Home > Råvarubrevet – Uppåt för oljan under veckan & Fed lämnar räntan oförändrad

Råvarubrevet – Uppåt för oljan under veckan & Fed lämnar räntan oförändrad

Vi inleder veckans råvarubrev med Feds besked att räntan lämnas oförändrad, vilket var helt i linje med förväntningarna. Mer intressant är hur Feds syn på ekonomin förändras sedan det senaste mötet och vilka indikationer detta ger för takten på framtida räntehöjningar och i förlängningen dollarkursen. Som vi diskuterat i tidigare råvarubrev är dollarkursen (allt annat lika) negativt korrelerad med råvarupriser.

A range of recent labor market indicators, including strong job gains, points to some additional decline in underutilization of labor resources. Inflation has continued to run below the Committee’s 2 percent longer-run objective, partly reflecting declines in energy prices and in prices of non-energy imports. Market-based measures of inflation compensation declined further; survey-based measures of longer-term inflation expectations are little changed, on balance, in recent months. […] Inflation is expected to remain low in the near term, in part because of the further declines in energy prices, but to rise to 2 percent over the medium term as the transitory effects of declines in energy and import prices dissipate and the labor market strengthens further. The Committee is closely monitoring global economic and financial developments and is assessing their implications for the labor market and inflation, and for the balance of risks to the outlook. (FOMC statement, 27 jan, 2016).

Feds uttalanden är något mer duvaktiga än efter senaste mötet – men kanske inte fullt så duvaktiga som marknaden hade förväntat sig givet den senaste tidens finansiella oro. En räntehöjning i mars verkar nu mer avlägsen, men givet uttalandena har Fed inte helt stängt dörren för en sådan. Balansgången för Fed är svår i dagsläget, å ena sidan utvecklas arbetsmarknaden i USA bra, men inflationstrycket minskar givet prisfallet för oljan och allmänt fallande importpriser (till följd av lägre råvarupriser överlag och en starkare dollar).

Den finansiella oron vi sett under inledningen av 2016 skall egentligen inte påverkar Feds beslut så mycket i det fall den enbart är ”finansiell”, men om den istället beror på en global avmattning i den reala ekonomin blir det svårt för Fed att bibehålla den takt på räntehöjningarna under 2016 som förväntades efter mötet i december förra året. Sammanfattningsvis får vi, likt Fed, invänta ny statistik innan bilden blir klarare, men som det ser ut nu är förväntningarna på takten för kommande räntehöjningar något lägre.

Oljan

Både Brent och WTI steg relativt kraftig under den senaste veckan i en volatil handel. Någon direkt fundamental skillnad gentemot veckorna innan när oljan föll är egentligen svår att se, visserligen har obekräftade medieuppgifter gjort gällande att Opec diskuterar, eller åtminstone försöker få till diskussioner om utbudsminskningar tillsammans med länder utanför Opec. Samma medieuppgifter gör gällande att det främst skulle gälla diskussioner eller förhandlingar med Ryssland som motpart (enligt Reuters).

Än så länge är detta bara obekräftade rykten och det är svårt att avgöra sanningshalten i sådana men vi vet sedan tidigare att Opec inte har visat några tecken på att man (enbart) själva skall minska produktionen utan att det i så fall krävs att även länder utanför Opec gör samma sak, vilket gör ryktena mer trovärdiga.

Samtidigt finns det en oenighet inom Opec, den saudiska linjen är som vi diskuterat tidigare att låta oljan flöda för att på så vis sätta press på oljeproducenterna i USA, medan länder som Venezuela och Nigeria vars ekonomier drabbats mycket hårt av oljeprisfallet heller skulle vilja se omedelbara utbudsminskningar. Irans återkomst till den globala oljemarknaden komplicerar det hela ytterligare, givet att landet ämnar öka sin produktion nu när sanktionerna avslutats, och Saudiarabien ser en risk att en eventuellt minskning från deras sida enbart kommer leda till större export från Iran.

En inte allt för vågad gissning är att utvecklingen för oljepriset den närmsta tiden kommer styras av marknadens bedömning av hur pass troligt det är att Opec överhuvudtaget är villiga att diskutera utbudsminskningar och hur pass stora möjligheter man i så fall har att få med sig Ryssland på sådana.

Brent

Brent_2016-01-28

WTI

WTI_2016-01-28

Sentimentet i både Brent och WTI har som vi diskuterade ovan varit mer positivt under den senaste veckan med en stor procentuell uppgång under en volatil handel. Samtidigt är oljan fortfarande ner sedan årsskiftet och det underliggande överutbudet består. (Notera också att end-date för Brent är den 27:e, medan noteringen för WTI sträcker sig in på början av den 28:e).

Lagerstatistik, råolja i USA

Weekly US Ending Stocks Excluding SPR of Crude Oil

Cushing, Ending stock excluding SPR of Crude Oil_22jan2016_

Statistiken för oljelagren i USA spretar något, de totala lagren i USA (exkluderande SPR) steg ytterligare förra veckan med 8,38 miljoner fat till 494,9 miljoner fat, vilket återigen är den högsta nivån för säsongen på 80 år, medan lagren i Cushing, Oklahoma (där WTI prissätts) minskade med 0,7 miljoner fat och ligger nu på 63,4 miljoner fat vilket är en tillbakagång från tidigare all time high (EIA).

Förändring av Brent-futures

Värt att notera är att den 29:e januari förändras ”expiration date” för Brent, vilket innebär att den framöver hamnar ur ”fas” med motsvarande termin för WTI. Effekten kan ses i bilden nedan från EIA.

Next timing for expiration of oil futures

En direkt jämförelse för spreaden mellan Brent och WTI blir nu något svårare att göra och det öppnar upp för en viss risk för förvirring (åtminstone initialt) så därför rekommenderas det att man läser på vilka effekter detta får, här: REMINDER – ICE BRENT FUTURES AND OPTIONS EXPIRY CALENDAR CHANGE och här ICE Futures Europe Brent Crude Futures

Guld

Gold_2016-01-28

Guldet har tickat upp den senaste veckan och ligger nu på två-månaders högsta. Guld agerar som vi diskuterat tidigare ”safe-haven” i den allmänna marknadsoron och förväntningar om att Fed nu blir mer försiktiga med takten på kommande räntehöjningar är positivt för guldet, men antagligen också till viss del inprisat.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto