Home > Råvarubrevet v.7 ”Allmän osäkerhet får guldet att kraftsamla inför uppgång.”

Råvarubrevet v.7 ”Allmän osäkerhet får guldet att kraftsamla inför uppgång.”

Trumpomania fortsätter att sprida oro på råvarumarknaden, och sedan föregående råvarubrev ser vi underliggande styrka i oljan och positivitet där Opec verkligen visar framfötterna. Bland basmetaller lyfter vi denna vecka fram koppar som vi tar en närmare titt på om det finns mer att ge på uppsidan efter tidigare explosiva uppgång. Guldet fortsätter att bibehålla mark ovanför 1200, som alltmer ser ut att kraftsamla inför kommande ryck mot uppsidan. Den japanska yenen visar även positiva tongångar, trots att dollarn stärkts senaste tiden. Kraftig uppgång i vete innebär att vi uppnått vår målkurs på bara en veckas tid, är det då dags att låsa in vinsten eller har vi mer att ge?!?

Analys sponsrad av Vontobel
Positionera dig med ett stort utbud av strukturerade produkter från Vontobel!

 

BULL GULD X8 VON

Entré Köp
$1240
Målkurs
$1275
Nödutgång
$1230

Oljans kraftsamling fortsätter med underliggande positivitet.

Kraftsamlingen fortsätter för oljan, som fortsätter att uppvisa positiva tongångar i en alltjämt rörelse norrut.

Sedan slutet av 2016 har oljan handlats inom ett tydligt intervall om 54 – 57 dollar, och svårigheter till utbrott har varit uppenbart.

Däremot noterar vi inom Brent terminen att vi upplever allt högre bottnar i en triangelformation som allt mer formas, som kan komma att bjuda på ett kraftigare utbrott.

Opec fortsätter att uppvisa gott resultat på den produktionsfrysning som oljeproducerande länderna uppfyller över förväntan.

Målet var 1.2 miljoner fat per dag från 1 januari, vilket var första produktionsminskningen på åtta år. Ryssland och 10 andra oljeproducerande utanför Opec gick med på en minskning hälften så mycket som Opec-medlemmar skall uppfylla.

Efterlevnaden inom överenskommelsen har uppfyllts till drygt 92 procent, vilket innebär att de 11 Opec medlemmarna minskat produktionen till 29.921 miljoner fat per dag i januari.

Då oljepriset kraftigt försvagats från tidigare toppnivåer har detta även inbringat mer vilja bland oljeproducerande länder att minska produktionen för att få bränsle till uppgång.

Detta bekräftas även då vi under tidigare produktionsminskning vid 2009 fick en initial efterlevnad på ”bara” 60 procent.

Samtidigt som vi noterar en stark efterlevnad, har Opec under veckan enligt icke namngivna källor till Reuters inom oljekartellen uppgett att man kan komma att förlänga överenskommelsen med oljeproducerande länder utanför Opec för att vidare begränsa produktionen, eller även gå så långt som utöka begränsningarna från och med juli om efterlevnaden inte uppnås helt.

Med underliggande positivitet inväntar vi fortfarande ett fjärde utmanande av 57 dollar, vilket i sin tur kan komma att vara det som krävs för att vi skall få en resa vidare norrut mot initialt 60 dollar.

Utöver den tekniska situationen som allt mer signalerar positivet, har vi även som vi tidigare rapporterade föregående vecka att positiv inställning till oljesektorn från Trump även uppenbarat större intresse från Saudiarabien för investeringar i USA…

Oljans kraftsamling fortsätter med underliggande positivitet.

Finns det mer uppsida att hämta i koppar?

Koppar har sedan slutet av oktober 2016 upplevt en kraftig uppgång.

Vi noterade redan tidigt att koppar konsoliderade och att ett utbrott skulle ske av kraftigare karaktär.

Vid 6000 stannade uppgången, som även historiskt uppvisat hög handelsvolym.

Koppar handlas just nu vid den högsta prisnivån sedan april 2015, och den stora frågan är om koppar verkligen har mer att ge eller ej, efter en uppgång av sådan kraftig karaktär.

En uppgång på 25 procent inom loppet av lite mer än två månader har dock inte tappat sin mark helt sedan mitten av november.

Vi har fått uppleva en handel inom primärt 5500 – 6100, och dess handelsintervall har även inneburit högre toppar och högre bottnar, vilket i sin tur signalerar positivitet.

Eftersom vi innevarande vecka på allvar utmanade 6200, inväntar vi helt enkelt en etablering över denna prisnivå, för att försäkra oss om vi har mer att ge eller ej.

Skulle vi få en förnyad rekyl på nedsidan vänder vi blickarna mot 5500, men uppsidan begränsas något kortare vid 6500, för att därefter invänta ett betydligt tyngre motstånd vid 7000 som tidigare dels inneburit hög handelsvolym men även hög volatilitet.

En eventuell förhandsvisning är att investerare kraftigt ökat sina långa positioner av koppar enligt veckovisa data från CFTC.

Finns det mer uppsida att hämta i koppar?

Guld kraftsamlar inför nästa ryck?

Sedan föregående vecka har guldet fortsatt att konsolidera.

Utmanande av motstånd kring 1240 dollar har gjorts upprepade tillfällen, men inte lyckats.

Redan förra veckan lyfte vi fram en underliggande köpstyrka i guldet, som nu även innebär att guldet etablerats tydligt över 100 dagars glidande medelvärde.

Trump fortsätter att sätta sina klor i marknaden, och precis som vi kan läsa längre ned i dagens råvarubrev fick vi även en tweet under dagen om marknaden.

Den ”Trumpomania” som sprider bränsle till elden kring oro om vad som kommer att ske framöver har även inneburit att guld ETFer upplevt kraftigt intresse senaste 10 dagarna.

Commerzbank kommenterade själva att den konsolideringen som upplevs inom 1220-1230 dollar, skapar attraktivt köpläge.

Underliggande positivet och köpstyrka drivs för närvarande marknadsoron till stor del av marknadsaktörer som ser oro över Trump, men även Europa kan komma att sprida vidare bränsle.

Guld är som vi tidigare upprepade tillfällen framfört en ädelmetall som flera marknadsaktörer söker sig till vid oroligheter.

Europa med dess Brexit, skuldlättnader och svårigheter i Grekland, tidigare Portugal och Spanien men även Frankrike innebär att vi har flera oroligheter.

Flera länder går även till val senare under året inom Europa, och det är mycket som skulle kunna skaka om marknaden, vilket gör att vi fortsätter ha en positiv utveckling framöver.

Vi ser möjligheterna till ett tredje signifikant utmanande av 1240 punkter, samt ser vi inte behov av inväntande av etablering över 1250 dollar som vi lyfte fram föregående vecka, utan innebär att efter en etablering över denna prisnivå som 1240 dollar att vi ser en uppgång till 1275 möjlig inom kort.

Skulle däremot positiviteten avta är risken något förhöjd av att vi kommer söka oss närmare 1200 dollar.

Guld kraftsamlar inför nästa ryck?

Japanska Yenen visar positiva tongångar.

Även om den amerikanska dollarn stärkts senaste dagarna mot japanska yenen, upplever vi positiva tongångar bakom ridån.

Vi har en positiv trend (fallande dollar) för yenen sedan årsskiftet, samtidigt fick vi en naturlig rekyl och andhämtning vid 112 till nuvarande 113.598 i början av februari.

Inom rekylen som kom finner vi underliggande säljstyrka, vilket innebär att utöver att MA 50 gav motstånd, så noterar vi även lägre toppar i de mindre rekylerna sedan början av året.

Detta gör att vi snarare inom den Trumpomania vi upplever där marknadsaktörer känner en markant oro över vad som komma skall, vilket gör att vi ser nuvarande sidledes handel som en kraftsamling för nya tag söderut framöver.

Tidigare har dollarn visat styrka, och under senhösten fick den ordentligt med bränsle.

Kortsiktigt ser vi dock en nedgång till initialt 111.5, för att därefter eventuellt få uppleva 108 yen, men utifrån ett längre perspektiv beror det helt på vad som komma skall från Donald Trump.

Amerikanska centralbanksledamöter vill se räntehöjningar, om än minst tre i år, vilket då skulle driva dollarn framåt, samtidigt som Donald Trump säger att han vill se en svagare dollar.

”Stock market hits new high with longest winning streak in decades. Great level of confidence and optimism – even before tax plan rollout!” skrev Donald Trump på Twitter under torsdagen.

Det finns flera aspekter att ta hänsyn till, en av dessa är exempelvis om bolag nu skall ges möjligheten att återinföra pengar till USA med väldigt låg beskattning, eller till ingen alls… Detta skulle definitivt få en markant effekt på dollarn som då tydligt väntas stärkas i ett sådant scenario.

Vidare noterar vi denna vecka att dollarindexet fortsätter att bibehålla mark över 100 dollar, som för förnärvarande noteras vid 101 dollar.

Japanska Yenen visar positiva tongångar.

Kraftig uppgång i vete stannar upp vid motståndsnivå.

Sedan en tid tillbaka har vi varit bullish när det gäller vete.

Vi har fått återkommande utmanande av vår motståndsnivå kring 4.35 dollar, som sedan föregående råvarubrev fullkomligt exploderade på uppsidan.

Inte minst lyckades vi uppnå vår målkurs, men vi balanseras nu även vid nästa motståndsnivå vid omkring 4.67 dollar.

En tydlig balansering har nu pågått under fyra dagar, och frågan är helt enkelt med en sådan stark uppgång om vi har mer att ge på uppsidan.

För er som fortfarande ligger kvar i positionen, rekommenderas att man plockar hem vinsten, alternativt åtminstone viktar ned den för att avvakta en eventuell mindre vidare uppgång.

Kraftig uppgång i vete stannar upp vid motståndsnivå.

Utöver vete visar socker svaghet, och risken för en etablering under 2.0 dollar har nu ökat vid flera utmanande.

För några veckor sedan fick vi en väntad uppgång, men med tanke på att utmanande av stödet gjorts vid upprepade tillfällen (2.0 dollar), ser vi snarare att risken ökat, varpå det kan vara läge att stänga ned positionen alternativt även här vikta ned.

När det kommer till majs har resan fortsatt vidare norrut efter bottennoteringen i slutet av sommaren föregående året.

Vi tar allt närmare kliv 3.99 dollar, vilket är nästa motståndsnivå, men därefter är osäkerheten förhöjd då vi ser tungt motstånd vid denna prisnivå. En rekyl innebär att blickarna åter faller på 3.46, alternativt en etablering över motstånd ser vi möjlig uppgång till 4.40 dollar.

 

Få Råvarubrevet till din e-post varje torsdag!

Taggar:
EU
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto