Home > Råvarubrevet v22: ”Alla blickar mot oljan och dagens Opec möte..”

Råvarubrevet v22: ”Alla blickar mot oljan och dagens Opec möte..”

Alla blickar mot oljan och dagens Opec möte blir dagens ledord. Idag hålls äntligen det inväntade Opec mötet i Wien, Österrike där dagens diskussionsbord förgylls av produktionstak och huruvida Saudiarabien kan ställa sig in i ledet för att resultera i ett gemensamt beslut. Guldet fortsätter även denna vecka vara något pressat till följd av den starka dollarn, som fått sin uppgång efter positiv statistik och den eventuella oroande räntehöjningen i USA. Förväntningarna har dock fallit efter uttalandet under fredagskvällen från Janet Yellen och guldet har stärkts något som svars till detta. Basmetaller fortsätter vara något pressat men ser ut att fortsätta samla kraft. Opinionsundersökningar gällande Brexit har varit hett på tapeten under veckan, som nu befinner sig i ett helt klart oroligt läge. Avslutningsvis påvisar nyhetsflödet vår tro på ökad efterfrågan i Indien och dess import av livsmedel.

Analys sponsrad av Vontobel
Positionera dig med ett stort utbud av strukturerade produkter från Vontobel!

 

BULL OLJA X8 VON4

Entré köp
$50.00
Målkurs
$54.00
Nödutgång
$48.50

I veckans brev

Energi: Dagen stundar äntligen Opec möte med oljeministrar i Wien.

Oljan fortsätter sin balansgång runt 50 dollar och har ordentligt med beslutsångest vilken sida av planhalvan man vill landa. Osäkerheten grundas mycket i att vi under dagen har Opec möte i Wien, men även stundande oljelager siffra senare under dagen i USA som denna vecka förväntas stiga med 0.4 miljoner fat.

Produktionsbegränsningar finns med på dagens agenda i Wien och ett av förslagen gäller ett produktionstak på 32.4 miljoner fat per dag rapporterar Bloomberg News. Förhoppningarna är att ett gemensamt beslut ska fattas under dagen, och vi kan förvänta oss en kraftig rörelse oavsett beslutet. Frågan vi ställer huruvida detta ska ske då Saudiarabien påvisat att oljeminister Suhail bin Mohammed al-Mazroui enligt Bloomberg uttalat sig att ”Jag är nöjd med hur oljemarknaden ser ut. Marknaden kommer att fixa sig själv, för att nå ett rättvist pris för konsumenter och producenter”.

Föregående vecka fick vi det efterlängtade utbrottet över 50 dollar, och har som vi skriver ovan fått en balansgång och pendlat strax över, för att dagen efter landa strax under ytan. Föregående vecka ställde vi oss positiva till en vidare uppgång mot 54 dollar, och för att detta ska ske behöver vi få något pressat oljelager på statistiken idag, men även en gemensam överenskommelse gällande ett produktionstak bland Opec länderna och ta oss med kraft över 50 dollar igen. Vi inväntar med spända ögon resultatet från dagens möte i Wien…

Brent (dagsdiagram)

Föregående vecka ställde vi oss frågan om naturgas nått botten, efter en tydlig negativ nedgång sedan  2008/2009 som innebär att vi tappat hela 85 procent. Vi har haft en trevlig ”bull market” för råvaror överlag sedan början på innevarande år och vi ställde oss neutrala men något positiv i tonen för denna råvara.

Hur ser då utvecklingen ut sedan föregående vecka? Vi fick uppleva en trevlig uppgång och det enda som ser ut att kunna ge en avmattning är om vi skulle få en mild sommar i USA, då efterfrågan skulle falla som svar.

Med den starka uppgången på nästan elva procent som påvisats, tror vi att vi fått den underliggande styrkan vi inväntade och tror att köp runt dagens nivå med ett utbrott över 2.5 skulle ge ett trevligt ingångsläge.

Naturgas (månadsdiagram)

 

Basmetaller: Koppar fortsatt pressat medan aluminium fortsätter samla kraft.

Senaste två veckor har koppar fått en volatil resa, med uppgång som avslutats med nedgång. Vi befinner oss fortfarande i ett dystert läge med sämre efterfrågan från Kina, som vi tidigare tagit upp att en avmattning sker med fallande industriproduktion. Den kortsiktiga uppgången fick uppleva ett motstånd strax över 2.12 nivån, och sedan dess har vi indikerat styrka i nedgången som pågått under tre dagar.

Som vi tidigare skrivit har vi haft svårt att finna ett utbrott över 2.15 nivån och sentimentet har varit något mer åt det dystra hållet. I nyhetsflödet har det uppdagats att kraftigt regn har slagit hårt på koppar produktionen i Chile som är världens största producent, som levererar en tredje del av all koppar. Landet har även börjat implementerat kostnadsbesparingar för att hantera det fallande koppar priset.

Vi påbörjade en förnyad resa ned mot 2.00 punkter för tre dagar sedan och frågan är helt enkelt om den svaga nedgången under gårdagen indikerade att vi kommer få en kortsiktig uppgång eller om vi lyckas vandra ner och utmana 2.00 punkter, vi får helt enkelt invänta och trots negativ syn har den ändock minskat.

Koppar (dagsdiagram)

Aluminium fortsätter samla kraft sedan föregående vecka. Tar vi en djupare blick i vårt dagsdiagram ser vi att sedan den stora nedgången fram till 18:e maj har vi upplevt nio plus dagar inklusive några mindre starka dagar samt fyra nedgångsdagar. Vi har även fått uppleva underliggande motstånd genom vårt 200 och 100 dagars medelvärde och på onsdagen lyckades vi göra ett starkt utbrott över 50 dagars glidande medelvärde vilket påvisar den styrkan vi behöver för att fortsätta resan mot norr.

Initialt pressades priserna pga. att Kina indikerade att man öppnat produktionen igen då operativa kostnader blivit mer hanterbara för inhemska företag. Även om man nu säger att produktionen kommer igång och eventuellt öka utbudet, så behöver vi se en realisering då Kina ändå påvisar en tydlig avmattning och vi ställer istället frågan om detta blir en genomförd aktion eller om detta är ett sätt att sprida hopp?

Aluminium (dagsdiagram)

 

Ädelmetaller: Guld fortsatt kortsiktigt pressat på stark dollar och räntehöjaroro.

Guldet har senaste veckorna åkt på ett stort bakslag, när den amerikanska centralbanken gav marknaden nya uttalande som indikerade att en räntehöjning stundar i juni. Detta resulterade i att dollarn steg kraftigt vilket inneburit att guldet pressats ned med drygt sju procent sedan vi utmanade toppen vid 1300 dollar, där nedgången utmanade kortsiktigt vår 1200 nivå, där köparna tydligt ställde sig upp och sa till på skarpen.

Vi fortsätter ställa oss positivt för guld utifrån ett långsiktigt perspektiv och ser att den nedgången vi upplevt snarare utger ett utmärkt tillfälle att fylla på guld lagret. Den tydliga nedgång har avmattats till följd av att den stundande eventuella räntehöjningen i USA inte står lika tydligt som för ett par veckor sedan vilket givit förnyat hopp om en vidare uppgång.

Däremot befinner vi oss i ett kortsiktigt svårt läge och vi kan komma uppleva oroligheter fram tills det politiska mötet hålls den 14-15 juni. Skulle mötet innebära att räntehöjningen dröjer kan vi kortsiktigt vänta oss en trevlig uppgång och utmana 1300 på allvar.

Guld (dagsdiagram)

Tillsammans med guldet har silver fått uppleva en nedgång sedan början på maj. Vi skrev föregående vecka att silver hamnat i en ytterst intressant situation. Vi har inte heller upplevt några större tillslag i nyhetsflödet sedan föregående veckas råvarubrev.

Blickar vi över mot vårt veckodiagram nedan så ser vi tydligt att den nedgång som skett avtar vecka för vecka vilket ser ut att bekräfta vårt underliggande sentiment och tidigare prognos.

Även om vi fortfarande noteras under 17 dollar, så påvisar den svaga nedgången att vi eventuellt står inför ett positivt utbrott. Värt att notera är att vi kortsiktigt kan få en liten urskakning på marknaden då vi noteras runt den sentimentala prisnivån 16 dollar. Men som vi lyfte föregående vecka finns det goda möjligheter om vi lyckas ta oss över 17 dollar och stanna kvar, att man kan få uppleva en resa upp mot 21 dollar som kommer innebära nästa motståndsnivå.

Silver (veckodiagram)

 

Valutor: Amerikansk räntehöjning i juni inte längre självklart… Förhöjd Brexit oro!

I fredags stod uttalande från Janet Yellen i fokus, och investerare ställde sig frågan om den alltmer eventuella räntehöjningen i Juni kommer genomföras. Vi fick inte riktigt ett tydligt uttalande utan som vi skrev i måndagens morgonrapport blev uttalandet att det är lämpligt att ”gradvis och försiktigt höja räntan” inom de kommande månaderna.

Marknaden tog beskedet från Yellen ändock som något positivt, och steg något svagt positivt under tre följande dagar tillsammans med försämrat sentiment från privatpersoner trots att privatkonsumtion trots detta ökade.

Kortsiktigt har dollarn påvisat en positiv trend, men utifrån ett längre perspektiv är frågan om vi nådde toppen början på 2015 samt årsskiftet vid 2016. Som vi tidigare skrivit har flera hedge fond förvaltare skiftat över och ställt säkerhet råvaror som exempelvis guldet, vilket påvisar en något negativ syn. Även stundande omröstningen i Storbritannien och en eventuell Brexit förbättrar heller ej världssynen vilket gör att vi denna vecka ställer oss neutralt och vi skulle behöva finna ordentlig styrka för att inte utmana 95 dollar.

Dollarindex (dagsdiagram)

För två veckor sedan stod vi något mer positiva till pundet, som däremot fått upplevt en bergochdalbana under sin resa. Oron över kommande folkomröstningen den 23:e juni om Storbritannien ska stanna kvar i EU eller ej, den så kallade ”Brexit” har fått stå i fokus, och valundersökningarna har pendlat något under veckorna.

Senaste opinionsundersökningarna rapporterades denna vecka, där undersökningar taget från nätet visar en större orolighet, då både ja och nej sidan förhåller sig på 41 procent, och 13 procent ställer sig obestämt enligt YouGov.

Till följd av oroligheterna har pundet fallit rakt ner efter att initialt mött vår fallande trendlinje som mycket väl hade gett möjligheten till ett trevligt kortsiktigt utbrott om inte oroligheterna ökat. Dominansen bland säljarna är uppenbara och vi ställer oss nu istället på avbytarbänken för att avvakta den utkristalliseringen i kampen mellan säljare och köpare.

GBPUSD (dagsdiagram)

 

Livsmedel: Import av vete prognostiseras öka kraftigt under 2016 och 2017.

I förra veckans råvarubrev skrev vi om att Indien upplevt stor torka följd av en monsun period. Indien är som vi nu vet Indiens andra största producent och konsument. Vi skrev även att myndigheter och experter förväntade sig att den inhemska produktionen inte kommer möta efterfrågan. Vår prognos har inte förändrats och vi ställer oss fortfarande positiv, inte minst för den stora importen Indien behövt genomföra men även ur det tekniska perspektivet.

Nyhetsskörden har inte direkt bjudit på några större genomslag, förutom att prognosen för import av vete i Indien under 2016 och 2017 beräknas öka kraftigt till högsta nivåer sedan tio år tillbaka, vilket således stödjer vår underliggande prognos.

Vete står fortfarande och samlar mod, och även om vi fick en något mager nedgång sedan förra veckan så påvisar inte säljarna det stöd som skulle förändra vår syn, snarare förstärker det vårt sentiment att vi står inför ett utbrott. Vår utgångspunkt står alltså fortfarande med kraftig uppgång om vi lyckas ta ett kliv över den fallande trendlinjen vid 5 dollar.

Vete (veckodiagram)

Denna vecka vänder vi åter en blick mot socker som sedan föregående råvarubrev fick den trevliga uppgång vi väntat oss. Underliggande faktorn för uppgången är som vi lyfte föregående vecka att Indien stoppat sin export samt upplevt inhemska problem med extrem torka följt av monsunperiod, och detta har fått stå i fokus då inga större nyheter har kommit sedan föregående vecka.

Initialt lyfte terminen kommande dagarna sedan föregående vecka med en trevlig uppgång runt 3.5 procent på tre dagar. Denna uppgång tog dock en kortsiktig paus och fick som väntat uppleva ett motstånd när vi gick in i taket och mötte vår långsiktigt stigande trendlinje runt 17.55 dollar.

Detta innebär att vi tog en paus i vår väntade uppgång, men rekylen som kom under gårdagen fick inte riktigt den styrkan från säljarna som hade behövt påvisa att vi nått någon form av topp utan snarare stärker detta ytterligare vår syn på den fortsatta utvecklingen. Onsdagen bjöd även på ett förnyat positivt sentiment bland investerare och valde att stänga positivt runt nivån vi noterades föregående torsdags dagshögsta.

Socker (dagsdiagram)

 

Få Råvarubrevet till din e-post varje torsdag!

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto