Home > Råvarubrevet v.40: ”Oljan tillbaka över 52 dollar, följt av guldet som faller under 1300 när dollarn signalerar nya krafttag…”

Råvarubrevet v.40: ”Oljan tillbaka över 52 dollar, följt av guldet som faller under 1300 när dollarn signalerar nya krafttag…”

Veckan har bjudit på flera signifikanta tekniska utbrott och händelser. Inte minst har oljan nu etablerat sig över 52 dollar på förhoppningar om ökad produktionsbegränsning, men guldet har även fallit kraftigt under 1300 dollar till tremånads lägsta när MA 100 bröts, vilket även innebär att guldet utmanar MA 200 för närvarande. Zink lyckades under veckan bryta sig loss och kortfattat noteras över vårt viktiga vägskäl, men balanseras för tillfället kring denna nivå. Aluminium som stigit kraftigt i år indikerar att det kan vara dags att vikta ned. I och med att guldet föll kraftigt i veckan har dollarn fortsatt resan norrut när nu räntehöjaroron tilltagit efter flera uttalande. Resan i socker tes aldrig ta slut, och fortsatta väderproblem ger bränsle för vidare uppgång.

Analys sponsrad av Vontobel
Positionera dig med ett stort utbud av strukturerade produkter från Vontobel!
 

MINILONG USDSEK VON2

Entré Köp
$8.6400
Målkurs
$8.7000
Nödutgång
$8.6200

I veckans brev

 

Energi: Oljan etablerar sig över 52 dollar på hopp om ökad produktionsbegränsning.

Oljans resa norrut har fortsatt sedan föregående vecka, tillsammans med stöd från lagersiffrorna över bland annat amerikansk råolja som fortsatt minska betydligt mer än väntat i veckan med 3.0 miljoner fat, där väntat var en ökning med 1.0 miljoner.

Även kapacitetsutnyttjandet vid raffinaderierna föll med 1.80 procentenheter jämfört med väntade nedgång på 0.75 procentenheter.

Sedan det lyckade informella mötet i Algeriet för lite mer än en vecka sedan, då vi fick ett produktionstak på mellan 32.5 – 33 miljoner fat per dag har Brent terminen nu etablerat sig tydligt över 52 dollar, som vi senaste noterades vid i början av juni.

Opec uppskattade i samband med mötet i Algeriet att produktionen låg på omkring 33.24 miljoner fat per dag, och produktionsfrysningen föll på omkring 700.000 fat per dag.

Marknadsaktörer försökte smälta beskedet, då det minst sagt kvarstod frågetecken huruvida fördelning mellan länder skall klargöras samt hur länge produktionstaket kommer att gälla.

Tidigare idag sade Algeriets energiminister Noureddine Boutarfa i en intervju med Ennahar tv att Opecs initiala mål är att höja oljepriserna till mellan 50 och 55 dollar per fat under 2017.

Informella samtal inom Opec och länder utanför kommer att träffas vid en energikonferens i Istanbul redan den 8 – 13 oktober.

Energiministern sade även att eftersom man nu fått igenom produktionsbegränsningar, kommer detta leda till att mer omfattande begränsningar blir lättare att diskutera.

Han sade vidare att den tidigare annonserade begränsningen mycket väl skulle kunna bli 1 procent mer än tidigare annonserade 700.000 fat per dag.

Nästa formella Opec-möte hålls den 30 november i Wien.

Eftersom oljan varit ordentlig slagig sista tiden har vi valt att vara mer avvaktande, och vi ser gärna en utkristallisering i kommande Opec möte innan vi tar en hårdare ställning.

Inte minst har vi nu återkommande fått kraftigt överraskande lagerraporter, men vill vi framförallt se hur fördelningen av produktionsfrysningen kommer att se ut efter Opec mötet i Wien.

Brent (dagsdiagram)

 

Basmetaller: Zink bryter kortfattat över viktigt vägskäl. Har aluminium nått toppen för i år?

Resan norrut tes aldrig ta slut för Zink som slutet av föregående vecka, samt inledningsvis av denna vecka utmanade och kortfattat klev över 2350 dollar.

Vi har ställt oss positiva sedan tre veckor tillbaka, och under veckan kom även Goldman Sachs ut med en analys och ställde fundamentala utsikterna som ett fortsatt positivt utfall för Zink under det närmaste halvåret.

Bakgrunden till den positiva synen på zink är att ytterligare en rad mindre smältverk väntas dra ned på produktionen under kommande månaderna.

”Vi räknar med att kommande sex månader visar sig vara den starkaste perioden för zinkpriset under resterande del av detta decennium”, skriver Goldman Sachs.

Banken ser även att en nivå på omkring 2500 dollar per ton inte kan hålla efter detta kommande halvår, pga. en rejäl utbudsrespons historiskt sett har kommit när priset noteras strax över eller omkring nuvarande prisnivå.

Rent tekniskt tror vi att vi har något mer att ge när fotfästet ordentligt fäster sig över 2350 dollar, men instämmer i linje med Goldman Sachs att 2500 dollar kommer att bli en svårslagen prisnivå, och att man snarare skall plocka hem vinster kring denna nivå.

Zink (månadsdiagram)

 

I våra senaste råvarubrev har vi rapporterat att vi förväntat oss en uppgång i aluminium till 1680 dollar, och föregående vecka skrev vi att momentum avtagit strax därunder.

Förnyade krafter kom under veckan och vi var uppe och vände så högt som 1679.50 dollar, precis under vår målkurs.

Rent tekniskt finns det möjligheter att uppnå 1700 dollar, men precis som vi lyfte föregående vecka är det dags att vikta ned.

Samtidigt förstärks denna tro efter att vi inte lyckades bryta över 1680 dollar som följdes av en nedgångsdag efter tidigare fyra uppgångsdagar.

Överskott och kinesiska produktionsnivåerna vid rekord högsta förgyller knappast situationen, utan förstärker snarare denna tro likt föregående veckas råvarubrev.

Det kan mycket väl vara så att vi står inför en nedgång mot 1560 dollar redan nu, men att vi kan få en balanspunkt och kraftsamling kommande dagar innan eventuellt utbrott sker.

Aluminium (månadsdiagram)

 

Ädelmetaller: Guldet faller kraftigt under 1 300 dollar till tre månaders lägsta i veckan.

Guldet föll bittert under 1 300 dollar i veckan när MA 100 bröts, och noteras för närvarande vid tre månaders lägsta.

Tre månaders lägsta vid 1 252 dollar är även den prisnivå som blev botten 24 juni.

Vi är alltså tillbaka till ”pre-Brexit” och stora frågan är nu om guldet slutat glimma för att fortsätta vidare söderut mot 1 200 dollar.

Förutom att vi nu visar en nedgång för femte dagen i rad lägger vårt 200 dagars glidande medelvärde ytterligare till en riskfaktor i det hela, genom att noteras vid 1 256 dollar.

Vi slåss därmed med inte en faktor utan två stora faktorer och tunga stöd kan snabbt vändas till kraftiga motstånd.

Guldet har alltså gjort en helomvändning nu när räntehöjaroro hamnat på tapeten igen.

Vår förväntan på en konsolidering och förnyat försök upp emot 1380 dollar är nu helt borta från spelbanan, och utbrott av MA 100 förstärkte detta.

Även om undertecknad är ytterst skeptiskt till att man kommer att genomföra en räntehöjning så tätt inpå ett presidentval så går det inte att undvika marknadens oro.

Nästa FOMC mötet är i december, och till dess blir det intressant att följa kampen mellan dollar och guldet.

Med det kraftiga helomvändning som skett senaste tre dagarna, förväntar vi oss rent statistiskt att vi snarare kommer att söka oss vidare ned mot 1200 dollar om vi bryter under MA 200.

Skulle det vara så att detta viktiga vägskäl håller, ja då finns det däremot goda möjligheter att vi kommer vända tillbaka över 1300 relativt snabbt.

Guld (dagsdiagram)

 

Valutor: Dollarn etablerar sig över viktigt vägskäl när räntehöjaroron tilltar.

Dollarn har stärkts tydligt sista tiden då räntehöjaroron tilltagit igen.

Denna gång har oron för en höjning redan i november ökat, där FOMC håller möte 1-2 november.

Precis som undertecknad skriver i guldet, anses det vara högst osannolikt oavsett om Fed anser att ekonomin är mogen för en höjning eller ej, att genomföra detta bara några dagar innan presidentvalet den 8 november kommer utkristalliseras.

Dollarn håller mark på torsdagen efter att vi fått siffror gällande nyanmälda arbetslösa som sjönk till 249.000, vilket var klart under analytikernas förväntningar på 256.000.

Genomsnittet de senaste fyra veckorna föll till 253.500 jämfört med oreviderade 256.000 föregående vecka.

Nedgången till 253.500 innebär även lägsta fyraveckorssnittet sedan 1973.

Vi inväntar nu fredagens sysselsättningssiffra där sysselsättningen förväntas öka till 172.000 från tidigare 151.000.

Skulle statistiken visa en bättre utveckling än väntat, skulle detta ge ytterligare en skjuts för dollarn vidare norrut.

Allt mer faller på plats för en räntehöjning, och vi fortsätter att följa och rapportera utvecklingen på Tradingportalen.

Att vi nu även etablerat oss över 96 dollar, vilket även innebär att om vi stänger ovanför denna prisnivå på torsdagen, är det första gången sedan augusti som tydligt etablerats över 200 dagars glidande medelvärde.

Dollarindex (dagsdiagram)

 

Livsmedel: Fortsatta väderproblem ger bränsle i socker.

Sockerresan norrut tes aldrig ta slut när vi i veckan fått uppleva fortsatta uppgångar.

Sockret tar därmed allt närmre kliv upp emot vår initiala förväntade uppgång till 24 dollar.

Vi handlas nu för fjärde veckan i rad till plus, och vi kan mycket väl redan under kvällen få utmana 24 dollar, då vi noteras vid 23.81 för närvarande.

Vi tror att initialt detta kommer resultera till att vi kommer få en nedgångsvecka, däremot är snarare den stora frågan hur stor nedgången egentligen kommer att bli.

Sedan tidigare förväntar vi oss nu en uppgång upp emot 26 – 27 dollar, efter tidigare målkurs 24 dollar.

Underskott av råvaran samt försämrade väderförhållanden med bland annat kraftiga regn i Brasilien som är världens största sockerproducent, vars produktion kraftigt minskat från tidigare toppnivåer ställer till det hela.

Även Thailand som är världens fjärde största sockerproducent rapporterar nu att utbudet förväntas falla kraftigt med 3.2 procent pga. försämrade väderförhållanden.

Vi har även sedan tidigare fått siffror från USDA som lämnat prognoser över konsumtionen som förväntas ge nya rekordhöga nivåer framöver.

Det är med andra ord mycket som talar för en fortsatt uppgång, och vi tror att när vi väl etablerar oss över 24 dollar som förvisso kan bjuda på ytterligare en kraftsamling därefter, att vi kan få avnjuta ytterligare en trevlig uppgångsfas till vårt mål kring 26- 27 dollar inledningsvis, med rum för vidare uppgång rent tekniskt.

Socker (veckodiagram)

 

Få Råvarubrevet till din e-post varje torsdag!

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto