Home > Råvarubrevet v17: ”Risk för vidare nedgång i guldpriset, aluminium strävar uppåt, kopparpriset stabilt, kaffe har noterat årshögsta och apelsinjuicen allt dyrare. ”

Råvarubrevet v17: ”Risk för vidare nedgång i guldpriset, aluminium strävar uppåt, kopparpriset stabilt, kaffe har noterat årshögsta och apelsinjuicen allt dyrare. ”

I veckans råvarubrev kikar vi närmare på de globala råvarutrenderna. Vi ser en risk för vidare nedgång i guldpriset, aluminium strävar uppåt, kopparpriset är stabilt, kaffe har noterat årshögsta och apelsinjuicen blir allt dyrare…

Efter den sista svängen uppåt så har kraften gått ur guld och vi har blivit mer negativa till den kommande prisutvecklingen. Silver har sannolikt inte särskilt mycket fallhöjd från nuvarande nivå, men däremot kan den nuvarande bottenfasen bli en seg och utdragen historia. Aluminium fortsätter att visa styrka och gör nu ett nytt försök att passera en svårforcerad utbudsnivå samtidigt som nickel fortsätter sin resa uppåt.

Prenumerera kostnadsfritt på våra Analyser!

Koppar har lyckats bita sig fast runt samma prisnivå i över en månads tid, volatiliteten har minskat markant och rent tekniskt sett ser det ut som att priset mycket väl skulle kunna få en skjuts på ovansidan trots att Kinas inköpschefsindex för industrisektorn bara steg till 48,3 i april från 48,0 föregående månad och att den kinesiska industriaktiviteten sjönk för fjärde månaden i rad. Kaffepriset har under veckan nått årshögsta och marknaden väntar ivrigt på nyheter om skörden i Brasilen som förväntas vara markant lägre än normalt beroende på torkan under januari och februari. Priset på apelsinjuice har rusat uppåt under april månad och även här är det torkan i Brasilien i kombination med dåliga skördar i Florida som drivit priset uppåt.

Guld

Guld Analys
Guld Analys

Vår senaste bedömning var att priset har hade stabiliserats runt 1300 dollar och att vi varken stod på köp-eller säljsidan utan lät bilden utkristallisera sig. Vi har nu blivit mer pessimistiska då guld har en negativ prisdynamik (rör sig långsamt uppåt och snabbt nedåt) och testar sin senaste botten vid 1280 dollar. Vi tror inte på någon större dramatik, men priset kan mycket väl tappa 50 dollar ned mot 1230 dollar. Som helhet rör sig guld inom ett väl definierat tradingintervall och bortsett från mer kortsiktiga affärer betraktar vi för närvarande inte guld med något större intresse.

Aluminium

Aluminium Analys
Aluminium Analys

Aluminium tillhör däremot våra favoriter och efter en snabb uppgång till 1900 dollar rekylerade basmetallen med 60 dollar. Vi trodde i föregående publikation på en tids lugnare utveckling innan det verkliga testet skulle komma, dvs. ett nytt och tionde försök att passera just 1900 dollar som har gäckat alla uppgångsförsök det senaste året. Aluminium har återhämtat sig mycket snabbt och var i början av veckan tillbaka på 1890 dollar. Kan priset bita sig fast här och bilda en balanspunkt (kraftsamlingsfas med låg volatilitet) så finns det sedan förutsättningar att prisutvecklingen kan överraska på uppsidan och klättra upp mot 2000 dollar eller till och med högre.

Koppar

Koppar Analys
Koppar Analys

Koppar är den industriellt mest använda metallen och har en påtagligt stor känslighet för utvecklingen i den kinesiska ekonomin. Det är därför inte märkligt att just koppar har fått mest smäll av samtliga basmetaller med ett prisfall på 10 % bara under mars månad. Även om det inte är bekräftat ser vi en god sannaolikhet att denna brutala nedgången kan ha varit sista fasen i den utförlöpa som har pågått i över tre års tid. Efter en studs uppåt har priset varit stabilt i en månads tid och pendlat inom ett mycket snävt intervall mellan 6600 till 6700 dollar. Vi tror långsiktigt på koppar men i ett mer kortsiktigt perspektiv ser en relativt begränsad om dock inte helt oäven uppsida mot 6800 -6900 dollar. Ovanförför denna nivå finns det en formidabel mängd utbud som först måste byta händer innan koppar på allvar kan börja röra sig uppåt.

Kaffe

Kaffe Analys
Kaffe Analys

Vi konstaterade föregående vecka att kaffe hade en kraftfull uppgång under februari och mars med en fördubbling av priset för att därefter rekylera med närmare 20 % och sedan snabbt återhämtat detta tapp. Vi hade svårt att se kaffepriset skulle orka bryta över 205 dollar, men här hade vi både rätt och fel. Priset tappade visserligen ned till 186 dollar men noteras nu till 212 dollar. Som vi skrev i inledningen väntar marknaden ivrigt på nyheter om skörden i Brasilen som förväntas vara markant lägre än normalt beroende på torkan under januari och februari. Väderförutsättningarna har dock varit bättre i mars med åtminstone visa regnskurar och huvudelen av skörden kan vara bärgad redan i början av maj istället för (som vanligt) i slutet av denna månad. Läget är svårbedömt, men med hänsyn till de förväntningar som ligger i priset ser vi större risk för en prismässig korrigering nedåt än fortsatt uppgång.

Apelsinjuice

Apelsin Analys
Apelsin Analys

Detta är en vara som är ganska udda att handla för oss svenskar, men en vardaglig råvara inte minst i USA då Florida är en världens största producenter. Liksom för kaffe är väderkänsligheten stor och vill ni få en komisk inblick i hur handeln kan gå till rekommenderas den klassiska komedin ”Ombytta roller” med Eddy Murphy i huvudrollen. Även för apelsinjuice så har torkan i Brasilien haft stor prispåverkan och lägger vi därtill markant minskad produktion i Florida beroende på den sjukdom ”greening disease” (bakterier som växer både på bladen och apelsinerna och som även kan döda själva trädet) som förstör delar av skörden är det logiskt att priset nu ligger på tvåårshögsta. Läget är som för kaffe svårbedömt även om trenden är mer stabil för apelsinjuice. Vi blir inte förvånade om priset fortsätter att arbeta sig uppåt, men efter en uppgång på närmare 40% i år ser vi intressantare lägen bland basmetallerna.

Prenumerera kostnadsfritt på våra Analyser!

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto