Home > Råvarubrevet v.12 ”Försvagad dollar styr utvecklingen…”

Råvarubrevet v.12 ”Försvagad dollar styr utvecklingen…”

Under veckan har det varit stort fokus på oljan, som kortfattat klev under 50 dollar på onsdagen efter höga lagersiffror. Trots att en potentiell förlängning av den produktionsfrysning som råder inom Opec, finns krav som kan komma att ställa till det. Basmetallerna har fortsatt visa positiva tecken, och vi lyfter denna vecka fram tenn som en intressant metall efter förnyad köpstyrka. När dollarn kraftigt fallit, däribland dollarindex som klivit under 100 dollar, har flera valutapar och ädelmetaller fått styrka till uppgång. Guldet fortsätter därmed att fortsättningsvis se intressant ut, trots sin starka uppgång. Även den svenska kronan ser riktigt intressant ut vid handel kring MA 200. Bland livsmedel lyfter vi denna vecka åter fram kakao, som efter bara några veckor där vår prognos fall väl i linje med utvecklingen, ser vi fortsatt goda möjligheter till fortsatt uppgång, efter att köpstyrkan tilltagit ordentligt.

Analys sponsrad av Vontobel
Positionera dig med ett stort utbud av strukturerade produkter från Vontobel!

 

BULL KAKAO X6 VON

Entré Köp
$2160
Målkurs
$2280
Nödutgång
$2120

Fortsatt risk för nedsida om inte Opec kan rädda oljan.

Oljan klev kortfattat under 50 dollar på onsdagen, vilket inte upplevts sedan slutet av november föregående året.

Vi lyfte fram förhöjd oro när oljan kortfattat utmanade 50 dollar redan i föregående veckas råvarubrev.

Ytterligare bränsle till en pressad olja kom i veckan, när veckostatistik visade att de amerikanska lagren av råolja ökat med 4.5 miljoner fat, en bra bit över väntade 1.8 miljoner fat.

Trots att efterlevnaden till Opecs produktionsfrysning som omfattat 1 miljon fat per dag efterföljs, så är det klart negativt när lagersiffrorna är så pass signifikanta.

”Det finns helt klart en oro i marknaden att vi ska få se ytterligare en rejäl lageruppbyggnad”, kommenterade en oljestrateg till Bloomberg News.

Under 2016 återupprepade vi under flertalet tillfällen att Opec måste visa styrka och gemenskap, för att inte bara komma med lösa rykten och löften.

Att vi fick en produktionsfrysning som upprätthållits bra är i sig positivt, men nu skiftas dock fokus på en förlängd produktionsfrysning.

Vi fortsätter att befinna oss i ett svårbedömt läge, däremot är risken tydligt förhöjd för resa vidare söderut, efter den kortfattade noteringen under 50 dollar.

Så länge som vi bibehåller mark över 50 dollar, är det en fortsatt konsolidering mellan 50 – 53 dollar vi räknar med att få uppleva.

Fortsatt risk för nedsida om inte Opec kan rädda oljan.

Tenn intressant metall efter ny köpstyrka.

Flera basmetaller har uppvisat styrka, däribland tenn.

Tenn är en metall som fallit lite i skymundan, som även upplevde en ytterst tråkig utveckling mellan november fram till början av innevarande året.

Efter en signifikant nedgång har en W-formation uppenbarats, och vi började med att lämna MA 200 bakom oss, för att därefter kliva över MA 50 föregående vecka när vi etablerade oss över 20 000 dollar per ton.

För närvarande utmanas 100 dagars glidande medelvärde, och med tanke på att vi fått en stabil ändock successiv uppgång är sannolikheten för ett utbrott på uppsidan tydligt förhöjd.

Rent fundamentalt såg vi att lagernivåerna på LME visade en nedgång på 4.000 ton i veckan, vilket vidare givit bränsle till uppgång.

Rent tekniskt behöver vi inledningsvis se en etablering över MA 100 som vi just nu handlas vid, 20 450 dollar per ton, för vidare uppgång. Vid ett sådant fall är det åter mot 21 000 vi siktar mot, som tidigare upplevt svårigheter.

Vid uppvisad svaghet är det snarare istället 20 000 dollar per ton vi får vända blickarna mot.

Tenn intressant metall efter ny köpstyrka.

Guldet fortfarande en intressant klimp, trots kraftig uppgång på 50 dollar.

Efter kraftig uppgång under sju dagar börjar guldet finna vissa motståndskrafter.

Att vi upplever en andhämtning vid 1250 dollar kanske inte är så konstigt, inte minst har vi upplevt en uppgång på 50 dollar, efter att vi fann stöd kring 1200 dollar på tidigare kraftiga nedgång i slutet av februari, men nuvarande prisnivå är även en sentimental sådan.

Att dollarn även kraftigt försvagats är positivt för guldet, och det är en tydlig korrelation vi upplever i sedvanlig ordning.

Den Trumpomanian som råder stökar till det allt mer, vilket vi ser en tydlig avreaktion på marknaden utifrån volatilitet.

Även volatilitetsindexet steg kraftigt under onsdagen från 12 till strax under 14 dollar, vilket tydligt bekräftar den oro som råder.

Därmed ser vi goda möjligheter för guldet att fortsätta vidare norrut, när vi väl funnit momentum nog att etablera oss över 1250 dollar.

Initialt finns 1265 dollar inom räckhåll, innan vi vänder blickarna mot 1300 dollar.

En sådan resa innebär även att vi måste kliva över 200 dagars glidande medelvärde som för närvarande noteras vid 1259 dollar.

Guldet fortfarande en intressant klimp, trots kraftig uppgång på 50 dollar.

Svenska kronan på väg att stärkas ytterligare mot dollarn.

Trump och Fed fortsätter att påverka dollarn tydligt.

Trots att vi fick en räntehöjning, har dollarn tappat tydligt, och dollarindexet handlas för närvarande under 100 dollar.

Räntebeskedet med en räntebana på tre förväntade räntehöjningar, var något mindre än vad marknaden eftersökte, för att finna styrka till vidare uppgång.

När dollarn kraftigt nu försvagats mot flera valutapar, är den svenska kronan extra intressant.

För närvarande handlas kronan mot dollarn vid 200 dagars glidande medelvärde, vilket är andra utmanandet i år, även om denna gång är mer betydande.

Får vi en stängning under MA 200, och en etablering strax ovanför 8.75 dollar är sannolikheten rent statiskt stor för en vidare nedgång.

Vid ett sådant fall håller vi ett extra öga på 8.67 dollar.

Då allt fler ifrågasätter Trumps agerande, är den stora frågan om vi kan komma få uppleva en ytterligare försvagning av dollarn. Trump har själv tidigare kommenterat att dollarn är för stark, vilket förhöjer ytterligare sentiment för försvagning av dollarn.

Rent tekniskt skulle en etablering under 8.67 dollar öppna upp för en nedgång kring tidigare konsolideringsområdet mellan 8.34 – 8.67 dollar.

Allt kan dock hända under Trumpomanian, och om Fed även mot förmodan skulle bli mer hökaktiga, vilket även framkommit möjligheter kring i nyhetsflödet under veckan där Fed-chefen i Philadelphia lyft fram, går det inte att utesluta att amerikanska centralbanken kommer höja styrräntan mer än tre gånger under 2017.

Svenska kronan på väg att stärkas ytterligare mot dollarn.

Vändpunkt för kakao öppnar upp för trevlig uppgång.

Redan vecka 9 lyfte vi fram kakao som ett intressant case, med goda möjligheter till uppgång.

I och med veckans uppgång har vi redan uppnått vår målkurs, men styrkan finns kvar, vilket gör att vi justerar upp vår målkurs.

Underliggande styrka bortsett från den tekniska situationen återfinns i torrt varmt väderklimat i flera regioner i Elfenbenskusten.

En tydlig vändpunkt uppnåddes i början av februari, och även om vi satte en medveten snäv målkurs, så indikerar veckans uppgång ordentlig styrka, vilket bidrar till förhöjd positivitet.

Då vi fortfarande är i ett tidigt skede kring vändpunkten, tillika sjuårslägsta, landar vår uppjusterade målkurs på $2280, och vi väljer hellre att justera upp den allt eftersom vi får bekräftelse till vidare uppgång.

Om mot förmodan säljstyrka uppenbaras på kort sikt, är det primärt 2100 – 2000 dollar som vi räknar med att få uppleva en konsolidering inom.

Såvida inget fundamentalt kraftigt negativt inträffar, kan vi mycket väl bara i startfasen inför en kraftig uppgång även utifrån ett längre perspektiv.

Vändpunkt för kakao öppnar upp för trevlig uppgång.

 

Få Råvarubrevet till din e-post varje torsdag!

Taggar:
ECB
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto