Home > Råvarubrevet v.48: ”Pump it or dump it…!”

Råvarubrevet v.48: ”Pump it or dump it…!”

Onsdagens Opec-möte i Wien har varit på allas läppar. En produktionsminskning av 1.2 miljoner fat blev resultatet, och den stora frågan är nu om detta verkligen kan rädda oljans framtid, då flera frågetecken kvarstår… Bland basmetallerna står nickel ut i mängden, som fann stöd vid nyckelnivå efter tidigare utbrott. Både guld och silver befinner sig i en besvärlig situation med en stor våt filt över sig som tynger. Pundet försätter att se klart positivt ut. Helgens stora händelse som kan ge större avtryck på valutamarknaden samt inom banksektorn blir valet i Italien som skapat en del oro i veckan. Bland livsmedel lyfter vi fram sojabönor även denna vecka, som ser ut att finna stöd från tidigare utbrott, och ser riktigt intressant ut vid en etablering däröver.

Analys sponsrad av Vontobel
Positionera dig med ett stort utbud av strukturerade produkter från Vontobel!

 

MINILONG GBPUSD VT11

Entré Köp
£1.2600
Målkurs
£1.2900
Nödutgång
£1.2500

Veckans stora fokus har varit Opec och dess möte i Wien på onsdagen.

Hela onsdagen kontrades av ryktesvisa källor, där ena stunden var en överenskommelse klar, till att nästa stund vara ”nära”.

Saudiarabien gick tidigt ut med att ”guds vilja” så kommer det att bli en överenskommelse, och mycket riktigt blev det så.

Det blev kraftiga uppgångar för oljan, som rusat från runt 48 dollar till över 52 dollar.

Även bolag inom oljeindustrin har rusat kraftigt sedan beskedet, varpå flera energibolag nu noteras upp +50% sedan årsskiftet.

Överenskommelsen innebär en produktionsminskning av 1.2 miljoner fat per dag, vilket motsvarar runt 1 procent av den globala produktionen vilket uppgår till 32.5 miljoner fat per dag inom Opec.

Styrkan i uppgången är tydligt fall av lättnadsrally, som mycket väl kan komma att bli kortlivat.

Visst visade förvisso veckans statistik även från amerikanska EIA på en ökad förfrågan på årsbasis, men samtidigt krävs det inte mycket för att den produktionsminskning som nu utlovats skall rubbas.

Opec kan heller ej tvinga länderna att följa riktlinjerna, vilket ytterligare öppnar upp rum för frågetecken.

Som vi kan se i nedanstående bilder krävs det inte alls mycket för att situationen skall förändras.

OPEC Produktion med Libyen, Nigeria och Indonesien med nuvarande konstanta nivåer.

Även om flera länder genomför en tydlig produktionsminskning, noterar vi att Iran väntas öka produktionen!

Däremot kommer både Irak och Saudiarabien genomföra tydliga produktionsminskningar.

Vi inkluderar även i veckans råvarubrev hur situationen skulle förändras med mindre ökningar från länder som Libyen och Nigeria, vilket tydligt sätter tonen för smärre justeringar i länders oljeproduktion.

OPEC Produktion med Libyen och Nigera ökning

Det är helt enkelt som vi tidigare sagt, upp till bevis Opec och vi anser inte riktigt att den rådande situationen anses vara hållbar i längden, utan förväntar oss mer!

Rent tekniskt befinner sig oljan vid årshögsta, tillika strax under tydlig motståndsnivå, och det är inte omöjligt att vi kortfattat kan få vidare uppgång ”pump it”, som följs av ”dump it” när eventuella besvikelser utmynnar sig.

Ett stort riskmoment i spelet är även Ryssland, som mycket väl skulle kunna avvika allt eftersom oljepriset stiger och elda på en eventuell rekyl.

Veckans stora fokus har varit Opec och dess möte i Wien på onsdagen.

Bland basmetallerna lyfter vi denna veckan fram nickel som fortsätter att se intressant ut.

Tidigare i slutet av sommaren lyckades vi bryta oss ur en bottenformation, och steg ända upp till 10 500 där även tungt motstånd inväntade.

En mindre rekyl följdes som sedan resulterade till en sidledes konsolideringsfas vilket resulterade till ett utbrott för drygt en månad sedan.

Flera basmetaller har gått starkt i år, men både koppar och nickel har legat och bubblat.

Just nickel har efter utbrott av en teknisk nyckelnivå kring strax över 10 500 börjat etablera sig strax däröver, och trots blandat humör ser vi ut att etablera oss tydligt kring denna prisnivå.

Vi har tidigare eftersökt just 11 000 som en prisnivå av stort intresse, denna har vi nu därmed passerat.

Om styrkan håller i sig räknar vi med en fortsatt uppgång, med stöd från både Kina och framförallt USA och dess Trump-politik som beräknas ge ökad efterfrågan på flera basmetaller i och med det stora infrastrukturprogrammet som väntas genomföras.

Det är 500 miljarder dollar som tidigare lyfts fram, vilket stärkt tron på ökad efterfrågan och även lyft basmetallerna senaste tiden.

Även flera bolag stärks i linje med detta, däribland även svenska byggbolag som Skanska och NCC varpå stora verksamheter finnes även i USA.

Därför ser vi en fortsatt positivitet med uppgång till inledningsvis kring 13 000, följt av 15 000.

Bland basmetallerna lyfter vi denna veckan fram nickel som fortsätter att se intressant ut.

Det har knappast varit något gyllene läge att vara positionerad för uppgång i varken guld eller silver.

Amerikanska centralbanken har, förutom hela den oväntade Trump-situationen ställt till det genom att framlyfta ökad sannolikhet för en räntehöjning nu i december efter flertalet uttalande.

Guldet fortsätter även denna vecka att noteras under 1 200 dollar, ändock mindre rörelse i veckan, då vi även befinner oss historiskt vid en nivå som upplevt något högre handelsaktivitet.

Som vi skrev i föregående vecka så har inte guldet glimmat helt färdigt, men situationen har knappast varit i favör sista tiden.

Allt eftersom vi lämnat Trump hysterin bakom oss, Opec-möte samt italienska valet på söndag kan vi få utrymme för åtminstone en kortsiktig uppgång.

När det kommer till just söndagens val i Italien skulle ett negativt valresultat ställa till det för banksektorn runt om i Europa, och skapa politisk turbulens.

Dock har ECB lyft fram att man är redo att utöka köp av italienska statspapper vid behov för att lindra ett sådant eventuellt utfall.

Även vårens val hos bland annat Holland och Frankrike beräknas även lyfta fram en viss oro bland investerare, med årets Brexit i bagaget.

Imorgon fredag väntas amerikansk sysselsättning en sista pusselbit inför stundande räntebeskedet i december från Fed.

Även om börsen reagerat kraftigt ur politiska spår, så återhämtar sig börserna runt om i världen allt snabbare och stora rörelser blir som ett blott minne.

Kortsiktigt finns en ökad risk för fortsatt nedsida både för guld och silver, såvida inga makroperspektiv förändras drastiskt.

Därför fortsätter vi att invänta en form av botten, sedan den stora nedgången inleddes slutet i somras.

Med denna kraftiga nedgång bakom oss kommer vi snart ha tagit tillbaka årets uppgång, och risken för att vi suddar ut hela uppgången före årsskiftet har ökat, vilket knappast var något man räknat med strax efter Brexit uppgången.

Det har knappast varit något gyllene läge att vara positionerad för uppgång i varken guld eller silver.

Pundet bryter över MA 50 för första gången sedan höstens nedgång.

Först kom det stora fallet på midsommarafton i samband med Brexit resultatet, sedan fick vi en sidledes handel kring tidigare över 30 årslägsta nivåer, som följdes av en ytterligare kraftigare nedgång början av september.

Efter att vi såg en botten kring 1.2000 har sakta men säkert återhämtat oss för en fortsatt resa norrut.

Två mindre cykler sedan ”botten” indikerar betydligt mer dominant köpvolym vilket bådat gott för uppgång.

Veckans fortsatta uppgång har inneburit att vi för första gången sedan höstens nedgång kliver över 50 dagars glidande medelvärde.

Styrkan ser ut att vara av dess karaktär att vi eventuellt redan imorgon alternativt början av nästa vecka kan få uppleva utmanande av även 100 dagars glidande medelvärde vilket skulle bidra till sentimentet.

Den uppgående trendkanal som pundet nu befinner sig, förväntar vi fortsättningsvis att befinna oss i.

Vi räknar knappast med en spikrak uppgång, utan snarare i flera etapper.

Den stora frågan är även hur Brexit kommer utkristallisera sig i Storbritannien.

Kommer Theresa May att kunna trigga artikel 50? Kommer brittiska parlamentet stoppa en fullblodad Brexit?

Det är alltså mycket som fortfarande är oklart.

Inom EU ställer man även stora krav på en Brexit, men samtidigt innebär ett Brexit stort bortfall av kapitalinflöde inom EU, och vi tror snarare att trots en Brexit att EU kommer att vara något mer öppna i sin famn än vad som utåt sett framförs.

På kort sikt fortsätter vi att ställa oss positiva till pundet, och kanske det kan vara på plats att boka den där weekendresan till London innan det blir allt för dyrt?

Pundet bryter över MA 50 för första gången sedan höstens nedgång.

Sojabönor utmanar nyckelnivå efter tidigare utbrott.

Föregående vecka lyfte vi fram fortsatta positiva tongångar, och mycket riktigt blev det en kraftig vidare uppgång över en signifikant teknisk nyckelnivå runt 10.38 dollar.

Att vi på en rekyl studsar vid denna nyckelnivå förstärker vidare underliggande tongång för vidare uppgång.

Vi har tidigare lyft fram att uppgången stärks i samklang med ökad efterfrågan, däribland Asien med framförallt Kina i spetsen som årligen importerar 60 procent av världens sojabönor.

I veckan framgick det även i samband med USDA rapporten att 2017 väntas bli ett rekordår för sojabönor.

Prognosen för helåret har även uppjusterats med 12 procent mot innevarande året.

För lite mer än en vecka bröt vi flera glidande medelvärden, bland annat 200 dagars glidande medelvärde samtidigt som MA 100 bröts, vilket ytterligare stärker den tekniska indikationen.

Därmed förväntar vi oss en fortsatt uppgång emot 11 dollar inom en relativt kort tidshorisont.

Sojabönor utmanar nyckelnivå efter tidigare utbrott.

Få Råvarubrevet till din e-post varje torsdag!

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto