Home > Råvarubrevet v15: ”Säljläge i Guld, köpläge i basmetaller?”

Råvarubrevet v15: ”Säljläge i Guld, köpläge i basmetaller?”

Guld närmar sig målet, oljepriset harvar på, aluminium och nickel utmanar utbudsnivåer och tenn bildar balanspunkt inför sannolik uppgång….

Olja (Brent)

Olja
Olja

Möjligheten för ökad libysk oljeproduktion fick oljepriset att tappa ned till 104 dollar förgående vecka. Vi drog inte några stora växlar på denna rörelse då priset stabiliserade sig mycket snabbt, men höll dörren öppen för att oljepriset kunde vara på väg ned mot 100 dollar. Nuvarande tidsperiod är den prismässigt svagaste på året och om både Libyen och Irak skulle öka sin produktion kan det lätt uppstå en svacka i priset. Marknaden är dock inte överdrivet orolig att framförallt Libyens produktion ska öka från nuvarande 250.000 fat per dag till de tidigare nivåerna på 1,4 miljoner fat per dag och de förnyade oroligheterna i Ukraina har gett priset en studs uppåt till över 107 dollar. Som tidigare ser vi dock inga större rörelser framför utan förväntar oss att oljpriset fortsätter att harva på i sitt långvariga tradingintervall

Guld

Guld
Guld

Vi stack ut hakan i föregående råvarubrev och pekade på att fyra samverkande tekniska faktorer skapade ett attraktivt köpläge i samband med att guldpriset noterades till under 1280 dollar. Vår bedömning var dock att uppgången skulle bli måttlig till sin karaktär och vi var fullt nöjda med en rörelse till 1320 -1340 dollar. Liksom för olja har situationen i Ukraina bidragit till prisuppgången, men rörelsen uppåt är sannolikt mer driven av spekulativt intresse och svaghet i dollarkursen än av konkret fysisk efterfrågan. Från nuvarande prisnivå runt 1310 dollar tror vi sålunda att det finns ytterligare 10-30 dollar att hämta på uppsidan förutsatt att den geoplitiska situationen inte eskalerar, vilket skulle kunna förändra målbilden uppåt.

Aluminium

Aluminium
Aluminium

Aluminiumpriset började efter en långvarig nedgång ebba ut runt 1800 dollar, fick därefter en falsk säljsignal och har kommit tillbaka med kraft. Vi tror att det finns en god sannolikhet för att priset är på väg mot högre höjder, men de massiva utbudsnivåerna strax ovanför nuvarande prisnivå (1820 dollar) hämmar prisutvecklingen. Lyckas aluminium befästa sin senaste snabba uppgång och bita sig fast runt nuvarande pris är det ett tydligt styrketecken och en indikation på metallen är på väg mot 1900 dollar.

Vi är sannolikt tidigt något ute, men som framgår av bifogade diagram ser vi en god möjlighet att ett trendbrott är under bildande, vilket efterhand kan föra upp aluminiumpriset till väsentligt högre nivåer där 1900 dollar utgör första tydliga målkurs. Att amerikanska aluminiumjätten Alcoa i går kväll prognosticerade att den globala efterfrågan på aluminium kommer att överträffa utbudet i år, vilket skulle innebära slutet på ett nästan tio år långt utbudsöverskott är naturligtvis positivt för ovanstående scenario

Nickel

Nickel
Nickel

Omkring 65 % av det nickel som konsumeras i västvärlden används för att framställa rostfritt stål. Den största producenten är Ryssland med Australien och Kanada på andra och tredje plats. Det är dock Indonesiens exportförbud mot obehandlad nickelmalm som varit katalysatorn bakom årets uppgång i kombination med ökad efterfrågan av rostfritt stål. Största hotet mot prisuppgången är presidentvalet i juli i Indonesien, men vi bedömer att exportförbudet i vilket fall som helst kommer vara i kraft till första halvan av 2015. Precis som för aluminium hämmas uppgången av svårforcerade utbudsnivåer, men vi tror att en positiv trend har etablerats och att uppgång med ytterligare 1000 dollar ligger inom räckhåll före sommaren

Tenn

Tenn
Tenn

Tenn är en av de få metaller som varit i användning sedan förhistorisk tid och nyttjades redan av de ”gamla egypterna” framförallt i legering med koppar som skapar brons. I modern tid har användningsområdet vidgats högt betydligt och tenn är en viktig beståndsdel inom elektronik. Prisutvecklingen för tenn har varit slagig men mer stabil än för de klassiska industrimetallerna. De senaste två åren präglas av ”ranging uppwards”, dvs. bottnarna har blivit högre men topparna återfinns vid en konstant nivå. De senaste två månaderna har dock priset envist bitit sig i övre delen av tradingintervallet och bildat vad vi kallar en balanspunkt. Det är en konsolideringsfas med tydligt avtagande volatilitet vilket indikerar en kommande rörelse. Vi tror att denna rörelse blir positiv och att tenn nu har goda förutsättningar att bryta uppåt  för att i första hand nå toppen från 2013 runt 25000 dollar.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto