Home > Råvarubrevet v.39: ”Frågetecken uppstår när Opec överraskar marknaden för tredje gången i rad. Brittiska pundet indikerar styrka.”

Råvarubrevet v.39: ”Frågetecken uppstår när Opec överraskar marknaden för tredje gången i rad. Brittiska pundet indikerar styrka.”

Opec överraskade marknaden vid det informella mötet i Algeriet i veckan när man för första gången sedan 2008 lyckades komma överens om en produktionsfrysning. Oljan rusade kraftigt och drog med amerikanska börsen på onsdagen, som lyft asiatiska och europeiska index på torsdagen samt flera oljebolag som steg över fem procent som resultat. Däremot finns flera frågetecken och en viss pessimism och osäkerhet bland investerare gällande produktionsfrysningen. Bland basmetallerna indikerar vi fortsatt positivitet trots tappat momentum i både aluminium och zink. Guldet har även denna vecka fortsatt tappa momentum trots att vi har en underliggande fundamentalt positiv ställning. Bland valutor indikerar vi en underliggande positiv ton denna vecka efter att vi nu noterat högre bottnar, och trots kraftigt sockerrus efter tidigare kraftsamling förväntar vi oss en fortsatt uppgång i socker.

Analys sponsrad av Vontobel
Positionera dig med ett stort utbud av strukturerade produkter från Vontobel!
 

MINILONG GBPUSD VT1

Entré Köp
$1.3000
Målkurs
$1.3400
Nödutgång
$1.2914

I veckans brev

 

Energi: Opec överraskade i Algeriet med en produktionsfrysning. Oklart hur fördelningen kommer att ske inom kartellen.

Veckans stora fokus har landat på Opec mötet i Algeriet, som överraskade marknaden för tredje gången i rad genom att för första gången sedan 2008 gemensamt komma överens om en produktionsfrysning.

Stor volatilitet har upplevts för oljan under veckan, som stångats mellan hopp och besvikelse när flera uttalande gjorts från bland annat Iran och Saudiarabien.

Redan på tidigare i veckan kom oljelager rapport in och visade att de amerikanska lagren av råolja föll 1.9 miljoner fat under föregående vecka.

Väntat var än en gång en ökning, denna gång med 2.4 miljoner fat, och visade samtidigt att kapacitetsutnyttjandet vid raffinaderierna sjönk med 1.90 procentenheter, där väntat var -0.49 procentenheter.

Produktionstaket landade på 32.5 – 33 miljoner fat per dag, där Opec idag uppskattar nuvarande produktionen till 33.24 miljoner fat.

Produktionsfrysningen innebär därmed en minskning omkring 700.000 fat per dag.

Hur frysningen skall fördelas är däremot oklart, och förväntas klargöras under det officiella mötet i Wien den 30 november, vilket ställer vissa frågetecken.

Inte minst eftersom ”break-even” priset för flera oljeländer skiljer sig markant.

Källa: Bloomberg, IMF, Joint Organisations Data Initiative, OPEC, RBC Capital Markets, World Bank
Källa: Bloomberg, IMF, Joint Organisations Data Initiative, OPEC, RBC Capital Markets, World Bank

Iran som tidigare avfärdat i veckan en produktionsfrysning  blir intressant att se hur man ställer sig under nästa Opec möte. Landet fick sina sanktioner lyfta januari i år, och har tidigare uttalat sig om att man anser att landet ska få öka sin produktion ytterligare till 12.7 procent av kartellens totala produktionsnivå, den nivå som rådde innan sanktionerna trädde i kraft.

Venzuelas oljeminister Eulogio Del Pino sade även i samband med produktionsfrysningen att Opec ska bestämma först i november hur länge produktionstaket ska gälla.

Oljan handlas för närvarande kring 49 dollar från att tidigare vecka noteras runt 46 och 47 dollar.

Vi kvarstår därmed vid en neutral syn sedan föregående vecka då vi anser att det är mycket som behöver utkristallisera sig för att oljan tydligt ska söka sig vidare norrut, efter onsdagens uppgång när beslutet om produktionsfrysning blev officiellt.

Brent (dagsdiagram)

 

Basmetaller: Aluminium tappade momentum strax före vår målkurs, kraftsamling eller nedgångsfas att vänta? Zink vid viktigt vägskäl.

Föregående vecka lyfte kortsiktigt teknist stöd för en åtminstone kortfattad uppgång.

Veckan som gått har mycket riktigt fått vidare momentum för detta, som nu hämtar andan.

Det är med stor försiktighet vi behåller vår svaga positiva tro framöver, då allt fler analytiker förväntar sig ett överskott på aluminium i år, och kan uppgå så mycket som 267.000 ton i år samtidigt som att denna siffra förväntas stiga ytterligare.

Kinesiska produktionsnivåerna står vid rekord högsta som även stigit mer än 11 procent sedan januari, vilket ytterligare ställer frågetecken.

Som vi skrev föregående vecka lämnade vi tidigare i början av september MA 200 som fick agera som stödnivå, och vi uppnådde nästan 1 680 som var vår förväntan inom kort.

Loppet är dock inte kört, och potentialen finns upp emot denna nivå samt 1 700, men därefter tror vi snarare på att en nedgångsfas kan inledas emot inledningsvis 1 560 dollar, som kanske redan nu är på väg att bryta ut om vi har otur.

 Aluminium (dagsdiagram)

Zink fortsätter att stiga trots den kraftiga uppgången i år, och ser trots ut att tidigare eventuellt nått en toppen bara fortsatt resan norrut.

Denna vecka bjuder vi på ett månadsdiagram, och sedan årsskiftet har vi alltså upplevt en riktig kraftig uppgång, och står nu vid ett viktigt vägskäl.

Nuvarande notering kring 2 335 dollar är en mycket viktig prisnivå inte minst för att den noteras strax under föregående års högsta notering, men vi även för att vi kan notera så långt som sju år tillbaka att kring dessa nivåer har vi upplevt stora motståndskrafter.

Redan för två veckor sedan ställde vi oss positiva, och vi har nu gått från 2 275 till att stänga 2 335 dollar på onsdagen.

Vi tror att Zink har mer att ge, men inväntar fortfarande ett fotfäste över 2 350 dollar som var 2015 års högsta notering.

Zink (månadsdiagram)

 

Ädelmetaller: Guldet tappar momentum efter tappert försök.

Vi indikerar allt mer en konsolidering i guld, som noterar allt lägre bottnar trots att en räntehöjning försvann från bordet tidigare i september.

För ett par veckor sedan skrev vi om att guldet befann sig i ett ytterst svårbedömt läge, men att vi föregående vecka sökte stöd vid bland annat MA 100 vilket gav en positiv signal.

Att vi nu trilskas och inte vandrar vidare norrut ställer självfallet en del frågetecken.

Kan räntehöjaroron tillta redan nu? Vi räknar inte med någon förändrad situation förrän det amerikanska presidentvalet är avklarat i början av november.

Det är alltså fortfarande en december höjning som står i fokus, och vi tror snarare att guldet kommer att söka sig till 1380 dollar inom kort.

Veckan som gick försökte vi finna mark över 1340, som vi tidigare eftersökt, men detta försök misslyckades dessvärre, och vi noteras för närvarande kring 1323 dollar.

Vi tror dock att den konsolidering som upplevs just nu istället kan erbjuda en trevlig uppgång till initialt 1380 dollar, för att senare delen av året söka sig vidare norrut när väl en räntehöjning eventuellt kommer att ske.

Som vi skrev i föregående råvarubrev uttalande sig Robert McEwen, vd för McEwen Mining vid en konferens nyligen i Colorado Springs enligt Bloomberg att han ser möjligheter i att guldet mycket väl kan handlas inom ett intervall av 1700 – 1900 dollar redan slutet av året.

Detta känns dock väldigt frånvarande för tillfället, då allt talar betydligt mer för en räntehöjning slutet av året vilket skulle innebära en uppgång i dollarn samtidigt som guldet skulle söka sig vidare söderut.

Guld (dagsdiagram)

 

Valutor: Stundar upptåg i det brittiska pundet?

Pundet som kraftigt försvagats sedan den brittiska folkomröstningen slutet av juni, samtidigt som vi svenskar firade midsommar.

Att brittiska befolkningen röstade för att lämna EU innebar en kraftig försvagning av det brittiska pundet.

Sedan den kraftiga nedgången har vi noterat en tydlig sidledes handel, som börjat indikera positiva signaler för den som tar en närmare blick.

Vi har nu upplevt ett handelsintervall kring 1.29 och 1.34 vars största handelsvolym noterats, och att vi nu noterar något svagt högre bottnar två sista bottnarna indikerar att det finns en underliggande positivitet.

Imorgon fredag presenteras siffror gällande GfK hushållsförtroende september, som sakta men säkert visat styrka efter att tidigare i juli noterat -12, för att i augusti stiga till -7 när -8 var förväntningen på marknaden.

September förväntas en siffra på -2 men konsensus pekar på -5 och vi tror att återhämtningen fortsätter och att vi nu står inför goda möjligheter att eventuellt lämna den bottenfas i pundet som upplevts sedan tid tillbaka.

Vi tror att återhämtningen fortsätter och att vårt tekniska perspektiv kan stärkas ytterligare, speciellt när makrodata fortsätter att överraska i Storbritannien ”Post-Brexit”.

Vi räknar med att en inledningsvis uppgång till 1.34 kan ske relativt smärtfritt, men att finna mark häröver blir något tuffare.

När vi väl bryter oss loss det intervall vi handlas inom för närvarande, finns det goda chanser att vi kan vända blickarna mot en prisnivå runt 1.37.

GBPUSD (dagsdiagram)

 

Livsmedel: Sockerrus efter kraftsamling.

Den kraftsamling som pågick under en längre tid gav resultat för socker och konsolideringen resulterade till en kraftig uppgång till över 23 dollar i veckan.

Som vi tidigare skrev i vecka 37 gäller det att aldrig sluta bevaka tråkiga marknader, och socker är knappast något undantag.

Socker lyckades därmed etablera sig tydligt över 20 dollar och sockerruset som varat i tre veckor har inneburit en uppgång på hela 13 procent!

Därmed har vi tagit allt närmre kliv vår initiala uppgång till 24 dollar som ser ut att uppnås inom kort.

Som vi tidigare rapporterat så råder ett underskott av råvaran efter försämrade väderförhållanden med bland annat kraftiga regn i Brasilien vars produktion kraftigt minskat från tidigare toppnivåer.

USDA har som vi tidigare noterat även lämnat prognoser där sockerkonsumtionen förväntas fortsätta öka till nya rekordhöga nivåer.

Till följd av dessa underliggande faktorer ser vi fortsatta goda möjligheter till en vidare uppgång till mellan 26 – 27 dollar, när vi väl klivit över 24 dollar.

Socker (veckodiagram)

Få Råvarubrevet till din e-post varje torsdag!

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto