Home > Råvarubrevet v21: ”Väderskiftningar i Indien utmanar efterfrågan på vete!”

Råvarubrevet v21: ”Väderskiftningar i Indien utmanar efterfrågan på vete!”

Veckan som har gått har varit händelserik, och inte minst har oljan äntligen tagit sig över den känslomässiga nivån 50 dollar. Guldet har inte riktigt fått fri väg för den uppgång vi väntar oss, på fall av den starka dollarn efter stark statistik från USA men även allt mer konsensus gällande en eventuell kommande räntehöjning i juni. Naturgas börjar eventuellt bottna ut efter ett fall på nästan hela börsvärdet, men behöver påvisa en klarare bild för att påvisa en fortsatt uppgång under året. Basmetallerna noteras något oroligt där aluminium ser ut att samla kraft för uppgång, medan järnmalm befinner sig i något mer svårt läge. Grekland har även stått i allt mer fokus sedan förra veckan där vi nu ser ut att få stödlån, men har inte lagt till helt i hamn. Indien blir ett återkommande land denna vecka där vete nu ser ut att stå inför en riktigt trevlig omskakning mot norr då precis som socker vi lyfte förra veckan påverkas kraftigt av den torka och följande monsunperiod bidrar till oroligheter som kan lyfta dessa livsmedel mot nya höjder.

Analys sponsrad av Vontobel
Positionera dig med ett stort utbud av strukturerade produkter från Vontobel!

 

BULL VETE X3 VON

Entré köp
$5.00
Målkurs
$6.00
Nödutgång
$4.75

I veckans brev

Energi: Oljan hälsar på 50 dollar, är vi här för att stanna?

Olja har fortsatt sin resa mot norr, ändock något lugnare fart senaste dagarna. Vi fick äntligen ett utbrott över 50 dollar under nattens handel till torsdagen och vi har lyckats hålla oss över denna nivå, dock med något svag volym. Sedan förra veckan har handeln varit något avvaktande, men starkt bränsle kom på onsdagen då oljelagret sjönk kraftigt med 4.2 miljoner fat. Det är dock värt att notera att vi fortsätter att historiskt sett hålla väldigt höga nivåer av oljelager med totalt 538 miljoner fat.

Med ett efterlängtat utbrott över 50 dollar befinner vi oss nu i en helt annan spelplan, och vi återbesöker nu nivåer vi inte upplevt sedan början på november. Vi har fått den uppgången vi tidigare väntat och det finns goda möjligheter för vidare uppgång mot 54 dollar, för att därefter vilja se en uppgång under året mot 70 dollar om vi kan finna stöd och momentum. Men vem vet vad som händer framöver, vi har haft en otroligt svajig start av året trots den uppgång och som vi sedan tidigare vet kan marknaden påvisa en helt annan verklighet än vi förväntar oss.

Brent (dagsdiagram)

Naturgas nådde årets botten under mars månad efter en klart tråkig händelselös men negativ utveckling sedan den stora nedgången  2008 – 2009 som innebär att vi tappat hela 85 procent! Årslägsta under mars innebar att vi hälsade på nivåer som inte noterats sedan 1995! Detta sätter oss i en klart intressant situation. Har vi nått botten eller kommer vi se en vidare nedgång?

Milt väder har påverkat efterfrågan tydligt i USA vilket bidragit till något pressat läge, men initialt av året ser vi i vårt månadsdiagram att vi har upplevt klart och tydlig positivitet. Däremot finns det en risk att det blir ett överutbud om inte vädret i sommar får någon rejäl värmebölja. Rent tekniskt skulle vi behöva finna momentum över nuvarande nivåer för att påvisa att vi inte kommer få uppleva fortsatt nedgång mot runt 1.6 dollar, vi är alltså något avvaktande och vill se någon form av utkristalliserande bekräftelse i nuvarande situation.

Naturgas (månadsdiagram)

 

Basmetaller: Aluminium samlar kraft, medan järnmalm befinner sig i utsatt läge.

Aluminium har likväl som många andra råvaror upplevt en tydlig nedgång, men har inte riktigt funnit momentum och vägledning början av året som haft en tydlig sidledes rörelse. Inte förrän under april månad kom det stora lyftet som blev årshögsta, men som efter starkare dollar inte gett det vidare utrymmet som aluminium behöver för att skapa stöd för ytterligare köp och driva upp priset ytterligare. Även Kina som står för stor del av konsumtion har som vi tidigare skrivit upplevt en viss avmattning och frågan är helt enkelt om vi lyckas finna momentum.

Rent tekniskt har vi sedan toppen mitten av 2011 haft en tydlig nedgående trend med ett fall på hela 48 procent, med några försök på utbrott i den nedgående trendlinje vi följer. Dock tar vi allt närmare steg dag för dag och det skulle inte krävas allt för mycket för ett trevligt utbrott över 1700 dollar.

Aluminium (veckodiagram)

Järnmalm har levt i en tydlig negativ trend sedan början på 2013, vilket inneburit att järnmalm fallit hela 76 procent! Bara sedan en månad tillbaka har vi tappat mer än halva uppgången vi upplevt sedan början på året på starkare dollar, som likt många andra råvaror spridit positivitet. Vi noteras på en kritisk nivå där underliggande stöd i kanalgolvet testas, och frågan är helt enkelt om vi lyckas hålla denna nivå.

Veckorna som upplevt nedgång har varit av kraftig karaktär och avmattning från Kina påverkar även läget här som även ryktas hålla ett större överutbud. Lyckas vi hålla nivån finns det goda chanser för en uppgång, men dessvärre kommit ingen ny positivitet från bland annat Kina finns det god chans att denna bryter mot nedsidan för att testa årslägsta nivåer runt 40 dollar.

Järnmalm (veckodiagram)

 

Ädelmetaller: Allt flera investerare positiv till guldet trots kortsiktig press.

Guld har efter stark amerikansk statistik fått uppleva en kortsiktig rekyl mot nedsidan, då dollarn stärkts. Den eventuellt kommande räntehöjningen i USA skulle innebära negativt för guldet, men frågan är helt enkelt om det blir en realitet även om konsensus nu allt mer pekar på detta. Det är inte första gången vi blir överraskade…. Som vi tidigare skrivet har allt fler tunga investerare kommit tillbaka till guldet och även om George Soros är tillbaka i leken som vi skrev förra veckan så har även nu Marc Faber, skaparen av Gloom, Boom & Doom Report gjort uttalande om att även han är positiv till guldet.

Faber berättade till CNBC förra veckan att han inte tror amerikanska centralbanken kommer höja räntan i Juni, vilket då skulle innebära ett rejält bakslag för dollarn och samtidigt bidra till en trevlig uppgång för guldet. Även om vi skulle få ett kortsiktigt motstånd med en räntehöjning och pressa ner mot 1200, ser vi ändå guldet som positivt framöver och med en nedgång på sex dagar stängde vi äntligen på plus på onsdagen.

Guld (dagsdiagram)

Silver har hamnat i en ytterst intressant situation. Med en tydlig nedgång sedan slutet av 2011 har vi under ett flertal tillfälle testat den nedgående trendlinje som nu formats. Däremot fick vi ett kraftigt utbrott under april månad och fick fyra följande veckor av uppgång. Den rekyl vi upplevt senaste månaden är klart måttlig i jämförelse med den uppgången vi upplevt tidigare vilket bidrar ytterligare till ett positivt sentiment för uppgång.

Lyckas vi bryta den svaga nedtrenden vi upplevt med en tydlig vecka med uppgång över 17 dollar kan vi stunda inför en riktigt trevlig uppgångsfas. En trevlig nyhet som skulle innebära uppgång för silver är att ett team av forskare från brittiska universitetet av Surrey har publicerat en rapport där silver nano partiklar skulle vara ett idealt material för skapande av flexibla pekskärmar. Skulle detta vara något teknikindustrin skulle anamma befinner vi oss i ett helt annat scenario..!

Silver (veckodiagram)

 

Valutor: Räntehöjning i Juni allt mer accepterad. Grekland åter i fokus!

Dollarn har sedan förra veckan har rört sig något sidledes med en ganska mager till obefintlig uppgång. Stark data från försäljning av nya hem i USA bidrog till en uppgång på tisdagen som sedan dess avvaktande famlat lite obestämt i mörker, och tappat uppgången sedan dess då eurogruppen påvisat stöd till Grekland som behöver ytterligare stödlån…

Vi fortsätter trots detta ställa oss positiv på kort sikt då stundande räntehöjning sprider mer konsensus bland placerare som kan fortsätta ge den uppgången vi tror på. Men vem vet… I veckan läste vi att Marc Faber skaparen av Gloom, Boom & Doom Report att han inte tror det kommer en räntehöjning vilket då påtagligt vis skulle pressa dollarn vilket då eventuellt skulle ge eventuell korrektion som vi nämnde förra veckan ned mot 94.50 samt 93.70 dollar.

Dollarindex (dagsdiagram)

Euron noteras till två månaders lägsta början på innevarande vecka och har upplevt en nedgång under maj månad sedan en stundande räntehöjning i USA i Juni verkar bli mer aktuellt. Sedan nedgången inleddes har vi haft svårt att finna stöd från köparna de dagar vi stängt på plus, vilket innebär att vi tydligt befinner oss i pressat läge.

Vi har sedan två dagar tillbaka upplevt en uppgångsfas som varit allt mer tydlig till följd av att man inom eurogruppen kommit överens om stödlån till Grekland, samtidigt som Tyskland levererade trevliga siffror från IFO indexet och som givit ytterligare trevlig vitamin injektion. Vi bröt även kortfattat 50 dagars glidande medelvärde som vi under gårdagen tog ett kliv tillbaka över. Med en tydligt fallande nedgående handelskanal är frågan helt enkelt om vi orkar bryta oss ur denna.

EURUSD (dagsdiagram)

 

Livsmedel: Indien i pressat läge efter dystert klimat och ökad efterfrågan.

Vete kommer med stor sannolikhet stå allt i större fokus kommande månader, då återigen Indien bjudit på kraftig nyhetsskörd senaste veckorna. Indien som är världens andra största producent och konsument (tredje konsument tom man räknar EU som entitet), rapporterar nu att innevarande och nästa år kommer innebära en kraftig ökad efterfrågan samt till följd av precis som socker både torka följt av monsunperiod skapar oro. Myndigheter och experter i frågan anser att inhemska produktionen inte kommer möta efterfrågan. Landet försätter att växa kraftigt och innehar världens andra största population runt 1.25 miljarder människor.

Till följd av detta tror vi att den ökade efterfrågan kommer innebär en tydligt fortsatt ökad import som redan rapporterat en import runt 500.000 ton från Australiensk- och Fransk produktion, vilket kommer driva upp priserna vidare. Utöver denna fundamentala uppbackning så har vi sedan toppen mitten av 2012 upplevt en tydligt fallande trendlinje rent tekniskt som testats vid flertal tillfälle. Sedan hösten 2015 har vi haft en klart tråkig och tydligt sidledes rörelse och detta kan mycket väl innebära att vi upplevt en uppsamlingsfas som kan få en kraftig uppgång om vi skulle ta ett kliv över den fallande trendlinjen runt kommande 5 dollar (500 cent).

Vete (veckodiagram)

Socker lyfte vi i förra veckans Råvarubrev, och vi sockrade på vår rapport ordentligt och trodde på en uppgång till följd av att Indien stoppat sin export samt problem med torka följt av monsunperiod, men även att vi var lite pessimistiska i vår ton när det gällde att som vi skrev ”vi har tillräckligt med socker i landet, vi behöver inte importera något ytterligare”. Vi har fortsatt få en uppgång och även om den varit måttlig under veckan så noteras större delen av volymen i toppen av uppgången och vår utbrottsnivå kom redan dagen efter på fredagen vid 17 dollar. Denna heltalsnivå är som vanligt även är en sentimental nivå, vilket innebär att marknaden bjöd på två följande nedgångsdagar dock med svagt stöd, som sedan lett till en kraftig sockerspik (uppgång) under onsdagen och vi noteras åter över denna nivå vilket bjuder på starkt underliggande stöd.

Som vi vet sedan tidigare så är Indien världens andra största sockerproducent, och de bakslagen som kommit med torka följd av den monsun perioden har lett till att man sedan förra veckan i nyhetsflödet har bjudit på trevligt fundamentalt underliggande stöd för vår prognosticerade uppgång. Indien noterar högsta någonsin efterfrågan på socker i landet samtidigt som man upplever sju årslägsta produktionsnivåer, och Bloomberg rapporterade även att Indien sannolikt måste importera 1.5 till 2 miljoner ton socker under innevarande och nästa år för att möta efterfrågan. Således har vi fått en ganska så stor bekräftelse utifrån vår ståndpunkt och vi väljer att följa med noggrannhet framöver…

Socker (dagsdiagram)

 

Få Råvarubrevet till din e-post varje torsdag!

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto