Home > Råvarubrevet v.38 ”Vänteläge inför amerikanskt räntebesked…”

Råvarubrevet v.38 ”Vänteläge inför amerikanskt räntebesked…”

Under veckan som gått har blickarna återvänt till Nordkorea, samtidigt som fokus i veckan landar på amerikanskt räntebesked. Oljan har återtagit mark och har tagit stora kliv norrut, efter styrketecken från OPEC medlemmar med potentiell förlängning av nuvarande produktionsfrysning. Guld har tappat mark i linje med att oron kring Nordkorea avtagit, och befinner sig i något av ett vänteläge inför onsdagens räntebesked från Fed. Basmetaller har även tappat tydligt med mark under veckan, med genomgående breda nedgångar till följd av tidigare svag makrodata från Kina.

Efter tidigare oroligheter kring stormen Irma som drog in över Florida, har fokus återvänt till Nordkorea, samt veckans makrodata.

Trots att Nordkorea utfört ytterligare ett missiltest den 3 september, har marknaden i stort sett skakat av sig oroligheterna. Så sent som på tisdagen varnade amerikanska presidenten Donald Trump, Nordkoreas ”Rocket Man” att utifall dispyterna leder till krik, att USA inte ”har något annat val än att totalt första Nordkorea”.

FN har utfört sanktioner mot Nordkorea så sent som den 11 september, gällande export av olja till Nordkorea, samt import av textiler.

Återkommande politisk oro runt om i världen ses dock allt mer göra mindre till kortfattade avtryck på marknaden, och oroligheterna kring Nordkorea är inget undantag just nu. Skulle däremot oroligheterna eskalera, ja då befinner vi oss i en helt annan situation.

Brentoljan har fått ordentligt med köpstyrka på besök, genom att oljan klev över tidigare motstånd vid 53 dollar, för att nu handlas kring 55.34 dollar. Detta efter kortfattat besök av tröskeln tillika tekniska motståndsnivån 56 dollar i veckan.

Diskussioner inom OPEC om förlängd produktionsfrysning är en av orsakerna till köpstyrkan, däröver den allt mer svaga amerikanska dollarn. WTI har dessutom äntligen lyckats kliva över 50 dollar, efter att tidigare visat ovilja att få ett genombrott av denna tunga sentimentala heltalsnivå.

En eventuell produktionsbegränsning kan nu komma att löpa till andra halvan av 2018 enligt OPEC medlemmar, och eventuellt året ut. Nuvarande avtal sträcker sig fram till mars 2018, och oljekartellen träffas redan på fredag för att diskutera den nuvarande situationen.

Som vi berörde redan föregående vecka så höjde Opec sin prognos för tillväxten i den globala efterfrågan på olja i år och nästa år, samtidigt som prognosen för utbudet sänktes något under 2018.

På tisdagskvällen kommer veckostatistik av amerikanska oljelager (API) klockan 22:30, likväl kommer på onsdagen veckostatistik av amerikanska oljelager (DOE) klockan 16:30.

Bland basmetaller har det varit i stort sett vinsthemtagningar som präglat veckan. Koppar, Nickel och Aluminium har tappat -3.00, -5.50 respektive -1.40 procent sedan en vecka tillbaka.

Enligt Bloomberg News har Chiles kopparmyndighet signalerat för fler ökningar i sina kopparprisprognoser. Koppar har till följd av detta inlett veckan med en uppgång på drygt +1.00 procent.

Allt eftersom oron kring Nordkorea avtagit, har vi fått en mindre återhämtning i den amerikanska dollarn. Detta har lett till att investerare uppvisat mindre köpstyrka till guld, som nu handlas kring 1310 dollar. Sedan en vecka tillbaka har guldet tappat drygt -1.30 procent.

Guldet har dock haft en riktigt trevlig resa sedan sommaren, och steg som mest 135 dollar när årshögsta vid 1350 dollar noterades tidigare i augusti.

Vi befinner oss dessutom just nu i ett vänteläge då amerikanska centralbanken lämnar räntebesked imorgon onsdag klockan 20:00. För tillfället är det inget som pekar på att Fed höjer styrräntan, vilket innebär att fokus istället kommer landa på flaggning inför kommande höjningar, och eventuella uttalanden.

Enligt Fed Funds Rate förväntas nu en räntehöjning vid ett senare FOMC den 13 december. Sannolikheten är dock inte helt övertygande. 51.6 procent pekar på en höjning till 1.25 – 1.50 procent, medan 47.3 procent pekar på en bibehållen styrränta inom 1.00 – 1.25 procent.

Apelsinjuice har fortsatt att bibehålla mark kring 1.50 dollar efter tidigare utbrott i samband med att stormen Irma drog in under Florida, och kan komma att fortsätta handlas inom en mindre konsolidering före en tydligare vägledning ges.

Denna vecka lyfter vi fram kakao på nytt. Vi ställde oss positiva redan för ett par veckor sedan, och en allt snävare konsolidering indikerar kraftsamling inför utbrott. Under flera handelsdagar har vi nu utmanat det långsiktiga vägskälet i form av 200 dagars glidande medelvärde, och underliggande köpstyrka talar för att vi kan komma att få ett utbrott vidare norrut.

Få Råvarubrevet till din e-post varje tisdag!

Analyser

Brentoljan på väg mot 57 dollar?!?

Tidigare utbrott ur handelsintervallet 50-53 dollar som pågick under några veckor är intakt. Oljan handlas dessutom så högt som över 55 dollar, vilket innebär att vi klev över 53-55 dollar som vi bedömde kvarstå inom, dessutom har oljan under flertalet tillfällen nu utmanat 56 dollar.

Underliggande positivitet från OPEC med möjlig förlängning av avtalet kring produktionsfrysning är en positiv pusselbit, dessutom har en allt svagare amerikansk dollar gett ytterligare utrymme till uppgång.

För tillfället pågår en mindre kraftsamling, som pekar på att vi är på väg mot 57 dollar, därefter är det något mer osäkert även om vi möjligtvis kan kliva upp till 60 dollar i år, om köpstyrkan kvarstår.

Därmed har 53 dollar ej utmanats, men om svaghet uppstår, förväntar vi oss åtminstone ett mindre stöd från köpare redan vid 54.50 dollar, som var något svårslagen efter tidigare utbrott över 53 dollar.

Brentoljan på väg mot 57 dollar?!?

Tenn kraftsamlar inför utbrott.

Till skillnad mot flera andra basmetaller, så har tenn etsat sig allt mer norrut för att nu utmana tekniska motståndsnivån vid 20 800 dollar.

Under senhösten har metallen dessutom funnit stöd nog att tydligt etablera sig över MA 50, 100 och 200 vilket talar för vidare positivitet om köpstyrkan kvarstår.

Under två signifikanta tillfällen har motståndet vid 20 800 utmanats sedan slutet av juli, och mycket talar för att det är en kraftsamling inför vidare resa norrut vi upplever. Kortsiktigt vänder vi då blickarna till 21 200, för att därefter titta på 21 800.

Även om underliggande stöd inväntar vid sentimentala heltalsnivån vid 20 000, är sannolikheten betydligt lägre att vi får uppleva ett sådant utmanande, speciellt när vi fick en candlestick ”hammer” i föregående vecka, som gav en kraftig rekyl på måndagen.

Tenn kraftsamlar inför utbrott.

Minskad oro kring Nordkorea fäller guldet.

Fortsatt nedsida har präglat guldets utveckling sedan föregående vecka, allt i linje som oron kring Nordkorea avtagit.

Det känns som det är mycket snack och lite verkstad mellan Nordkorea och USA, även om det när som helst kan förändras. Trump känns dessutom som en person som mycket väl kan ta ord till handling.

Guldet är dessutom lite i ett vänteläge inför onsdagens räntebesked, samtidigt som dollarkorrelationen inte varit lika tydlig i linje med den oro som finns kring Nordkorea.

Kortsiktigt kan något mer hökaktigt räntebesked imorgon onsdag ge styrka till den amerikanska dollarn och få guldet att utmana 1 300 dollar. Guldet handlas nu kring 1 309 dollar.

Att FN dessutom tillfört sanktioner på Nordkorea den 11 september på export av olja till landet, men även import av textiler till övriga delar av världen. Möjligtvis kan detta vara en underliggande pusselbit som bidrar som en potentiell trigger till att marknaden vänder på tongångarna.

Detta innebär att risken är förhöjd att vi kommer utmana 1 300 dollar, samtidigt som en tilltagen oro kring Nordkorea, vid fullskaligt utbrott mellan Nordkoreas ”Rocket Man” och Trump kan få guldet att kliva över 1 350 dollar inom kort.

Minskad oro kring Nordkorea fäller guldet.

Även kakao kraftsamlar inför utbrott…

Redan för ett par veckor sedan lyfte vi fram kakao, och dess potentiella breakout som ser ut att vara på gång.

Ett snävt handelsintervall har pågått sedan dess, och underliggande köpstyrka inom denna mindre konsolidering indikerar snarare på att utbrottet kan bli något skarpare än vi tidigare bedömt.

Vi har nu under återkommande tillfällen utmanat det långsiktiga vägskälet i form av 200 dagars glidande medelvärde. Vi har dessutom till skillnad mot tidigare i början av augusti bibehållit mark kring detta vägskäl, vilket talar för att vi kraftsamlar inför utbrott.

Vid en etablering över MA 200, talar detta för att vi inte bara kommer utmana 2.10 dollar, men även för att vi kan komma att utmana 2.20 dollar inom kort.

Därefter blir det något mer osäkert, eftersom vi utanför detta intervall inte innehar någon signifikant volym senaste året. Därmed ser vi kakao som ett kortsiktigt intressant case, med låg risk för nedsida kontra uppsida.

Även kakao kraftsamlar inför utbrott…

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto