Home > Råvarubrevet v.28 ”Kan Opec stoppa säljtryck på oljemarknaden…?”

Råvarubrevet v.28 ”Kan Opec stoppa säljtryck på oljemarknaden…?”

Helomvänding i oljan har tagit oss kraftigt söderut sedan föregående vecka, och än en gång är det Opec som står i fokus. Bland basmetaller är Kina åter ryggraden, varpå denna gången landets investerare ställer sig tydligt positiva till bland annat stål och ligger på köpsidan. Eurogruppsmötet i Hamburg har även varit i fokus, men veckans anförande av Yellen och Brainards kan komma att innebära ökad volatilitet vid uttalande. Ädelmetaller fortsätter samtidigt uppleva en våt filt över sig, däribland silver som åkte på en rejäl nedgång i samband med stark amerikansk marknadsdata.

Råvarubrevet tar nu sommaruppehåll, och är åter tillbaka tisdagen 15 augusti.

 

Efter nya tag som utmanade 50 dollar, fick vi istället en helomvändning, som tog oss ned till 46 dollar på måndagen.

Därmed har vi nu istället tagit allt närmre kliv 10 månaderslägsta på nytt, efter en nedgång på -5.70 procent sedan en vecka tillbaka.

En fortsatt oro kring det globala utbudet fortsätter att ligga som en våt filt över investerares sentiment, och även om vi fick förnyat hopp om att vi skulle utmana 50 dollar på allvar, och en eventuell etablering däröver, fortsätter Opec att krångla till det.

Libyen och Nigerias produktion har fortsatt tillta, och nu sägs det att de båda länder blivit inbjuda till ett möte den 24 juli för att diskutera en stabilisering av ländernas oljeproduktion.

Utöver detta har Saudiarabien varit på tapeten i veckan, som nu sägs producera över produktionstaket. Enligt källor till Goldman har landet pumpat 10.07 miljoner fat per dag i juni, och bidrar därmed till ytterligare säljtryck på oljemarknaden.

Imorgon onsdag stundar Opecs månadsrapport, och det blir intressant att se om prognosen kommer justeras något, när det kommer till utbud och efterfrågan.

På tisdagskvällen klockan 18:30 kommer blickarna att riktas mot Fed-guvernören Lael Brainards anförande ”normalisera centralbankernas balansräkningar”, inför onsdagens halvårsvisa redogörelse av penningpolitiken inför representanthuset Yellen. Här är det inte helt omöjligt att volatiliteten tilltar vid uttalanden.

Vi pratar ofta om vad marknaden förväntar sig när det kommer till framtida räntehöjningar, däribland Fed Funds Rate. Just nu prisar marknaden in två höjningar om 10 punkter för depositräntan under nästa år, vilket kan jämföras med ingen höjning i bedömningen i mitten av juni.

Eurogruppsmötet i Hamburg har även varit i fokus under helgen, varpå Malcolm Turnbull har lobbat för att utesluta Australien från någon skatt när det kommer till amerikanska importavgifter på stål och aluminium.

En del av Donald Trumps kampanj under det amerikanska presidentvalet innehöll nämligen en sådan agenda. Men frågan är egentligen hur realistisk detta är, då Trump återkommande får bakslag i sina genomförande.

Europeiska stålorganisationen (Eurofer) höjde nyligen sin prognos för 2017, och väntar sig nu en ökad efterfrågan på +1.9 procent, jämfört med +1.3 procent sedan tidigare.

Stålorganisationen menar samtidigt att en beskattning av importerad stål skulle vara förödande för globalt kapitalinflöde.

Kina lyfter samtidigt basmetaller i allmänhet, och stödprogrammen väntas fortsätta, och när det kommer till stål har kinesiska investerare gått in tungt på terminsmarknaden och tror på en fortsatt stark bull market.

Bland ädelmetaller har guld fortsatt bibehålla mark strax ovanför 1 200 dollar, däremot åkte silver på en ordentlig nedgång i fredags då USA levererade starka sysselsättningssiffror, och föll över -7 procent intradag. Efter stabilisering noterar vi nu en nedgång på -3.25 procent sedan föregående vecka.

Antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i USA ökade nämligen med 222.000 personer i juni, vilket var kraftigt över analytikers förväntan om 178.000 enligt Bloomberg News enkät.

Detta innebär att investerares sentiment stärkts, vilket samtidigt innebär att ädelmetaller förväntas bibehålla en våt filt över sig tills vidare.

Detta har givit en viss förstärkning i den amerikanska dollarn, och har därmed stärkts allt mer mot flera valutapar, däribland brittiska pundet som kraftsamlat sedan slutet av april.

Bland livsmedel lyfter vi denna vecka fram vete som klivit upp för att utmana tung motståndsnivå. Uppgången har varit stadig sedan sommaren 2016, och frågan är om det stundar vidare uppgång, eller korrektion när utbudsnivåerna är upp över 2 procent i år, jämfört med vad marknaden förväntar sig…

Få Råvarubrevet till din e-post varje tisdag!

Analyser

Helomvändning för oljan…

Föregående vecka uppstod positiva tongångar i samband med att 50 dollar var på väg att utmanas på allvar. Fortsatt oro kring lagernivåer har däremot fortsatt sätta press på oljepriset.

Utöver detta har Libyen och Nigeria landat på tapeten, som vi så ofta rapporterat som en riskfaktor, för att hålla nere produktionsnivåerna.

Opec har bjudit in de båda länderna till ett möte 24 juli, för att diskutera en stabilisering. Frågan är om detta räcker, och frågan är om onsdagens månadsrapport kan bidra med positivt bränsle.

Rent tekniskt har oljan backat -5.70 procent på en vecka, ned -17.60 procent sedan årsskiftet och noteras i skrivande stund under 47 dollar. Detta innebär att vi fått en helomvändning och nu utmanar tekniska stödnivån 46 dollar på nytt.

Såvida inte Opec kan spola bort det negativa sentimentet med sin månadsrapport imorgon onsdag för nya tag, är risken för att vi kan få uppleva ett allvarligt utmanande av 46 dollar, för att än en gång utmana 10 månadslägsta.

Helomvändning för oljan…

Kina målar upp en fortsatt positiv resa för stål.

Förutom en korrektion under sommaren 2016, noterar vi en kraftig uppgång sedan slutet av 2015.

Utöver att vi fick en etablering över tekniska nyckelnivån vid 570, har vi upplevt svårigheter att kliva upp för att utmana 680 nivån.

Kinesiska investerare uppvisar en positiv förväntning på framtida prisutvecklingen, och har tydligt legat på köpsidan i terminsmarknaden. Även om Trump utlovat beskattning av stål men även aluminium, så speglas detta ej på marknaden, och lyfter snarare även här fram en misstro på genomförande.

Rent tekniskt har stål funnit mark över 40 veckors glidande medelvärde, och köpstyrka klev samtidigt in när stödnivån vid 570 utmanades.

Detta gör att så länge inget oväntat negativt uppstår, att vi bedömer sannolikheten som hög för ett nytt årshögsta inom kort, men även ett utmanande av 680 framöver.

Kina målar upp en fortsatt positiv resa för stål.

Stark amerikansk marknadsdata sätter press på silver.

Redan i fredags när amerikansk marknadsdata överraskade marknaden åkte silver på en kraftig nedgång. Intradag föll terminen över -7 procent, men sedan dess har vi fått en viss stabilisering.

Däremot handlas silver fortfarande kring den tunga tekniska stödnivån vid 15.50 dollar, och fortsätter vara tydligt pressad.

Just nu finner vi inga tecken på förnyad styrka, och bedömer snarare att sannolikheten är hög för att vi kan få en förnyad nedgång under stödnivån.

Kanske det är dags att vända blickarna mot 15 dollar nu…?

Stark amerikansk marknadsdata sätter press på silver.

Kraftsamling fortsätter för pundet.

Trots en något starkare amerikansk dollar, så fortsätter det brittiska pundet att uppvisa kraftsamling sedan vi fick en etablering över 1.26 i slutet av april.

Återkommande tillfällen har vi utmanat 1.31, men ej lyckats finna momentum nog för en etablering däröver.

Underliggande stödnivå vid 1.26 gav en trevlig rekyl, och vi har nu två större utmanande av den tekniska motståndsnivån vid 1.31.

Att vi nu ser ut att finna stöd av MA 50, kan komma att innebära att vi kortsiktigt får ett förnyat utmanande norrut.

Däremot väntas den amerikanska dollarn fortsätta bibehålla sin ståndpunkt, och behåller därmed ett avvaktande sentiment då risken är hög för att dollarn kan fortsätta falla på sikt.

Kraftsamling fortsätter för pundet.

Har vete nått en vändpunkt?!?

Sedan drygt ett år tillbaka noterar vi en stadig uppgång för vete, vilket inneburit att vi klivit över flertalet tekniska nyckelnivåer.

Årets uppgång innebär samtidigt att vi nu utmanat 4.40 dollar, tillika tung teknisk nyckelnivå.

Denna balanspunkt har varit svårslagen sedan en tid tillbaka, och med tanke på att förväntningarna är på ett överutbud på marknaden av vete, är snarare sannolikheten att vi nu uppnått en vändpunkt.

Vete har tydligt etablerat sig över 40 veckors glidande medelvärde sedan början av året, vilket förvisso bådar gott för framtida utvecklingen.

Däremot såvida inget oväntat sker på väderfronten, som kan komma att påverka utbudsprognoser, tror vi att kortsiktigt en nedgång till 3.80 är inom räckhåll.

Har vete nått en vändpunkt?!?

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto