Home > Råvarubrevet v 21: ”Bra väder ger stora skördar men får priserna att rasa….”

Råvarubrevet v 21: ”Bra väder ger stora skördar men får priserna att rasa….”

De trender som vi såg föregående vecka är intakta, dvs. fortsatt stabila olje- och guldpriser medan de generellt sett svaga priserna för jordbruksprodukter har blivit ännu svagare. De positiva tendenserna för koppar och zink forsätter däremot att gå hand i hand med ädelmetallerna palladium och platina.

Vi noterade föregående vecka att oljepriset närmade sig 110 dollar. Om priset orkade vidare upp till övre delen av intervallet runt 112 dollar och bet sig fast där skulle det tekniska utseendet förbättras markant och indikera en möjlig uppgångsfas. Priset har inte orkat ända upp utan har fastnat mellan 109 -110 dollar i en veckas tid. Detta är inte ett optimalt beteende, men den underliggande bilden i olja blir allt mer intressant och man bör definitivt ha oljan under nogsam bevakning även om vi ännu inte ser någon köpsignal.

Guld är segt som sirap och ligger fortsatt kvar i sin range mellan 1280 – 1320 dollar, men här börjar priset dra sig upp mot den undre nivån och visar vissa trötthetstecken även om ingen säljsignal har utkristalliserats.

Kaffepriset har stabiliserats något efter ett fall med 16 % från årshögsta, men bilden är fortsatt oklar och svårprognosticerad. Den nedåtgående tendensen för kakao har också mildrats men trenden är mycket svajig med överhängande utbud. Den amerikanska sådden av sojabönor har gynnats av fördelaktigt väder och i kombination med en stigande lagersituation så har priset tappat ordentligt och ligger nu runt 10 % lägre jämfört med början av mars.

De tidigare höga priserna på vete och majs har till stor del varit avhängigt den spända situationen i Ukraina, men förutsättningarna för goda skördar av vete ser nu ovanligt bra ut världen över.

Vädret i USA är mycket lovande med både regn och värme, Australien och Kanada har anständig väderlek medan skördeprognoserna för Europa, Ukraina och Ryssland är klart gynnsamma. Ökat utbud innebär lägre priser och vete har på bara en vecka tappat närmare 10 % och den prismässiga styrka som syntes så sent som i början av maj är som bortblåst. Majs befinner sig en liknande situation med ett prisfall på runt 9 % under samma period.

Den enda verkliga styrkan bland ”softs” ser vi hos socker som steg brant föregående vecka med en efterföljande behärskad rekyl.

Socker ligger 25 % under pristoppen 2012 och ser även ut att vara i färd med att bryta sin långa nedåtgående trend. Tyvärr är bilden även här för otydlig för vi ska våga uttrycka en tydlig åsikt i dagsläget.

Precis som föregående vecka är det bas – och ädelmetallarna som ser bäst ut varför vi är lite tråkiga och upprepar vår positiva syn avseende zink, palladium och platina. Efterfrågan på platina och palladium ligger sent i cykeln och efterfrågan växer dessutom fortfarande i västvärlden på grund av ständigt ökade utsläppskrav avseende bilparken.

Dessutom är produktionen koncentrerad till Sydafrika och Ryssland där det är osannolikt med ökad produktion på grund av regionala problem och störningar.

Zink

Zink
Zink

Zink föll liksom nästa alla basmetaller kraftigt under Eurokrisen 2011, men därefter har framförallt prisutvecklingen var synnerligen tråkig istället för nedåtgående med stora svängningar i en långvarig bottenformation.

Nu ser däremot zink påtagligt spännande ut. Den negativa trenden är bruten och för sjunde gången sedan årets början försöker metallen passera den historiskt bastanta utbudsnivån vid 2100 dollar.

Vi tror att det är en tidsfråga innan detta lyckas och sätter vårt första prismål 10 % ovanför dagens nivå.

Palladium

Palladium
Palladium

Redan innan oroligheterna började i Ukraina visade ädelmetallen positiva tendenser och den har haft ett väsentligt annorlunda prisbeteende än övriga ädelmetaller.

Prisutvecklingen var extremt slagig mellan 1997 till 2008, men efter det senaste rallyt 2011 har priset rört sig sidledes under tre års tid och nuvarande kursnivå innebär ett test av toppnivåerna från 2011.

Det är därför fullt naturligt att palladium har haft svårt att passera 800 dollar och vi såg en god sannolikhet att konsolideringen mellan 770 -800 dollar var en kraftsamlingsfas inför kommande uppgång.

Denna uppgång har nu manifesterats och vi höjer ribban till 850 dollar.

Platina

Platina
Platina

Även platina fick kännas vid en tydlig nedgång 2011 om dock mycket mildare än för basmetallarna.

Därefter har prisutvecklingen varit påtagligt rörlig med en förnyad nedgångsfas under 2013, vilken dock nu ändrat utseende till en bottenformation med stigande bottnar.

Föregående vecka konstaterade vi att platina var tydligt överköpt, men efter veckans rekyl/paus tror vi att tiden är mogen för ett brott uppåt och förbi 1480 dollar.

Vi sätter vårt första prismål vid septembertoppen 1550 dollar.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto