Home > Råvarubrevet: Saudisk helomvändning?

Råvarubrevet: Saudisk helomvändning?

Oljan föll först kraftigt på saudiska uttalanden om att Iran måste delta i en överenskommelse för att sedan återigen stiga under veckan efter att Kuwaits Opec-delegat menade att en uppgörelse kommer nås oavsett om Iran medverkar eller ej. Ytterligare stöd kom under onsdagen från fallande oljelager i USA. Kopparn föll sex sessioner i rad, trots en oväntat positiv PMI-siffra från Kina. Slagig handel i guld under veckan, där fokus legat på utvecklingen i den amerikanska ekonomin och publicerandet av mötesprotokollet från senaste FOMC.

Brent 2016-04-06
Brent 2016-04-06

Återigen en vecka med mycket volatil handel i oljan, som föll tungt i slutet av förra veckan och inledningen av denna efter uttalanden från Saudiarabiens vice kronprins Mohammed bin Salman där han villkorade förslaget om fryst produktionsnivå med att Iran också måste delta i en sådan uppgörelse:

If all countries including Iran, Russia, Venezuela, OPEC countries and all main producers decide to freeze production, we will be among them (Mohammed bin Salman via Bloomberg).

Iran har som vi diskuterat tidigare helt avvisat tanken på att de under några omständigheter skall gå med på en uppgörelse som innebär att de fryser sin produktion innan de nått upp till de produktionsnivåer landet låg på innan sanktionerna mot landet infördes (cirka 4 miljoner fat/dag).

Om Saudiarabien villkorar sitt deltagande i en överenskommelse med att även Iran måste ingå i en uppgörelse framstår det som att mötet som skall hållas i Doha om knappt två veckor (17:e april) redan på förhand har misslyckas.

Varför Saudiarabien nu går ut och gör uttalanden som innebär en helomvändning gentemot vad som kommunicerats under februari och mars framstår minst sagt som något märkligt, möjligen kan man argumentera för att Saudiarabien i och med detta vill sätta ytterligare press på Iran att delta i uppgörelsen.

Givet Irans ståndpunkt, som enklast kan sammanfattas som att ett globalt överutbud som uppstått under en period när Iran var utsatt för sanktioner och landets produktion minskade inte kan vara Irans fel och därmed inte Irans uppgift att lösa framstår det som högst osannolikt att även Iran kommer göra en helomvändning under de närmsta tio dagarna.

En alternativ förklaringsmodell till den saudiska omsvängningen är mer geopolitisk orienterad, om man tidigare har velat ha en (fortsatt) hög produktionsnivå för att sätta press på högkostnadsproducenterna av skifferolja i Nordamerika ser man nu en allt större risk att en uppgörelse enbart leder till att Irans oljeintäkter ökar och att landet därmed får ekonomiska muskler att flytta fram sina positioner i närområdet.

Följetongen kring det kommande mötet i Doha tog dock inte slut där utan oljan handlades återigen upp under tisdagen efter mer positiva tongångar från Kuwaits Opec-representant Nawal al-Fezaia som menade att de oljeproducerande länderna inte har något annat alternativ än att enas om ett produktionstak och att Irans deltagande inte är avgörande (Reuters).

Totala råoljelager USA, exkluderande SPR
Totala råoljelager USA, exkluderande SPR

Oljan fick ytterligare stöd under onsdagen efter att EIA:s veckouppdatering av oljelagren visade en oväntad nedgång av de totala oljelagren (exkluderande SPR) med 4,9 miljoner fat till 529,9 miljoner fat, framförallt beroende på en lägre import.

Råoljelager, Cushing
Råoljelager, Cushing

Lagren i Cushing (där WTI prissätts) steg däremot med 357 000 fat till 66,3 miljoner fat. Även lagren av bensin ökade, och steg med 1,43 miljoner fat till 244 miljoner fat. Fallande bensinlager har annars varit en ljuspunkt tidigare veckor och för att oljelagren skall kunna minska på sikt krävs det en fortsatt hög efterfrågan från konsumentledet, speciellt som minskningen av de totala oljelagren framförallt berodde på en lägre import.

Produktionen i USA föll även denna vecka med 14 000 fat/dag till 9,008 miljoner fat/dag och precis som tidigare veckor är nedgången relativt marginell, men samtidigt är trenden med fallande utvinning tydlig.

Spread Brent WTI 2016-04-06
Spread Brent WTI 2016-04-06

Spreaden mellan Brent och WTI har ökat sedan förra veckan och är nu $2,09. En (eventuell) överenskommelse om produktionsfrysning bör ge lite mer stöd till Brent än WTI, givet att de amerikanska producenterna inte kommer delta i en (eventuell) uppgörelse och i det fall en sådan uppgörelse leder till högre oljepriser (för både Brent och WTI) är det möjligt att nedgången i den amerikanska produktionen sker i en långsammare takt eller alternativt planar ut.

Koppar 2016-04-06
Koppar 2016-04-06

Uppgången för kopparn under mars månad är nu utraderad och trots en överraskande bra PMI-siffra för den kinesiska industrin unders mars månad, på 50,2 (vilket är första gången sedan juli 2015 vi har sett en notering som inte legat under 50).

Farhågorna för tillväxten i den kinesiska ekonomin kvarstår dock och vi ser nu också en mycket stor lageruppbyggnad av koppar i Kina, och det är tveksamt om prisuppgången under mars månad verkligen kan sägas vara motiverad ur ett fundamentalt perspektiv.

Producenterna som samlades under World Copper Conference i Chile den 4-6:e april hade överlag också relativt låga förväntningar på framtiden, och Anglo American ser fortsatt låga priser under 3-5 år (Reuters).

Guld 2016-04-06
Guld 2016-04-06

För guldets del har fokus fortsatt att ligga på utvecklingen i den amerikanska ekonomin och hur Fed förväntas agera framöver, samtidigt som guldet agerat safehaven de dagar börserna fallit. Fredagen bjöd på en relativt stark amerikansk sysselsättningsstatistik, där antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn ökade med 215 000, samtidigt som genomsnittslönen har stigit med 2,3 procent det senaste året.

Under onsdagskväll svensk tid släpptes protokollet från senaste FOMC som i stort sett bekräftar Yellens duvaktiga tal under förra veckan, men man kunde också se att det fanns en oenighet där vissa av ledamöterna argumenterade för en räntehöjning under förra mötet:

A couple of participants, however, saw an increase in the target range to ½ to ¾ percent as appropriate at this meeting, citing evidence that the economy was continuing to expand at a moderate rate despite developments abroad and earlier volatility in financial conditions, continued improvement in labor market conditions, the firming of inflation over recent months, and the apparent leveling-off of oil prices. (Protokoll: FOMC, mars 2016).

Att det finns en viss oenighet inom Fed har vi sett tecken på under de senaste veckorna, men outlooken är fortsatt duvaktig vilket kan fortsätta ge stöd till guldet.

Avslutande kommentar

Frågetecknen inför mötet i Doha blir allt fler, kommer Opec och Ryssland kunna enas om om att frysa produktionsnivån när Saudiarabien nu har villkorat sitt deltagande med att även Iran måste delta? Eller kommer Saudiarabien göra ytterligare en omsvängning under de närmaste dagarna?

De tidigare frågetecknen kvarstår också, även om man skulle lyckas att enas om att frysa produktionen på januarinivån är det tveksamt hur effektiv en sådan frysning skulle bli i det fall Iran inte deltar i en sådan överenskommelse. Opecs produktion föll också i februari jämfört med januari på grund av produktionsstörningar i Nigeria, Förenade Arabemiraten och Irak, men så som upplägget verkar vara med dagsproduktionen för den 11:e januari som riktmärke skulle det då vara möjligt för dessa länder att öka produktionen till denna nivå och ändå delta i uppgörelsen.

För guldets del är ingen räntehöjning från Fed att vänta i april, och outlooken för resterande delen av 2016 är fortsatt duvaktig, men mötesprotokollet från senaste FOMC visade dock att det finns en oenighet inom Fed om hur penningpolitiken skall bedrivas, eller snarast en oenighet om vad som är mest skadligt, att höja räntan för fort eller för långsamt.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.