Home > Råvarubrevet v.14 ”Gräver guld i USA…?”

Råvarubrevet v.14 ”Gräver guld i USA…?”

Sedan föregående råvarubrev har vi upplevt stort fokus på bland annat Opec, Trump och Fed. Oljan har lyckats stärka sig ytterligare för utmanande av 55 dollar. När vi vänder blickarna mot basmetallerna tycker vi att stål står ut genom uppvaknande efter tidigare dvala i år. När det kommer till guldet, råder det positiva signaler primärt från USA. Mindre hökaktiga tongångar från Fed i senaste protokollet från policymötet, samt besvikelser från att genomföra hälsovårdsreform till oro över framtida infrastruktursatsningar innebär att Trump snarare gräver guld, än att ge marknaden tillit på framtida genomföranden. En intressant iaktagelse är även denna veckan att peson är tillbaka på nivåer mot dollarn när Hillary Clinton ansågs vara den kandidat som skulle vinna det amerikanska presidentvalet. Sojabönor som dessvärre fortsatte vidare söderut under veckan, fångades upp av tung stödnivå när Argentina samtidigt upplever kraftiga översvämningar, vilket öppnar upp för ett intressant case även denna vecka…

Nästa vecka utgår råvarubrevet till följd av påsken, vilket innebär att nästa publikation kommer den 20 april.

Analys sponsrad av Vontobel
Positionera dig med ett stort utbud av strukturerade produkter från Vontobel!

 

BULL GULD X10 VON

Entré Köp
$1260
Målkurs
$1295
Nödutgång
$1250

Hopp om förlängd produktionsfrysning inom Opec i fokus.

Oljan har under veckan fått ordentligt med bränsle, som inneburit att Brent oljan till och med utmanat 55 dollar på nytt, vilket innebär att sedan årsskiftet noterar vi en något mindre nedgång på -3.57 procent.

Det marknaden förväntar sig är en förlängning av produktionsfrysning inom Opec, och dess oljeproducerande länder.

Enligt Bloomberg väntar sig 13 av 13 oljeanalytiker en förlängd produktionsfrysning.

Nästa Opec möte är dags redan den 25 maj, och det senaste halvårsvisa OPEC-mötet i Wien gav ordentlig styrka när marknaden äntligen fick en produktionsfrysning på 1.8 miljoner fat per dag.

Efterlevnaden har varit nästan 100 procent, vilket i sig bådar gott för framtida prisutvecklingen för oljan om Opec mötet kan innebära en förlängd produktionsfrysning.

De amerikanska lagren av råolja minskade med 1.8 miljoner fat rapporterade American Petroleum Institute, mer än väntade 0.4 miljoner fat. Även bensinlagren föll med 2.6 miljoner fat, mot väntade 1.4 miljoner fat under föregående vecka.

I nyhetsflödet har vi uppmärksammat bland annat att Saudiarabien sänkt sina priser för europeiska kunder, ett tecken på att man vill öka sin andel som hittills domineras av Ryssland.

Även Kina beräknas importera rekordstora mängder råolja från Västafrika i april.

Rent fundamentalt har detta givit förnyad styrka till oljan, efter att Libyen redan föregående vecka gav stöd till uppgång.

Det finns dock riskmoment inom det hela, och den utmaning av 55 dollar som upplevs.

Irak vill tydligen öka sin oljeproduktion med hela 600.000 fat per dag till slutet av året, vilket skulle innebära en total produktion av 5 miljoner fat per dag.

Inte föga förvånande, då oljan står för 95 procent av landets inkomster. Sannolikheten för genomförandet är stor, då landet är i behov av att finansiera kriget mot Islamiska staten.

Rent tekniskt har vi tungt stöd bakom oss vid 53 dollar efter utbrott, och vi tar allt närmre kliv norrut, och efter etablering över 50 dagars glidande medelvärde ger detta styrka till vidare uppgång, när väl 55 dollar kan passeras.

Hopp om förlängd produktionsfrysning inom Opec i fokus.

Stål vaknar till liv efter dvala.

Stål har efter veckor av sidledes handel äntligen vaknat till liv efter dvala.

Ett ordentligt kliv över 629 dollar, innebär att positiva tongångar råder, och metallen har stigit drygt 4 procent sedan årsskiftet.

Stål var en av basmetaller som föll kraftigt från mitten av 2014 fram till slutet av 2015.

Under 2016 fick vi en uppgång som återtog 18 månaders förlorad mark, vilket trots rekyl lyckades hämta tillbaka andan till slutet av 2016.

2017 har inletts av en ytterst tråkig och sidledes handel, men nu har terminen äntligen vaknat till liv.

Bland nyheterna har det framgått att EU på torsdagen beslöt att införa definitiva antidumpningstullar på vissa varmvalsade platta produkter av järn och stål importerade från Kina.

Beslutet har tagits för att skydda europeiska stålproducenter, från kinesisk dumpning.

EU-kommissionens granskning kom fram till att omfattande prisdumpning på mellan 95 och 107 procent orsakade skada för europeiska konkurrenter.

Kommissionens granskning som inleddes i februari i fjol innebär att antidumpningstullarna sattes till mellan 18.1 och 35.9 procent för de kinesiska företagen.

Utöver Kina, så undersöker kommissionen även misstänkt dumpning av samma produkter från Brasilien, Iran, Ryssland, Serbien och Ukraina. Dock valde kommissionen att inte införa provisoriska antidumpningstullar mot dessa länder på torsdagen.

Rent tekniskt har vi förutom etablering över 629 dollar, även klivit över en nedåtgående trendlinje, vilket nu öppnat upp vägen för en uppgång till inledningsvis 675 dollar, som historiskt noterat signifikant volym.

På sikt tror vi att utrymme finns för uppgång till 730 dollar, men för att detta skall ske behöver vi se signifikant styrka i volymen vid etablering över 675 dollar.

Stål vaknar till liv efter dvala.

Gyllene möjligheter för guldet…

Trumpbesvikelser fortsätter att gynna guldet, när den expansiva Trumponomics inte får sitt genomslag.

När Fed även i sitt protokoll från senaste policymötet inte var mer hökaktiga som marknaden väntat, sänder detta positiva signaler till guldet.

Därmed fortsätter vi att gräva guld i USA, som efter rekyl på 1200 dollar nu etsat sig fast kring 1250 dollar, strax under motståndsnivån vid 1265 dollar.

Guldet driver även en kamp med MA 200, som denna gång fortsatt till skillnad mot föregående utmanande vid toppen slutet av februari, som slutade i kraftig nedgång.

Detta i sig är ytterst positivt utifrån ett tekniskt perspektiv, då köpstyrkan kvarstår i bilden.

Därmed upplever vi positiva tongångar som kan innebära etablering över MA 200, och gyllene möjligheter för vidare uppgång.

Sedan årsskiftet har guldet hittills upplevt en uppgång på +8.8 procent.

Inledningsvis ser vi en resa från 1260 upp till 1265 dollar, som tidigare upplevt tydlig volym, före möjligheten öppnas upp för en uppgång till 1300 dollar.

I nyhetsflödet har vi noterat att flera analytiker börjat prata om så mycket som 1475 dollar innan året är slut, vilket är i linje med den tidigare uttalade 1500 nivån.

Mycket hänger på Trump, Fed och dess räntehöjningar, samtidigt som viktig makrodata som sysselsättningsstatistik som kommer imorgon fredag från amerikanskt håll kan förändra tongångar från Fed.

För närvarande pekar Fed Funds Rate på en 94.7 procents sannolikhet för att räntan förblir oförändrad vid nästa räntebesked 3 maj, vilket bådar gott för guldet.

Gyllene möjligheter för guldet…

Dollarn vid vändpunkt mot mexikanska peson.

Tydlig nedgång har upplevts för amerikanska dollarn, mot den mexikanska peson.

En nedgång på hela -9.4 procent har upplevts för dollarn sedan årsskiftet, för närvarande har stannat upp.

Tung stödnivå begränsar fortsatt nedgång, där vi även återfinner en underliggande trendlinje som ser ut att ha fångat upp rörelsen på nedsidan.

Även om vi under upprepade tillfällen lyfter fram besvikelser kring Trumponomics som inte lyckas få det genomslag som en del marknadsaktörer väntat sig, och dollarn tappat tydligt med mark går det inte att bortse från den tekniska situationen.

Dollarindexet i sig innebär att dollarn bibehållit mark och ser ut att ha bitit sig fast vid 100.5 dollar.

USDMXN, den amerikanska dollarn mot den mexikanska peson noteras nu vid prisnivåer som sist upplevdes när Hillary Clinton förväntades bli USAs nästa president.

Dollarn har även upplevt press från mindre hökaktigt Fed än väntat, i protokollet från senaste policymötet.

Däremot var ECB-chefen Mario Draghi, mindre duvaktig på torsdagen vilket stärkt dollarn något.

Utöver detta har viss oro upplevts som pressat dollarn inför mötet mellan Donald Trump och den kinesiske presidenten Xi Jinping i veckan.

Utifrån ett rent tekniskt perspektiv innebär förnyad köpstyrka vid tunga stödnivån, indikation på en vändpunkt efter sådan signifikant nedgång.

Vi väljer dock att vara något avvaktande, då det råder för mycket osäkerhet för närvarande.

Vid eventuell positionering, väljer vi att lyfta fram försiktighet, och hellre öka positioneringen i linje med att dollarn stärks mot peson.

 

Dollarn vid vändpunkt mot mexikanska peson.

Argentina ger styrka till vändpunkt efter fortsatt nedgång till stödnivå i sojabönor.

Föregående veckas rekommendation åkte på bakslag, när sojabönor fortsatte vidare söderut.

Detta innebär att sojabönor nu sedan årsskiftet tappat -6.20 procent.

Köpstyrkan som uppenbarats översköljdes av säljstyrka som tog oss ned till tunga stödnivån vid 9.40 dollar, tillika 6 månaders lägsta.

Under två dagar har handeln bedrivits i positiva tongångar, och vi har lämnat 9.40 bakom oss för att handlas kring 9.45 dollar.

Rent fundamentalt står förnyad köpstyrka Argentina för, som upplevt kraftiga översvämningar, och prognosen fortsätter att uppvisa fortsatt regn.

Enligt Rosario Futures Exchange (Rofex) i Argentina, en börs för derivathandel, sägs enbart 8 procent av sojabönor ha skördats, jämfört med 21 procent under samma period föregående året.

Det är i ett ytterst känsligt läge vi befinner oss i, samtidigt som detta mycket väl kan vara en oerhört attraktiv ingångspunkt när tung stödnivå lyckas stanna upp nedgången.

Att vi fick en stängning på plus under onsdagen, är i sig självt en positiv pusselbit i det hela.

Möjligtvis kan man ta en mindre position, för att skala in vid fortsatt uppgång, men eftersom vi fortsätter att handlas nära tunga stödet gäller det att vara försiktig…

Argentina gav styrka till vändpunkt efter fortsatt nedgång till stödnivå i sojabönor.

Få Råvarubrevet till din e-post varje torsdag!

Taggar:
ECB
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto