Home > Råvarubrevet v14: ”Guldpriset i köpzonen…”

Råvarubrevet v14: ”Guldpriset i köpzonen…”

Vi skrev föregående vecka att vi hade ovanligt svårt att hitta någon råvara bland olja, ädel- och basmetallerna som stimulerade köpintresset. Detta har dock ändrats markant efter det kraftiga tappet för guld, den tydliga svagheten i oljepriset och styrkan som aluminium visar upp.

Olja (Brent)

Oljepriset mot botten av intervall
Oljepriset mot botten av intervall

Vi noterade i föregående publikation att oljan hade gjort mer än 10 misslyckade försök att etablera sig över 115 dollar och att detsamma gällde på nedsidan där hundradollarsnivån mycket effektivt blockerat säljtrycket. Vår slutsats var att det etablerade intervallet mellan 100 -115 dollar var robust och att vi i det korta perspektivet hade svårt att se något som skulle förändra bilden. Efter ett tafatt försök att passera 108 dollar i slutet av föregående vecka har dock oljan vänt på en femöring och noteras nu till strax ovanför 104 dollar. Tyska Commerzbank ser rörelsen som en överreaktion beroende på eventuellt ökad oljeproduktion i Libyen. Vi drar heller inte några stora växlar på denna rörelse under förutsättning att vi får se en snar stabilisering av priset. Volatiliteten i oljepriset har dock varit klart minskade (indikerar kommande prisförändring) och vi håller dörren öppen för att oljepriset kan vara på väg ned mot den undre delen av intervallet, dvs. 98-100 dollar

Guld

Guldpris tekniskt intressant
Guldpris tekniskt intressant

Efter uppgången till det förväntade prisobjektivet runt 1400 dollar har den väsentligt lugnare geopolitiska situationen medfört en tydligt ökad riskaptit, vilket vände investerarkollektivets fokus mot aktiemarknaderna och man lämnade den säkra hamn som guldpriset anses utgöra. Vår bedömning föregående vecka var att utbudet skulle minska markant runt 1300 dollar, men att vi vid denna nivå fortfarande inte var lockade att gå på köpsidan. Vi ville ett ytterligare tapp med 15-20 dollar som skulle skapa en attraktiv risk/reward för den mer kortsiktige aktören. Dagens nedgång till under 1280 dollar skapade ett utmärkt läge då flera faktorer samverkade för en kortsiktig spekulation i guld. Fyra samverkande faktorer gör guldet intressant i dagsläget. Trenden testas ovanifrån samtidigt som priset faller ned mot utbrottnivån och det glidande medelvärdet (100 dagar). Därtill visar RSI att guldpriset historiskt är påfallande översålt. Vi tror emellertid inte att guldpriset ska rusa uppåt utan är fullt nöjda med en rörelse till 1320 -1340 dollar.

Aluminium

Trendbrott under bildande i aluminium
Trendbrott under bildande i aluminium

Förra veckan lyfte vi fram koppar bland basmetallerna då utvecklingen i Kina skapat prismässig panik och vi såg en god möjlighet att denna  rörelse kunde vara den sista utförsäljningsvågen. Vi är långsiktigt positiva till koppar, men denna vecka vill vi istället lyfta fram aluminium som tydligare indikerar att en uppgångsfas är sannolik. Aluminium lyfte från 1300 dollar 2003 till över 3300 dollar 2008 och föll sedan handlöst (som övriga basmetaller) under finanskrisen. Återhämtningen förde raskt upp priset till 2800 dollar, men därefter har nedgången varit plågsam att betrakta då priset långsamt och obevekligt rört sig nedåt under tre års tid. Runt 1800 dollar har dock nedgången ebbat ut och vi ser fallet i mars till 1680 dollar som en falsk säljsignal som skakade ut de sista tappra spekulanterna. Vi är sannolikt tidigt något ute men som framgår av bifogade diagram ser vi en god möjlighet att ett trendbrott är under bildande, vilket efterhand kan föra upp aluminiumpriset till väsentligt högre nivåer där 1900 dollar (nu 1818 dollar) utgör första tydliga målkurs.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto