Home > Råvarubrevet v16:”Målkurser uppnådda för guld och aluminium. Nickel spjutar uppåt, volatilt för jordbruksprodukter.”

Råvarubrevet v16:”Målkurser uppnådda för guld och aluminium. Nickel spjutar uppåt, volatilt för jordbruksprodukter.”

Nu utökar vi bevakningen i Råvarubrevet till att även omfatta ”soft commodities” eller jordbruksprodukter. Prisutvecklingen har varit påtagligt slagig och volatil inom denna sektor och för närvarande ser vi inga produkter som vi finner köpvärda ur ett tekniskt perspektiv. Vi kommenterar dock kaffe och vete i denna publikation där den förstnämnda råvaran skulle kunna få en skjuts uppåt av ”El Nino”.

Oljepriset har stigit tydligt under veckan i takt med den ökande aggressiviteten i Ukraina, men om inget exceptionellt inträffar lär olja fortsätta att handlas inom sitt tradingintervall. Guldpriset steg enligt plan till 1330 dollar (vårt målintervall), har sedan tappat rejält och är nu föga upphetsande. De mest intressanta möjligheterna finns som tidigare bland basmetallerna som fått stöd av BNP-siffrorna från Kina som hamnade just på den nivå som ökar sannolikheten för statliga stimulanser. På lång sikt tror vi på koppar, men det krävs fortsatt bottenformering, vilket kan dra ut på tiden. Aluminium har däremot överträffat våra förväntningar och nådde målkursen redan under veckan. Nickel var ännu starkare, har tjurrusat uppåt och närmar sig nu 18.000 dollar.

Guld

Guld
Guld

Vår senaste bedömning var att guldets uppåtriktade rörelse sannolikt drevs mer av spekulativt intresse och svaghet i dollarkursen än av konkret fysisk efterfrågan.

Vi såg dock fortsatt uppgångspotential till 1320 -1340 dollar och priset nådde under gårdagen upp till precis mitten av intervallet och slog huvudet i utbudsväggen, vilket i kombination med vinsthemtagningar drev priset ända ned till 1287 dollar.

Priset har nu stabiliserats runt 1300 dollar och vi står nu varken på köp-eller säljsidan utan låter bilden utkristallisera sig.

Aluminium

Aluminium
Aluminium

Vi lyfte fram aluminium som en av våra favoriter i den senaste utgåvan och såg en god sannolikhet att priset var på väg mot högre höjder, men att utbudsnivåerna strax ovanför 1800 dollar kunde hämma prisutvecklingen. Om priset lyckade befästa sin senaste snabba uppgång

och bita sig fast runt 1820 skulle detta dock innebära ett tydligt styrketecken och en möjlig uppgång mot 1900 dollar. Aluminium levererade med råge, konsoliderade under en veckas tid och steg därefter med över 80 dollar på tre dagar, tangerade 1901 dollar och har sedan i en rekylfas tappat halva uppgången.  Nu tror vi på en tids lugnare utveckling innan det verkliga testet kommer, dvs. ett nytt och tionde försök att passera just 1900 dollar som har gäckat alla uppgångsförsök det senaste året.

Nickel

Nickel
Nickel

Den största producenten av nickel är Ryssland och risken för sanktioner som påverkar landets export i kombination med Indonesiens exportförbud mot obehandlad nickelmalm har medför att nickelpriset i det närmaste exploderade på uppsidan under veckan. Prisnivån runt

16500 dollar har varit en svår nöt att knäcka, men när denna nivå nu passerades med stöd av geopolitisk oro slog flockbeteendet ut i full blom. Vår prognos om en uppgång med 1000 dollar före sommaren nåddes därmed redan före påsk, men på dessa prisnivåer vill vi inte jaga efter priset utan ser ett klart behov av rekyl/paus innan eventuell fortsatt uppgång.

Kaffe

Kaffe
Kaffe

Som framgår av bifogat diagram hade kaffe en snabb och mycket kraftfull uppgång under februari och mars med en fördubbling av priset. Därefter följde en rekyl på närmare 20 % som förutom tekniska orsaker var avhängig en förmånligare vädersituation, men minskande lager, brist på regn och oro för att väderfenomenet El Nino, som uppträder vart fjärde till sjunde år, ska försämra den kommande skörden har ånyo fört upp priset närmare årshögsta.

Det går inte utesluta att kaffepriset (under rätt förutsättningar) skulle kunna bryta över 205 dollar, men vi har svårt att se en attraktiv risk/reward i nuläget.

Vete

Vete
Vete

Till skillnad från kaffet så steg lagren av vete mer än väntat och det överraskade marknaden negativt när det amerikanska jordbruksdepartementet justerade upp utgående lager med 3 miljoner ton. Detta medförde en omdelbar men dock relativt sansad prispress. Diskussions vågar om utfallet av kommande skördar går nu höga. Har höstvetet i USA verkligen fått tillräckligt med regn?

Är det för torrt i Europa eller inget att bry sig om med hänsyn till att vi är tidigt på säsongen? Kommer Ukraina och Ryssland leverera enligt plan då vetesådden redan är avklarad och därför inte påverkas vädermässigt. Den tidigare oron över stora lager börjar nu svänga till sin motsats och rekylen har i sin helhet hämtats tillbaka. Liksom för kaffe kan vi inte utesluta att vete skulle kunna bryta över årshögsta på 7200 dollar, men även här vi har svårt att se en attraktiv risk/reward i nuläget.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto