Home > Råvarubrevet v.34 ”Oroligheterna kring Nordkorea och USA fortsätter att ge avtryck…”

Råvarubrevet v.34 ”Oroligheterna kring Nordkorea och USA fortsätter att ge avtryck…”

Överhängande oro fortsätter att spegla råvarumarknaden sedan föregående vecka. Nordkorea och USA fortsätter att stå i fokus, samtidigt som Trump även skall sända fler trupper till Afghanistan för att hindra att terroristerna har en fristad. Allt detta har fortsatt pressa den amerikanska dollarn, gett fortsatt styrka till både bas- och ädelmetaller. Bland livsmedel är det sämre utveckling, med tunga nedgångar sedan sommaren.

 

Veckan som gått har tydligt präglats kring oron mellan USA och Nordkorea.

Det pågår just nu en militärövning mellan USA och Sydkorea, som är ett ”aggressivt krigsscenario” för att möjliggöra förebyggande attacker mot Nordkorea. Det ingår även en hemlig plan för att störta landets ledning i övningen sägs det.

Detta förbättrar självfallet knappast spänningarna mellan USA och Nordkorea, som hotar USA med ”skoningslös hämnd” över övningar på tisdagen.

Den amerikanska dollarn påverkas tydligt kring oron, och data från CFTC har visat att förväntningarna på en svagare dollar, ligger just nu på fyraårshögsta.

Utöver oroligheterna mellan USA och Nordkorea, har vi även fått en sämre utveckling till följd av fallande förtroende för Trump-administrationens förmåga att genomföra en tillväxtfrämjande politik.

Även Trumps budskap om att sända fler trupper till Afghanistan har fått stå i fokus. Det skall tydligen handla om upp till 4.000 fler soldater och amerikanska trupper, som skall stanna tid nog för att hindra att terroristerna har en fristad, samt för att få till ett politiskt avtal med talibanerna.

Veckans fokus landar även på Jackson Hole i slutet av veckan, då beslutsfattare som både amerikanska centralbankschefen Janet Yellen och europeiska centralbankschefen Mario Draghi kan komma att ge ny vägledning.

Förväntningar ligger på en annonsering av initial bantning av balansräkningen vid FOMC-mötet i mitten av september, och frågan är även om finansiell stabiliteten som väntas stå i fokus, huruvida Yellen kommer beröra balansräkningen mer i detalj.

Brent oljan fortsätter att balanseras inom 50-53 dollar, och uppvisar svårigheter till utbrott under rådande OPEC-röra.

Vi har kontinuerligt varit ifrågasättande kring gällande produktionsfrysning, och huruvida denna uppgörelse kommer få en ordentlig efterlevnad.

Ett skakigt OPEC är därmed en bidragande faktor till varför vi inte för tillfället får ett utbrott. Efterlevnaden har dessutom rapporterats fallit från 98 till 94 procent mellan juni och juli, vilket ytterligare eldar på pessimismen.

Amerikanska oljelagerdata väntas senare på onsdag, med API:s inofficiella statistik på tisdagen, vilket väntas ge en vägledning huruvida vi är på väg mot ett ytterligare utmanande av 50 dollar eller ej.

Detta räcker självfallet ej på sikt, vilket en analytiker på Fat Prophets i Sydney lyfte fram tydligt i en kommentar till Bloomberg News.

”Olja kommer att fortsätta att vara under press medan vi ser att oljeproduktionen i USA fortsätter att öka, det är swing-faktorn. WTI-priset kommer antagligen att hålla sig mellan 45 till 50 dollar per fat. För att bryta ut ur det spannet krävs det antingen större produktionssänkningar från Opec eller att efterfrågan är mer hållbar efter den säsongsmässigt starka perioden”.

Bland flera basmetaller fortsätter vi att uppleva en positiv utveckling med noteringar på årshögsta. Koppar som fullständigt exploderat under sommaren, testar nu 3 årshögsta. Nickel ser ut att ha utrymme för att utmana 12 000.

Ädelmetaller har fått bra med bränsle, då investerare flytt till guld men även silver och andra korrelerade värdepapper. Guld var för bara några dagar sedan uppe och testade 1 300 dollar, men har tappat 15 punkter sedan dess. Dock ser det ut som att rådande politiska oroligheter, kan komma att ge bränsle nog för att få ett utbrott över 1 300 dollar, som nu noterat tre större toppar i år.

Bland livsmedel är det något sämre utveckling som upplevts. Efter en tydlig nedgång utmanar kaffe en tung teknisk stödnivå, med stöd från både tekniska indikatorer som pekar på nedgång samt visst avvaktande sentiment från investerare. Socker och sojabönor har även tappat rejält under sommaren, och vete tokdog med en nedgång på över 20 procent i sommar.

Få Råvarubrevet till din e-post varje tisdag!

Analyser

Oljan upplever svårigheter till utbrott ur handelsintervallet 50-53 dollar.

Oljan fortsätter att bibehålla mark, inom sitt tydliga handelsintervall om 50-53 dollar.

Signifikant med volym börjar byggas upp inom detta intervall, framförallt vid 50 dollar men även 53 dollar.

Investerare börjar uppenbarligen tvivla på OPEC och dess rådande produktionsfrysning, eftersom efterlevnaden försämrats. Ändå bibehåller oljan mark över 50 dollar sedan slutet av juli.

Brent terminen driver just nu en kamp med det tunga vägskälet i form av MA 200, som befinner sig vid 52 dollar. Brent handlas just nu vid 51.62 dollar.

Ingen tydlig vägledning görs heller i volymflödet, och investerare kommer tills vidare vända fokus på tisdag och onsdagens oljelagerdata. Risken är att vi kommer få ytterligare en vecka av handel inom 50-53 dollar.

Underliggande stöd väntar vid 50, därefter framförallt vid 46 dollar. Likväl återfinns tekniskt motstånd vid 53 och framförallt 57 dollar.

Oljan upplever svårigheter till utbrott ur handelsintervallet 50-53 dollar.

Koppar utmanar signifikant motståndsnivå efter kraftig uppgång.

Koppar är den basmetall som inte riktigt vaknade till liv förrän sista kvartalet under 2016, till skillnad mot flera andra basmetaller.

Sedan årsskiftet har det varit en någorlunda skakig rörelse, med press under andra kvartalet.

Under sommaren i år vaknade denna basmetall till på allvar, och fullständigt exploderade från sitt tidigare handelsintervall inom 5 500 – 6 000.

Uppgången har nu tagit oss till tekniska motståndsnivån 6 600, som redan under stor del av 2014 upplevde stort intresse från både köpare och säljare.

Vi har dessutom 6 veckor i rad med uppgång i bagaget, och risken finns att vi får en andhämtning vid denna prisnivå före en eventuell vidare uppgång. Skulle motståndet slås ut, ja då är sannolikheten mycket god för att vi kan få uppgång till 7 000 – 7 200.

Om köpare mot förmodan börjar avta på allvar, och säljare börjar titta fram, är det primärt 6 000 vi håller ögonen på, före en eventuell återgång och handel inom 5 500 – 6 000 på nytt.

Koppar utmanar signifikant motståndsnivå efter kraftig uppgång.

Guld utmanar 1 300 dollar på allvar!

Den glänsande ädelmetallen guld, har åter seglat upp i fokus, då investerare flyr till guld för säkerhet i den rådande oron som upplevs på marknaden.

Det är framförallt oroligheterna kring USA och Nordkorea som fått stå i fokus, men även dåden i Barcelona, Spanien har bidragit med ett sämre sentiment på marknaden. Likväl väntas dollarn falla enligt flera analytiker, och som vi skrev ovan så visar data från CFTC att förväntningarna på en svagare dollar, ligger just nu på fyraårshögsta.

Detta är positivt för guldet, som blir intressant för investerare även utanför USA, då guldet blir mer intressant inte bara för ”safe haven”, men även på grund av valutaeffekten, vilket då bör resultera i att guldet fortsätter vidare norrut.

Vi har nu tre tydliga toppar i guldet utifrån ett tekniskt perspektiv, och 1 300 utmanades på allvar för första gången sedan slutet av 2016.

Underliggande MA 200 och dess riktning, börjar även peka allt mer norrut, vilket gör att vi ställer oss positiva till en vidare uppgång. Vi bedömer även att sannolikheten då är stor för en uppgång till inledningsvis 1 330 dollar, före säljstyrka bör titta fram för att ge mothugg.

Guld utmanar 1 300 dollar på allvar!

Kaffet tydligt pressat vid tung stödnivå!

Kaffe gjorde en helomvändning i augusti, efter att detta livsmedel såg ut att vara på väg norrut för att utmana tekniska motståndsnivån vid 1.45 dollar.

Kort efter vändpunkten, blev det nästan fritt fall för att nu inte bara noteras under 1.35, men även utmana tung teknisk stödnivå vid 1.26 dollar.

Ett visst avvaktande sentiment har rapporterats i nyhetsflödet. Investerare har visat mer passivitet när det kommer till att öka positioner, vilket kan komma att innebära att vi får en vidare nedgång om det fortsätter.

Det är dock en signifikant nyckelnivå vid 1.26 dollar som vi nu befinner oss vid, och en ordentlig match från köpare väntas.

Det tunga vägskälet i form av MA 200 vände norrut i somras, och frågan är om detta räcker efter en längre tids nedgång, för att ge styrka och fortsatt resa norrut.

Kaffe är likt som så många livsmedel tydligt väderstyrt, och kanske något man bör vara tydligt medveten om, när man utgår från positionering utifrån ett tekniskt perspektiv.

Kaffet tydligt pressat vid tung stödnivå!

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto