Home > Råvarubrevet v.35 ”Oroligheter får guld att glänsa!”

Råvarubrevet v.35 ”Oroligheter får guld att glänsa!”

Fortsatt oro ligger till grund för den oro och risk som finns på börsen. Inte bara Nordkorea och USA fortsätter att vara i fokus, nu med missiltest över Japan. Även senaste dagarna har orkanen Harvey i USA, satt tydliga avtryck på råvarumarknaden. Den amerikanska dollarn fortsätter att ligga som en våt filt över riskvilliga investerare, vilket bidragit ökat intresse inte bara till ädelmetaller men även livsmedel som socker. Guld har på nytt seglat upp som ett stort skyddsnät bland investerare, samtidigt som vi fortsatt uppleva styrka bland flera basmetaller.

 

Den oro som lyftes fram redan föregående vecka mellan USA och Nordkorea, har fortsatt att sätta avtryck under veckan som gått.

På nytt har investerares riskvilja minskat, efter att Nordkorea innevarande vecka avfyrat en robot som flög över Japan och landade i vattnet norra delen av landet, öster om ön Hokkaido.

”Missilen flög över Japan denna gång, så implikationerna kommer sannolikt att bli annorlunda mot tidigare”, kommenterade Hirokazu Kabeya på Daiwa Securities till Reuters.

Flera ledande personer har uttalat sig på tisdagen, däribland amerikanska presidenten Donald Trump som uttalat sig från Vita Huset att ”alla alternativ finns på bordet” gällande Nordkorea.

I linje med oroligheterna har guld fullständigt exploderat till nytt årshögsta, vilket även inneburit att denna ”säkerhet” nu handlas strax över 1320 dollar, upp från omkring 1290 dollar föregående vecka.

Guldet har därmed på nytt seglat upp som ett aktuellt skyddsnät, där investerare flyr med kapital till säkerhet. Värt att tänka vid investering av guld, är att man får en dollar effekt. Handlar du dessutom med en depå i svensk valuta, ja då åker du dessutom på en valutaväxling. Handlar man kortsiktigt spelar det större roll, då denna valutaväxling sällan är attraktiv, och i vissa fall kan innebära växling utanför dagens range…

När det kommer till oljan är det orkanen Harvey i USA som lämnat avtryck. Orkanen anses vara en av de värsta i Texas historia. Även om den tunga vinden nu avtagit ordentligt efter helgen, är det kraftiga förstörelser till följd av regn som skapat kaos i delstaten.

Flera oljebolags kontor i Texas höll stängt på tisdagen, och det är uppenbart vilka stora förstörelser delstaten drabbats av, ur de bilder man fått ta del av på flera sociala kanaler.

Oljan backade efter helgen, men har vaknat till liv på tisdagen och studsat på 51 dollar. Ner från tidigare utmanande av 53 dollar föregående vecka.

I nyhetsflödet har vi tagit del av att Saudiarabien och Ryssland vill förlänga det rådande produktionsfrysning. Åter igen säger vi ”upp till bevis”. Det är mycket snack och lite verkstad inom OPEC, och det börjar upplevas som mycket spel för gallerian, som det förvisso inte helt förvånande ofta är…

Bland svenska aktörer, föll Lundin Petroleum på tisdagen när bolaget kommunicerade nyhet kring misslyckad prospekteringsborrning i Barents hav. Ingen olja hittades, utan istället påträffades en gaskolonn. Aktien föll tidigt på morgonen och backade -6.00 procent, och har nästintill suddat ut sommarens stora uppgång.

På tal om Donald Trump, så har Kinas försök till ett samarbete gällande att minska överkapaciteten inom stålsektorn avvisats, detta trots att flera av hans främsta rådgivare gett stöd till förslaget.

Reuters rapporterade att Donald Trump istället ser möjlighet till införande av tullar mot import från Kina.

Bland basmetaller har koppar fortsatt vidare norrut sedan föregående vecka, och frågan är om det finns mer att hämta in. Enligt CFTC veckodata skall Hedgefonder fortsatt att bygga upp långa positioner på terminsmarknaden, och uppgår nu totalt med tidigare innehav på omkring 3 miljarder pund.

Kanske det bara är kraftsamling inför vidare resa norrut? Senaste uppgången återfinns trots allt även stöd från Kina, som står för omkring 46 procent av världens metallkonsumtion.

Inom samma segment, tycker undertecknad att det är hemskt att Brasilien nu kommer att tillåta brytning av metaller i en del av Amazonas, i ett område vars yta är lika stort som Schweiz.

Landet har tidigare kontrats av återkommande skandaler gällande fall av mutor och allmän korruption. Att den brasilianska presidenten Michel Temer nu öppnat upp för gruvbolagen är en fråga i sig självt, eftersom dessa gruvbolag onekligen har djupa fickor.

Anledningen till att man nu öppnar upp för gruvbolagen, påstås vara med anledning att hjälpa landets återhämtning från recession.

Intressant iakttagelse är att brittiskt kol är på 135 årslägsta nivåer. Råvaran har successivt tappat intresse, till förmån för elektroniska källor. En tydlig nedgång på efterfrågan, som under 2016 stod för 9 procent av Storbritanniens kraftkälla, ned från 25 procent under 2015.

När det kommer till livsmedel, tar vi denna vecka en närmare titt på socker, som nu klivit över tung teknisk nyckelnivå, efter att tidigare utmanat en tung bottennivå. Lagernivåer förväntas minska efter att Indien, världens största sockerproducent lagt locket på lagernivåer med begränsningar september fram till och med oktober, för att stabilisera sockerpriset.

Få Råvarubrevet till din e-post varje tisdag!

Analyser

Fortsatt handel inom 50-53 dollar för oljan.

Oljan fortsätter att driva en handel inom sitt handelsintervall om 50-53 dollar.

Innevarande vecka har det varit något mer press på nedsidan, till följd av dels oroligheterna kring Nordkorea och USA, men framförallt orkanen Harvey i USA som påverkat oljebolagen tydligt i delstaten Texas.

Flera kontor bland oljebolagen har fått hålla stängt, och framförallt raffinaderier bedöms drabbas värst av väderproblematiken, med tunga regn.

Risk finns därmed att oljan söker sig allt mer söderut, mot 50 dollar, trots att säljstyrkan mattats av de två senaste dagarna.

Kortsiktigt kan vi komma få mindre besök av köpstyrka omkring 51 dollar, som tidigare agerat som en mindre ”balanspunkt” inom sitt handelsintervall 50-53 dollar.

Kanaltaket och kanalgolvet inom detta intervall är i stora drag de tunga vägledarna, då vi annars ser kortsiktig handel intressant inom handelsintervallet, med större volatilitet i den övre delen mellan 51.50 – 53 dollar.

Fortsatt handel inom 50-53 dollar för olja.

Finns det mer uppsida att hämta i koppar?

Föregående vecka lyfte vi fram att denna basmetall utmanade signifikant motståndsnivå efter kraftig uppgång.

Vi bedömde risk för andhämtning, och inte kunde vi tro att köpstyrka skulle titta fram och få koppar att bryta över 6 600, för att nu handlas omkring 6 704.

Eftersom motståndet vid 6 600 nu slagits bort, befinner vi oss i en situation där vi nu håller ett extra öga mot 7 000. Likt föregående vecka finns det nu en ökad sannolikhet för att vi kan få en konsoliderande handel inom 7 000 – 7 200, om vi lyckas kliva över den sentimentala heltalsnivån 7 000.

Under veckan har det även trillat fram underliggande styrka, bland annat från CFTC veckodata som visar att Hedgefonder fortsatt att bygga upp långa positioner på terminsmarknaden, som nu uppgår totalt med tidigare innehav på omkring 3 miljarder pund.

Finns det mer uppsida att hämta i koppar?

Guldet glänser på allvar!

Äntligen kom utbrottet över 1 300 dollar… Tråkigt nog skedde det i samband med att oroligheter trappats upp mellan Nordkorea och USA, samt orkanen Harvey i USA som skapat stora problem och oroligheter.

Investerare har uppenbarligen flytt till säkerhet, då guld i skrivande stund noteras strax över 1 320 dollar.

Guldet glänser onekligen, när återkommande terrordåd, politisk oro, missiltest, väderproblem ligger som en våt filt över marknaden.

Detta innebär samtidigt att vi bekvämt kvarstår med en fortsatt positivitet i guldet denna vecka. Intressanta tekniska motståndsnivåer på kort sikt finner vi redan omkring 1 330 dollar, därefter inväntar framförallt 1 375 och 1 400 dollar. På lite längre tidshorisont ser vi nyckelnivåer omkring 1 450, 1 500 och 1 550 dollar.

Att likt som berört i föregående råvarubrev, CFTC (Commodity Futures Trading Commission) tror på en fortsatt försvagning av den amerikanska dollarn, gör att vi ytterligare får positiva pusselbitar till vår bedömning. Den amerikanska dollarn var dessutom nere på 7.91 kronor på tisdagen, lägsta nivån sedan 3 maj 2016.

Guldet glänser på allvar!

Botten nådd för socker?

Köpstyrka har åter uppenbarats i socker senaste dagarna.

Socker inleder innevarande börsåret i tydligt orolighet, för att i slutet av februari uppvisa negativa tongångar. Från början av mars fram till slutet av juni fick vi uppleva en nedgång från 21 till 12.51, drygt -40 procent.

Tung teknisk stödnivå lyckades stoppa vidare nedgång, och de tekniska nyckelnivåer som placerats i diagrammet nedan redan föregående år, agerade på nytt svårslagna prisnivåer.

Innevarande stund pågår en kamp omkring 14 dollar, dock har allt mer positivitet upplevts senaste veckan. Detta till följd av begränsade lagernivåer från livsmedelsministern Ram Vilas i Indien kommande två månader, med anledning av att landet vill se en stabilisering av sockerpriset.

Indien är världens största sockerproducent, således reflekteras deras agerande tydligt på terminsmarknaden.

Kortsiktigt ser vi därmed möjligheter till vidare uppgång, inte minst för att vi nyligen fick se en tydlig etablering över det kortsiktiga 50 dagars glidande medelvärdet, men även då vi nu ser ut att etablera oss över 14 dollar för att nu utmana 100 dagars glidande medelvärde vid 14.50.

Botten nådd för socker?

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto