

Koppar, 4 år tillbaka

High Grade Copper 4 years_10 mars 2016

Med en längre tidshorisont ser vi att trots en god start på 2016 ligger kopparpriserna fortsatt långt under de mycket höga nivåer vi såg för några år sedan.

Brent

Brent_9 mars 2016

Brent, 6 månader tillbaka

Brent_9 mars 2016_

Oljan har fortsatt upp under den senaste veckan och handlas i skrivande stund strax under $41 fatet vilket är en nivå vi inte sett sedan början av december förra året.

Uppgången drivs av förväntningar på en överenskommelse om frysta produktionsnivåer. Den ryske energiministern Alexander Novak sa i en intervju under förra fredagen att ett möte skall hållas någon gång mellan den 20:e mars och 1:a april där Ryssland och ett 15-tal andra oljeproducenter skall delta (Interfax). Målet är att få med sig ytterligare länder till uppgörelsen mellan Ryssland, Saudiarabien, Venezuela och Qatar om att frysa produktionen på den nivå som rådde den 11 januari i år.

Varken tid eller plats för detta möte är än så länge fastslaget och snart måste man så att säga gå från ord till handling. Det kan visa sig vara lättare att driva upp oljepriset på förväntningar om produktionsfrysningar än att faktiskt enas om sådana. Brasklappen från tidigare råvarubrev, att en frysning av produktionsnivån egentligen inte räcker kvarstår också, för en frysning på den nivå som gällde den 11:e januari skulle innebära ett fortsatt överutbud.

Än så länge har vi inte hört några uttalanden som pekar på att man kommer gå längre än bara en frysning och minska produktionen, men det är också möjligt att en frysning är tänkt som ett första steg som sedan följs av produktionsminskningar.

Iran som förväntas stå för medparten av den globala produktionsökningen under 2016 har hittills också visat sig kallsinnig till all form av begränsning av sin produktion och det framstår i dagsläget som att det kommer bli mycket svårt att få med sig Iran på en överenskommelse vilket begränsar hur pass stor effekt en produktionsfrysning av övriga länder kan få.

WTI

WTI_10 mars 2016

WTI har följt med Brent upp under veckan men handlas fortsatt till en rabatt gentemot Brent (notera att handeln i WTI sträcker sig in till den 10:e mars i diagrammet ovan). Lageruppbyggnaden i USA fortsätter och nådde återigen nya toppnoteringar vilket motiverar rabatten för WTI gentemot Brent. Samtidigt som lagren av råolja fortsätter öka minskar återigen lagren av destillerade produkter.

Råoljelager, USA

US Ending Stocks excluding SPR of Crude Oil_9 mars 2016

De totala råoljelagren i USA (exkluderande SPR) steg med 3,9 miljoner fat och nådde en ny toppnotering på 521,9 miljoner fat.

Råoljelager, Cushing

Cushing Ending Stocks excluding SPR of Crude oil_9 mars 2016

Lagren i Cushing, Oklahoma (där WTI prissätts) ökade med 0,7 miljoner fat och nådde också en ny all time high-notering på 66,9 miljoner fat.

Lager, bensin

US Ending Stocks of Total Gasoline_9 mars 2016

Lagren av bensin föll med 4,5 miljoner fat under den senaste veckan och ger ett visst stöd till WTI, då den starka efterfrågan på bensin förväntas leda till en ökad efterfråga på råolja från raffinaderierna i USA.

Råoljeproduktion USA, (actuals)

US monthly oil production and year-over-year change

Råoljeproduktion USA, (estimates)

US Field Production of Crude Oil_estimates_9 mars 2016

Övre diagrammet, faktiskt produktion, medan den nedre som sträcker sig till förra veckan bygger på uppskattningar (EIA).

Utvinningen av olja i USA minskar nu (om än att senaste veckans uppskattning visar en marginell ökning gentemot veckan innan) som en direkt effekt av oljeprisfallet under förra året och inledningen av 2016.

Att oljan nu återigen stiger som en effekt av förväntningar om en fryst produktionsnivå i Ryssland och ett antal Opec-länder kan leda till att utvinning av skifferolja i USA återigen blir mer lönsam och att den nedåtgående trenden för produktionen bryts. Slutsatsen från tidigare råvarubrev kvarstår därmed, en fryst produktion (och möjligen i förlängningen en minskad produktion av Opec och Ryssland) kan leda till att produktionen i USA återigen ökar och att det globala överutbudet består.

Guld

Guld_10 mars 2016

Guldet har som vi diskuterat tidigare gått starkt under hela 2016 och har gynnats av sin funktion som ”safe haven” samtidigt som förväntningarna på kommande räntehöjningar från Fed minskat.

Den officiella sysselsättningsstatistiken för USA som inkom i fredags pekade i två olika riktningar, 242 000 nya jobb skapade (utanför jordbrukssektorn) vilket var över förväntan och arbetslösheten låg kvar på låga 4,9 procent. Men samtidigt minskade snittlönen under januari något.

Guldet har nu fallit tillbaka något till följd av en appreciering av dollarn inför ECB:s möte under torsdagen där Draghi förväntas offentliggöra nya stimulanser.

Avslutande kommentarer

Veckan bjöd på ett rally i järnmalm som är svårt att förklara med rent fundamentala faktorer och en rekyl nedåt framstår inte som osannolik. De fundamentala faktorerna bakom uppgången i oljan kan också ses som relativt begränsade i skrivande stund men om man kan enas om en uppgörelse under slutet av mars månad finns kanske de fundamentala faktorerna där. Det är dock många hinder på vägen innan en sådan uppgörelse kan bli verklighet och frågan är om en frysning av produktionen verkligen är tillräcklig för att långsiktigt stabilisera oljemarknaden.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.