Home > Råvarubrevet v19: ”Vill du skapa en liten förmögenhet…börja då med en stor och spekulera i råvaror….”

Råvarubrevet v19: ”Vill du skapa en liten förmögenhet…börja då med en stor och spekulera i råvaror….”

Råvarumarknaderna är för närvarande ovanligt disparata och divergerande med priser som rör sig åt alla håll och kanter. Det finns dock vissa undantag som t.ex. olja som fortsätter att vara den stabila hamnen bland övriga högvolatila råvaror trots dramatiskt fallande lager av råolja.

Prenumerera kostnadsfritt på våra Analyser!

Något oväntat behöver vi komplettera denna lågvolatila bild med guld som har ändrat beteendemönster och som nu pendlar i ett smalt och väldefinierat intervall. Visserligen föll priset markant under gårdagen efter att Putin gjort ett överraskande utspel och förklarat att Ryssland gör allt för att lösa krisen och att landet intar en positiv hållning till de internationella fredsansträngningarna.

Denna prisnedgång (se nedanstående analys) är dock helt inom ramen för gällande tradingintervall. Ska vi försöka hitta en gemensam faktor på råvarumarknaderna i rådande läge är det i så fall svaga basmetallpriser. Rekylen för aluminium har varit större än vad vi förväntade. Koppar har varit mer stabilt, men visar inte den förväntade lyftkraften. Tenn som vi lyfte fram i föregående publikation ligger kvar i sin positiva grundformation, men har fått lite smisk på fingrarna.

Vete
Vete

Svagheten i Kinas ekonomi är gamla nyheter utan det som orsakade gårdagens nedgång i aluminium med 18 dollar och kopparns tapp med 64 dollar var i stället siffror från Tyskland som visade på en tydligt minskad orderingång. Den basmetall som dock helt och hållet går sin egen väg är nickel som fortsätter sin oavbrutna vandring uppåt och som rusade med över 100 dollar i onsdagens handel. Det är emellertid inga direkta nyheter som driver nickelpriset uppåt utan det bristfälliga utbudet fortsätter helt enkelt att stödja priset med få förändringar i Indonesien och fortsatta spänningar i hos storproducenten Ryssland.

Om vi nu vänder blicken mot ”softs” dvs. jordbruksprodukter kan vi konstatera att de allra flesta av dem hade påfallande starka prisuppgångar under februari och mars men nu (som vi skriver i inledningen) är bilden sällsynt divergerande. Vete och majs som vi anlyserar nedan visar styrka och ligger i positiva trender. Soja svänger något kopiöst, kaffepriset präglas av stor osäkerhet om den kommande brasilianska skörden, kakao har brutit nedåt, socker visar svaghet och bomull har börjat röra sig sidledes.

Tycker man den svenska börsen är för tråkig och vill handla något spännande är råvaror onekligen en mycket spännande miljö. Det är dock synnerligen viktigt med en bra riskhantering och följande citat från en Sveriges mest rutinerade råvaruhandlare är väl värt att beakta: ”Vill du skapa en liten förmögenhet…börja då med en stor och spekulera i råvaror….” Med detta i åtanke studerar vi nedan olja, guld, vete och majs närmare.

Olja

Olja
Olja

Som vi skriver ovan tillhör oljan (åtminstone för närvarande) de allra mest stabila råvarorna och stabiliteten har tilltagit det senaste året. Tidigare fluktuerade priset mellan 100 till 115 dollar, men sedan september har detta intervall smalnat av betydligt och oljan svänger nu snyggt och prydligt mellan 105 – 112 dollar.

Inte ens lagerstatistiken från American Petroleum Institute, som visade en nedgång med 1,8 miljoner fat råolja mot en förväntad uppgång om 1,2 miljoner fat fick priset att röra sig mer än en dollar.

Vi fortsätter att bevaka oljepriset noga för när väl långvariga intervall bryts kan rörelsen upp eller ned bli betydande, men för tillfället väljer vi att stå vid sidan av.

Guld

Guld
Guld

Guld har minst av allt uppvisat ett lågvolatilt beteende de senaste åren utan efter en tioårig uppgång på över 500 % toppade guldpriset sommaren 2011. Därefter följde en toppformation under nästan två års tid innan priset i det närmaste kollapsade ned till 1180 dollar.

Det vi nu sannolikt betraktar är en långsiktig bottenformation där priset (äntligen) verkar ha hittat en bra balans runt 1300 dollar. Gårdagens ”fredstrevare” från Putin fick priset att dra sig mot 1280 dollar, men den övergripande bilden av förändrades inte.

Förr eller senare kommer guldpriset att få fart (uppåt eller nedåt), men i dagsläget har vi en neutral inställning med prisutvecklingen under noggrann bevakning.

Prenumerera kostnadsfritt på våra Analyser!

Vete och Majs

Majs
Majs

Dessa två klassiska och synnerligen viktiga jordbruksprodukter har varit allt annat än tråkiga. Nästan alla ”softs” hade en mycket positiv prismässig utveckling under februari och mars, men nu har ”agnarna börjat skiljas från vetet” och det är nästan bara vete och majs som har lyckats behålla sina tydligt positiva trender.

En av de allra viktigaste faktorerna för prisutvecklingen är väderförhållandena och för vetets del kom inte den förväntade nederbörden i sydvästra USA, varför skörden blivit tydligt mindre än väntat. När det gäller majs har vi det motsatta förhållandet där mer regn än väntat har försenat sådden och marknadsaktörerna kommer mycket väl ihåg hur föregående års nederbörd förstörde ett mycket stort antal plantor.

Studerar vi diagrammen uppvisar bägge tydligt positiva trender, men ur ett strikt tekniskt perspektiv väljer vi hellre majs än vete då trenden för majs är mer stabil, priset har konsoliderat under snart två månaders tid och ännu inte brutit ut uppåt.

Med en stor brasklapp avseende förändrade väderutsikter ser vi goda förutsättningar för en uppgång i majspriset med 5 – 10 %.

Prenumerera kostnadsfritt på våra Analyser!

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto