Home > Råvarubrevet v20: ”Dags att fylla på skafferiet med socker!”

Råvarubrevet v20: ”Dags att fylla på skafferiet med socker!”

Råvarumarknaden har planat ut sig väldigt väl enligt våra tidigare prognoser föregående vecka. Trots en paus i Guld så har köplusten ökat och flera starka aktörer och hedge fonds förvaltare har uppmärksammats som stora köpare. Även dollarn har fått en kraftig uppgång till följd av oro gällande en räntehöjning av amerikanska centralbanken redan i Juni. Oljan gjorde en ny årshögsta och var uppe och försökte klamra sig fast runt 50 dollar men tappade fotfästet strax under. Pundet har stärkts efter nya opinionsundersökningar visar en betydligt lägre risk för en Brexit men även väljer vi att vända blickarna mot socker denna vecka där världens andra största producent, Indien har upplevt stor torka följd av monsun period som påverkar utbudet.

Analys sponsrad av Vontobel
Sockra din portfölj med Vontobel!
 

BULL SOCKER X8 VON

Entré köp
$17.10
Målkurs
$19
Nödutgång
$16.50

I veckans brev

Energi: Är oljan på väg över 50 dollar? Risker och möjligheter..

Oljan fortsätter stå i stort fokus och veckan som har gått har varit packad med händelser. Fortsatt oro kring den branden i Kanada som bröt ut häromveckan, men även osäkerheten i Nigeria efter attacker och evakuering av flera produktionsanläggningar vilket inneburit en 20 års lägsta produktion, som nu sakta men säkert återgår till sina produktioner. På onsdagen kom åter en överraskning från amerikansk oljelager siffra, men denna gång till stor besvikelse och en riktig kalldusch istället för tidigare glädje samt med påtagligt ökande lager mot förväntningarna och resultatet blev ett kortsiktigt fritt fall från 49.80 dollar som vi upplevde strax före rapporten som även är årshögsta. Trots händelserna vi upplevt fortsätter vi stå kvar med vår prognos om en uppgång om vi bara lyckas ta ett ordentligt kliv över 50 dollar.

Kina som är världens fjärde oljeproducent påvisade lägsta produktion sedan juli 2013 vilket påvisar att åtminstone några av aktörerna ställer sig bakom en produktionsfrysning trots dystra tider med ökande kostnader, och det är inte omöjligt att vi kan få ytterligare domino effekt efter första och andra kvartalet från oljebolag som upplevt betalningssvårigheter. U.S. Energy Information Administration’s(EIA) levererade även i sin månadsrapport att världens energi konsumtion ska öka 48 procent fram till 2040 vilket även driver upp priserna ytterligare i sektorn. Kortsiktigt summerade Bloomberg det väldigt bra häromdagen. Risker som påverkar uppsidan är, produktionsstörningar, ökat efterfrågan, svag dollar / utebliven räntehöjning, enhetligt OPEC beslut om produktionsfrysning. Och riskerna som påverkar nedsidan blir då produktionsökningar, svag efterfrågan, stark dollar / räntehöjning samt OPEC besvikelse..

Brent (dagsdiagram)

Etanol har upplevt en ganska så tråkig sidledes handel sedan det stora fallet vi upplevde 2014, och börjar nu se allt mer intressant. Trots den stora produktionen i Brasilien början på månaden så pratar man om säljpress, detta har hittills inte visats i priset i år som stigit med hela 21.0 procent sedan januari.

Lyckas vi klamra oss fast vid nuvarande nivå finns det god chans att vi vandrar upp mot 1.6774 dollar, tar det däremot emot och vi får det utökade utbudet finns det en risk att vi faller tillbaka mot 1.4613 dollar och då gäller att hålla sig händerna borta. Sannolikheten för att vi bryter under 1.4613 är mindre troligt då vi hade en långsiktigt nedgående trendlinje som vi bröt i slutet av mars, och vi bröt den med styrka och vi vandrade kraftigt upp fram till innevarande månad som tagit en någon form av en paus…

Etanol (veckodiagram)

 

Basmetaller: Koppar fortsatt dystert trots stimulanser från Kina. Tenn allt mer intressant.

Kopparn har fortsatt falla sedan föregående vecka och har inte inbringat något förnyat positivt sentiment sedan uppgången vi upplevde i april. Kina står för 45 procent av den totala koppar efterfrågan och med den avmattning i Kina som vi skrev i föregående råvarubrev och dess fallande industriproduktion så har även efterfrågan och priset på koppar fallit, vilket även förnyar vår oro.

International Wrought Copper Council förväntar sig att efterfrågan på koppar under 2016 kommer öka med 1.5 procent, och att efterfrågan från Kina kan uppgå till 2.5 procent, trots den avmattning vi tidigare påvisar.. Däremot ser 2017 något mer dystert ut och man förväntar sig att kopparbrytningen ska falla med så mycket som 3.4 procent. Eftersom vi inte lyckats ta oss över den 2.15 dollar nivå vi lyfte förra veckan som behövdes för att ge positivitet, tar vi nu allt närmare steg mot 2.00 dollar vilket förhöjer vår oro…

Koppar (dagsdiagram)

Tenn lyfter vi denna vecka pga. att vi har börjar närma oss intressanta nivåer. Dels har vi haft en tydlig nedgång sedan slutet av 2013, men även för att vi ser ut att bottnat ut slutet av 2015 och börjat ladda inför en förnyad uppgångsfas runt nuvarande nivåer. Efter initialt brutit den känsliga nivån runt 17.400 dollar per ton redan vid årsskiftet 2010, juli samma år men även kortfattade test vid juli både under 2011 men även 2012 så bröt vi till sist ned under mars föregående år och höll sig under ytan med en sidledes rörelse utan att egentligen finna någon riktning.

Vi inledde dock innevarande året med klar styrka och nu när vi är uppe och nafsar på 17.400 nivån igen, så stöter vi självklart på ett förnyat motstånd, dock upplever vi detta som en kortfattad paus, för att eventuellt uppleva ett vidare utbrott. Till följd kan vi även tillägga att 100 dagars glidande medelvärde är på väg att eventuellt bryta vilket även vidare ger underliggande stöd för en uppgång. Bryter vi över 17.400 och påvisar kraft finns det stod sannolikhet för vidare uppgång mot 19.000 nivån, räkna dock med kortfattade rekyler på vägen.

Tenn (veckodiagram)

 

 

Ädelmetaller: Guld tar en tillfällig paus inför utbrott, Soros tillbaka i leken.

Guldet som vi lyfte föregående vecka har sedan föregående veckobrev varit något pressat och tappat 2.70 procent pga. stärkt dollar till följd av oro gällande en eventuell räntehöjning redan i juni från amerikanska centralbanken, samt vinsthemtagningar. Med en uppgång på årsbasis med hela 20 procent och fortsatt stor indikation på fortsatt uppgång fortsätter vi besitta den goda utsikt vi lyfte föregående vecka.

På måndagen kom i nyhetsflödet att flera hedge fonder ökat sitt guldinnehav, och miljardären George Soros har laddat upp guld i sin portfölj till ett värde av hela 2.2 miljarder kronor och har alltså bytt läger sedan en mer negativ syn flera år tillbaka. Vi sa att guldet behövde kvarstå över 1260 dollar för att bekräfta uppgången, men vi har även en uppgående trend och en kommande ”squeeze”, och med tanke på att den underliggande upptrenden ligger som stöd tror vi att detta kommer innebära ett fortsatt trevligt utbrott över 1300 dollar.

Guld (veckodiagram)

Platina har upplevt en ganska sur nedgång som initialt påbörjade mitten av 2011 som innebar en nedgång med hela 58 procent fram till början på innevarande året. Med ett tronskifte så påbörjade vi året med dominans från köpsidan och vi har upplevt en uppgång på hela 26 procent och befinner oss nu inom intressanta intervaller. Inte minst har vi upplevt motstånd vid årshögsta den 3:e maj vid 1085 dollar per uns samt vid tidigare tillfälle i mars men även maj föregående år indikerats som nyckelnivåer.

Mineweb rapporterade även för en vecka sen att platinautbudet fortsätter att minska med 667.000 uns efter att föregående år upplevt ett överskott på en kvarts miljon uns, vilket fundamentalt bidrar till vår framtidsprognos. Vi behöver ta oss med tydlighet över 1035 dollar för att finna initialt momentum i den tringelformation vi nu befinner oss i, där god chans skulle finnas upp till nästkommande motstånd runt 1085 dollar, därutöver mot 1200 dollar nivån framöver.

Platina (dagsdiagram)

 

Valutor: Kommer Fed höja räntan i Juni? Dollar index rusar..

Dollarn index fick den förväntade uppgång vi lyfte föregående vecka, och köpsignalen har planat ut sig väldigt väl tillsammans med en ökning på hela 1.30 procent tillsammans med den oro kring eventuella räntehöjningen som kan komma redan under juni från den amerikanska centralbanken. För varje dag verkar konsensus öka att räntehöjningen kommer, trots att vissa ställer sig motströms som tex The Economist.

Vi tror att det finns goda möjligheter för fortsatt uppgång om oron består, samt om mötet i juni utvecklar sig enligt ryktesvägarna. Däremot kommer en överraskning, som påtagligt vis inte är omöjlig.. Ja då ser vi en korrektion ner mot 94.50 dollar samt vidare ned mot runt 93.70 dollar.

Dollarindex (veckodiagram)

Brittiska pundet stod vi lite mer kluvna till på Tradingportalen under föregående vecka när vi lyfta i morgonrapporten att vi ”närmar oss ytterst känsligt utbrottsnivå”, samt att om den indikationen på bottenfasen skulle utkristallisera sig med en uppgång. Nu föll denna signal väldigt väl och en klart minskad oro i färska opinionsundersökningar gällande en eventuell Brexit lyfte pundet kraftigt under gårdagen, vilket innebär att vi ligger hela 2.30 procent upp sedan måndag.

Visst motstånd är att invänta men när oron över eventuell Brexit lägger sig helt kan kommande motstånd som vi står och stampar kring, bidra till ett utbrott och vi kan se en trevlig uppgång över 1.4672.

GBPUSD (dagsdiagram)

 

Livsmedel: Dags att fylla på skafferiet med socker!

Socker har sedan toppen mitten på 2011 upplevt en tydlig nedtrend som nu verkar vara på väg att brytas. Vi bottnade ut i september föregående år och bröt även runt denna tid en nedgående långsiktig trendlinje mot uppsidan vilket även gett stöd för en eventuell vidare uppgång. Indien som är världens andra största sockerproducent har upplevt ett bakslag med nedreviderad prognos för året skriver Kingsman. Senaste rapporten indikerar att Indien kommer minska sin produktion till 25.1 miljoner ton från tidigare 25.6 miljoner. För att se helheten och se möjligheterna kring denna eventuella uppgång måste vi se det ur ett större perspektiv. Visst minskar Indien nu sin produktion men inte bara detta utan efter att tidigare år där krav på export av överskott nu lättnat så kan detta innebära att landet i fråga jab stöta på problem från inhemska efterfrågan, trots deras påvisade motsats. Bidragande faktor är även att en lång torka nu kommit med en kraftig monsun period vilket pressar utbudet ytterligare…

Men vad händer med exporten? Brasilien är världsledande socker exportör, men efter Indien så kommer Kina på tredje plats med så mycket som hela 60% lägre export än Indien och det kommer bli ett pressat läge hur man än ser det. Indien säger att ”vi har tillräckligt med socker i landet, vi behöver inte importera något ytterligare”… men vi tror ändå att detta kan ge en ”sockerspik” och stå för en trevlig uppgång med goda köpmöjligheter vid utbrott runt 17 dollar.

Socker (veckodiagram)

Kaffet som har stått och bryggt i god stund blev nu redo och tog fram stegen och klättrade över vår nedgående trendlinje vi upplevt sedan slutet av 2014 under onsdagen, och efter en ganska så dyster handel under denna tid med otroliga 50 procent, så tror vi som vi skrev föregående vecka att det stundande vägskälet nu bekräftats för uppgång med noteringar över 127 dollar samt med gårdagens utbrott över 130 dollar.

Utöver den tekniska indikationen så finns underliggande fundamentala faktorer då vi haft en större torka i Vietnam som är världens största producent av Robusta bönor. Produktionen är beräknad att falla nästan en tredjedel fram till 2017, dock tror vissa analytiker i Singapore på minskat utbud med enbart 5-10 procent. Detta skulle indikera en möjlighet för en mycket trevlig uppgång åtminstone upp till 160 dollar, därutöver upp mot 200 dollar.

Kaffe (veckodiagram)

 

Få Råvarubrevet till din e-post varje torsdag!

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto