Home > Råvarubrevet v 22: ”Vete rasar, viss arom av köpläge börjar uppstå för kaffe, guld bryter ut på nedsidan medan koppar visar styrka….”

Råvarubrevet v 22: ”Vete rasar, viss arom av köpläge börjar uppstå för kaffe, guld bryter ut på nedsidan medan koppar visar styrka….”

Vi noterade föregående vecka att oljepriset närmade sig 110 dollar, att den underliggande bilden i olja blivit allt mer intressant och att man definitivt borde ha oljan under nogsam bevakning även om vi ännu inte såg någon köpsignal. Vi sätter emellertid fortfarande inte köp på oljan förrän vi blir mer övertygande om att det finns en underliggande styrka i uppgången.

Prenumerera kostnadsfritt på våra Analyser!

Avseende guld konstaterade vi att metallen var trögrörlig, men att priset börjat dra sig upp mot den undre nivån i sitt intervall mellan 1320 – 1280 dollar och visade trötthetstecken även om ingen säljsignal hade utkristalliserats. Under innevarande vecka har dock en ovanligt tydlignedgångssignal effektuerats.

De flesta ”softs” visade svaghet föregående vecka och med undantag för kakao har läget inte förbättrats. Goda skördar pressade tidigare ned kakaopriset, men nu har man sålt mer än vad man kunnat leverera och priset har tvärvänt uppåt. Även apelsinjuice visar viss styrka och ligger kvar i sin positiva grundtrend. Kaffe har börjat spjärna emot på nedsidan då skörden i Brasilien sannolikt kommer bli lägre än väntat och då kaffebuskarna håller dålig kvalitet.

Det återstår dock att se om nivån runt 180 dollar håller för säljtrycket, men en viss arom av köpläge börjar uppstå. Sockerpriset som visade uppenbar styrka förra veckan visar nu istället lika mycket svaghet och det är bara att avvakta och låta bilden utkristalliserats. Soja visar ett liknande beteende som kaffe, men det är påtagligt svårt att få grepp om vilket utbudstryck som egentligen råder och vi bevakar med en viss bias åt köpsidan.

Den stora förloraren är, precis som förra veckan, vete där prisutvecklingen visar en lodrätt tendens nedåt. Vädret i USA och Kanada har förbättrats och dessutom pressats priset av stora skördar från både Europa och Ryssland. Nedgången för vete är nu 13 % på två veckor medan parhästen majs klarar sig lite bättre kanske beroende på att sådden i Ukraina ligger efter plan.

Den positiva syn som vi tidigare framfört avseende palladium och platina ligger fast och stödjs av utbudsproblem i Sydafrika. Tenn som vi tidigare har förordat har rört sig sidledes, men det tekniska utseendet är nu ännu bättre än tidigare.

Detsamma gäller zink som fortsätter att konsolidera inför en förväntad uppgång i gott sällskap med koppar och aluminium.

Olja

Oljan
Oljan

Priset har ”gnagt ” sig uppåt och inte uppvisat någon tydlig positiv dynamik, vilket gör att vi avvaktar ytterligare för att se om oljan verkligen håller på att formera sig för uppgång.

Vi vill se om oljan verkligen lyckas bita sig fast över 110 dollar och har förmågan att bilda en balanspunkt, dvs. en konsolideringsfas som utmärks av påtagligt låg volatilitet.

Skulle detta scenario inträffa ökar sannolikheten betydligt att priset kan rycka till ordentligt på uppsidan.

Guld

Guld
Guld

Guldet har under några veckors tid pendlat inom ett snävt prisintervall och varje försöka att bryta ut uppåt har mötts av ett tydligt säljtryck, vilket indikerat att utbudssidan haft ett klart övertag.

Det är därför inte förvånande utan snarast enligt prognos att utbrottet kom på nedsidan. Att efterfrågenivån vid 1280 dollar skulle brytas lika lätt som skör grafit var dock något överaskande.

Vi tror dock inte på något ras för guldet utan mer att det fortsätter röra sig sidledes med en negativ tendens inom ett nytt intervall.

Detta nya prisintervall har ett tak runt 1280 dollar och en botten vid 1180 dollar, som motsvarar de tidigare lägstanoteringarna från juli och december 2013.

Koppar

Koppar
Koppar

Som vi konstaterat tidigare såg vi prisfallet på 10 % under mars månad som sista fasen i den utförlöpa som har pågått i över tre års tid. Efter en studs uppåt från årslägsta var priset stabilt i en månads tid och pendlade inom ett mycket snävt intervall mellan 6600 till 6700 dollar.

Utbrottet från denna nivå gav en uppgång till 6800. Styrka i den efterföljande rekylen gjorde oss lite bekymrade, men den var snabbt avklarad och kopparpriset har nu nått vår första målnivå om 6900 -7000 dollar. Ovanför denna nivå finns det tyvärr vad som nästan kan liknas vid en robust barriär av utbud som måste byta händer innan koppar på allvar kan börja röra sig uppåt.

Erfarenhetsmässigt tar detta alltid en vis tid.

Vi tror dock att detta kommer att lyckas efter några försök, vilket skulle innebära att den nedåtgående trenden bryts med en mycket intressant uppgångspotential till i första hand 7500 dollar.

Prenumerera kostnadsfritt på våra Analyser!

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto