Home > Råvarubrevet v 20: ”Ädel- och basmetaller i positiv prismässig symbios….”

Råvarubrevet v 20: ”Ädel- och basmetaller i positiv prismässig symbios….”

Föregående vecka skrev vi att råvarumarknaderna för närvarande var ovanligt disparata och divergerande med priser som rörde sig åt alla håll och kanter, men att det fanns vissa undantag som t.ex. olja och guld. Vi konstaterade vidare att både vete och majs ur tekniskt perspektiv såg intressanta ut medan basmetallerna som grupp såg svaga ut. Denna vecka råder den ”omvända världen”. Guld och olja är fortfarande stabila med en positiv underton, men de flesta jordbruksprodukter har haft en ovanligt svag prisutveckling medan basmetallerna istället vädrar morgonluft och visat imponerande styrka i gott sällskap med ädelmetaller som palladium och platina.

Oljepriset ligger fortfarande kvar inom sitt väldefinierade intervall mellan 105 – 112 dollar, men visar en positiv tendens och närmar sig 110 dollar. Skulle priset orka vidare upp till övre delen av intervallet och bita sig fast där kommer det tekniska utseendet förbättras markant och indikera en möjlig uppgångsfas. Vi är inte där ännu, men det finns skäl att bevaka oljepriset extra noga kommande vecka. Även guld ligger kvar i sin range mellan 1280 – 1320 dollar, men även här börjar priset dra sig upp mot den övre nivån. Vi står fortfarande kvar på sidlinjen, men liksom för olja intensifierar vi bevakningen.

Kaffepriset har fått en rejäl kyss med 15 % på nedsidan efter att bara för två veckor sedan ha utmanat årshögsta. Enligt uppgift ska odlarna i Brasilien ha exporterat mera bönor i takt med de stigande priserna och skapat ett tillfälligt överutbud med pressade priser som följd. Lagren bör dock bli tomma och skulle den pågående skörden inte falla väl ut kan situationen förändras mycket snabbt.

Andra väderkänsliga råvaror som visar svaghet är vete som misslyckades med att befästa sin årshögstanotering och som fallit tillbaka med 7 %. Parhästen majs är lite mer stabil och ligger kvar i sin positiva trend. Kinas import av sojabönor var starkare än väntat, vilket gav priset en liten knuff uppåt, men kursen svänger våldsamt och det är mycket svårt att dra några konkreta slutsatser utan läget får utkristallisera sig.

Två andra jordbruksprodukter som visar nedåtgående tendens är kakao och bomull där framförallt den förstnämnda ser påtaglig negativ ut med ett brott av sin underliggande positiva trend. Bomull har visserligen backat, men svagheten kan mycket väl vara övergående. Den enda verkliga styrkan bland ”softs” ser vi hos socker som stigit brant de sista dagarna, men diagrammet som helhet ger oss tyvärr ingen bra vägledning om denna rusning är av tillfällig eller av mer stabil karaktär.

Efter denna något dystra exposé finns det dock goda skäl till betydligt muntrare miner när vi studerar bas- och ädelmetallerna och i denna utgåva följer vi utvecklingen för koppar och palladium samt lyfter fram zink och platina.

Koppar

Koppar
Koppar

Vi var föregående vecka lite bekymrade över prisnedgången för koppar, men vårt grundläggande scenario är intakt, dvs. att vi ser prisfallet på 10 % under mars månad som sista fasen i den utförslöpa som har pågått i över tre års tid.

Efter en studs uppåt från årslägsta var priset stabilt i en månads tid och pendlade inom ett mycket snävt intervall mellan 6600 till 6700 dollar.

Utbrottet från denna nivå gav en uppgång till 6800 och nu när den efterföljande rekylen är avklarad ser vi en potential upp till 7000 dollar. Ovanför denna nivå finns det en formidabel mängd utbud som måste byta händer innan koppar på allvar kan börja röra sig uppåt.

Vi tror dock att detta kommer att lyckas efter några försök, vilket skulle innebära att den nedåtgående trenden bryts med en mycket intressant uppgångspotential som följd.

Zink

Zink
Zink

Zink föll liksom nästa alla basmetaller kraftigt under Eurokrisen 2011, men därefter har framförallt prisutvecklingen var synnerligen tråkig istället för nedåtgående med stora svängningar i en långvarig bottenformation. Nu ser däremot zink påtagligt spännande ut.

Den negativa trenden är bruten och för sjätte gången sedan årets början försöker metallen passera den historiskt bastanta utbudsnivån vid 2100 dollar.

Vi tror att det är en tidsfråga innan detta lyckas och sätter vårt första prismål 10 % ovanför dagens nivå.

Palladium

Palladium
Palladium

Palladium är en ädelmetall som används inom elektronik och i katalysatorer och en av de största producenterna av palladium är Ryssland med stora fyndigheter i Norilsk i Sibirien. Redan innan oroligheterna började i Ukraina visade ädelmetallen positiva tendenser och den har haft ett väsentligt annorlunda prisbeteende än övriga ädelmetaller.

Prisutvecklingen var extremt slagig mellan 1997 till 2008 då palladium två gånger steg med flera hundra procent för att sedan fullkomligt kollapsa. Efter det senaste rallyt 2011 har dock priset istället rört sig sidledes under tre års tid och nuvarande kursnivå innebär ett test av toppnivåerna från 2011.

Det är därför fullt naturligt att palladium har haft svårt att passera 800 dollar och vi såg en god sannolikhet att konsolideringen mellan 770 -800 dollar var en kraftsamlingsfas inför kommande uppgång.

Denna uppgång har nu manifesterats och vi höjer ribban till 850 dollar.

Platina

Platina
Platina

Även platina fick kännas vid en tydlig nedgång 2011 om dock mycket mildare än för basmetallarna.

Därefter har prisutvecklingen varit påtagligt slagig med en förnyad nedgångsfas under 2013, vilken dock nu ändrat utseende till en bottenformation med stigande bottnar.

Kortsiktigt är platina tydligt överköpt, men formationen andas styrka och efter en rekyl/paus tror vid tiden är mogen för ett brott uppåt och förbi 1480 dollar.

Vi sätter vårt första prismål vid septembertoppen 1550 dollar.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto