Home > Råvarubrevet v23: ”Majs lyfter på produktionsoroligheter i USA och Brasilien”

Råvarubrevet v23: ”Majs lyfter på produktionsoroligheter i USA och Brasilien”

Då var det äntligen dags för veckans råvarubrev, som vi publicerar varje torsdag. Veckan som gått har varit händelserik, inte minst för att torsdagens Opec möte föregående vecka i Wien blev stort misslyckande, men även att oljan fortsatt påvisa sin styrka och noterade ny årshögsta nivå under morgonen på strax under 53 dollar. Måndagen stod Janet Yellen i fokus med dess tal i Philadelphia som onekligen påvisar att Fed trevar med försiktighet, inte minst efter svag jobbdata men även inför den stundande folkomröstningen i Storbritannien och dess Brexit oro. Dollarn föll som svar med allt mer utebliven räntehöjning mellan raderna under FOMC mötet i juni, vilket även gett förnyad positivitet för guldet som nu åter är tillbaka i leken. Väderskiftningar fortsätter sätta press på livsmedel även denna vecka som i sin tur bidragit till vår väntade uppgång, och majs hamnar i fokus efter en trevlig start på året.

Analys sponsrad av Vontobel
Positionera dig med ett stort utbud av strukturerade produkter från Vontobel!

 

BULL MAJS X8 VON

Entré köp
430.00 cent
Målkurs
475.00 cent
Nödutgång
415.00 cent

I veckans brev

Energi: Oljan fortsätter påvisa ordentlig styrka trots utebliven överenskommelse i Wien.

Oljan fortsätter sin resa vidare mot norr efter man släppt sin balansgång runt 50 dollar och vi vänder nu blickarna mot 54 dollar. Efter en längre balansgång runt 50 dollar lyckades vi äntligen släppa taget och ta oss vidare upp mot norr, och vi gjorde det med ordentlig styrka under tre följande dagar trots att Opec mötet i Wien blev en stor besvikelse och en gemensam överenskommelse gällande ett produktionstak för oljan föll helt i stupet.

Trots att vi under dagen fått uppleva en rekyl tillbaka med vinsthemtagningar som inte var helt oväntat så påvisade statistiken under onsdagen att oljelagren fortsätter minska, trots att Iran nu tar allt närmre steg sina tidigare produktionsnivåer före sanktionerna. Vi har även under veckan fått uppleva större fokus gällande oroligheter i Nigeria som bidragit till produktionsminskningar, som även bidrar som bränsle i uppgången.

Som vi skrev föregående vecka så lyckades vi ta oss över 50 dollar, men det krävde flera dagar innan vi lyckades finna ett ordentligt fotfäste för att stanna kvar över denna nivå. Med de produktionsstörningar och minskade oljelager tror vi på en vidare uppgång för att nå vår målkurs på 54 dollar.

Brent (dagsdiagram)

Veckan som gått har fallit väl i linje med vår förväntan för naturgas som stigit hela fem procent sedan föregående råvarubrev. Fortsättningsvis står vädret i USA i stort fokus som förväntas bidra till den ökade efterfrågan under sommaren, som faller väl i linje med vår väntade uppgång.

Som vi tidigare nämnt så har naturgas tappat hela 85 procent sedan 2008-2009, och nu fått ett tronskifte med goda möjligheter för ett riktigt trevligt börsår såvida inga överraskande väderskiftningar sker.

Med en bra start på juni månad fortsätter vi ställa oss positiva och vi tror fortfarande att ett utbrott över 2.5 nivån kan ge riktigt attraktiv ingångsnivå samt avkastning på investerat kapital.

Naturgas (veckodiagram)

 

Basmetaller: Blandat sentiment med Koppar i fortsatt pressat läge, medan Nickel påvisar trevlig trend.

Koppar påvisar tydligt svårigheter att lyckas ta sig vidare upp för stegen, och även om vi föregående vecka stängde på plus, blev det alltså i nedre delen av veckans handelsintervall och således fortsatt sin volatila resa.

Reuters rapporterade tidigare i veckan att vissa institutioner har positionerat sig mot fallande priser, vilket även stödjer föregående veckas sentiment. Efterfrågan från Kina och dess avmattning vi tidigare lyft, påverkar koppar efterfrågan ordentligt och oroligheterna är påtagliga.

Tidigare i veckan påvisade LME (London Metal Exchange) en ökad lagersiffra samt att för första gången på sex månader så minskade efterfrågan från investerare som nu positionerar sig efter den påtagligt minskade efterfrågan från flera konsumenter. Vi ställer oss denna vecka något mer bekräftande negativa och tror att vi nu kan påbörja resan ned mot 2.00 nivån på allvar och inväntar med spänning utvecklingen framöver.

Koppar (dagsdiagram)

Nickel samlar krafter… Detta myntade vi redan vecka 19 när vi skrev om denna högglänsande metall. Även om vi var något mer neutralt inställda vid detta tillfälle så ställde vi oss något svagt positiv i vår ton för att invänta någon form bekräftelse.

Med några dagars volatil handel lyckades vi äntligen få den väntade studs runt 8500 nivån och vi skrev att vi behövde få en uppstuds för att vi skulle få en bekräftelse för uppgång. Nu lyckades marknaden ta några kliv lägre, men studsen kom ändock och vi fick en riktigt trevlig resa med uppgång på hela fyra procent sedan föregående vecka och såg sin största prisökning på mer än tre månader.

Data från Kina visade att landet importerade större mängder av denna råvara och vi tror att vi inlett en början på en trevlig uppgående trend framöver där kommande signifikanta motstånd inväntar runt 9500.

Nickel (dagsdiagram)

 

Ädelmetaller: Guld tillbaka i leken på svag dollar. Utbrott i silver bekräftar kommande uppgång?

Föregående vecka ställde vi oss fortsatt positiva till den långsiktiga utvecklingen för guldet, och även om vi bottnade ut strax över 1200 vid månadsskiftet till följd av bakslag från amerikanska centralbanken och dess eventuella räntehöjning som stärkte dollarn som svar.

Nu har dock den amerikanska ekonomin påvisat en något svagare utveckling än väntat och presenterade sedan föregående råvarubrev en svagare jobbsiffra än väntat och kommande FOMC mötet 14-15 Juni ser inte längre ut som ett solklart tillfälle för en räntehöjning. Oron kring Brexit förstärker även denna avvaktande ton och en räntehöjning dessförinnan är högst osannolikt.

Som svar på veckans makro utveckling samlade guld förnyad kraft och började vandra mot norr, och senaste fem dagarna stigit med hela 4.5 procent. Uppgången ser ut att behålla sin styrka och även om vi befinner oss vid en pivot punkt bör vi få uppleva en trevlig till måttlig uppgång fram till åtminstone den brittiska folkomröstningen 23:e juni.

Guld (dagsdiagram)

Vår skinande ädelmetall silver där Mexiko, Kina och Peru står för större delen av världsproduktionen har inte fått några större tillslag av nyheter sedan föregående vecka, men trots detta fått uppleva en trevlig uppgång.

Vi tog under veckan istället ett rejält kliv över 17 dollar nivån och steg samtidigt 3.5 procent, och trots att vi noterade en risk för eventuell urskakning så klev köparna in i bilden och påvisade styrka.

Vi har sedan tidigare inväntat ett kliv över 17 nivån, för att påvisa styrka vidare upp och tror att vi nu för andra gången i rad inom loppet av två månader är redo att vandra vidare upp mot 21 dollar innan vi möter större motståndskrafter.

Silver (veckodiagram)

 

Valutor: Räntehöjning i Juni? Allt mer frånvarande… Brexit fortsatt i fokus.

Vi fortsätter även denna vecka att fokusera på den amerikanska centralbanken och oron över ”Brexit”. Föregående vecka skrev vi att investerare börjat ställa sig frågan om en räntehöjning verkligen kommer genomföras i samband med FOMC mötet 14-15 Juni, samt hur Fed ser på framtiden framöver.

Veckan som gått stod Yellens tal i fokus under måndagen medan vi i Sverige firade vår nationaldag. Janet Yellen levererade tal i Philadelphia måndagen och lyfte fram att man sett en svagare jobbmarknad än väntat, men att man inte kommer helt avvika från sin plan gällande räntehöjningar under 2016. Resultatet blev en försvagad dollar, och var även en av anledningarna till att vårt guld började glimma igen. Yellen lyfte även att oron gällande en Brexit även påverkar kommande räntehöjningar och att detta är en av anledningarna till ett mer avvaktande sentiment.

Vi ställde oss något mer neutralt till negativ i vår ton föregående vecka och vi ställe även ett krav på dollarn för att inte påvisa en fortsatt nedgång med ett fotfäste som skulle utmanas kring 95 dollar. Nu föll det i linje med ett mer surt sentiment på marknaden och redan i fredags inleddes nedgångsfasen som nu pågått i fem dagar och uppgår till strax över två procent, och vi ser ut att fortsätta ner för att utmana vår sedan tidigare nedgående trendlinje kring 95.50 nivån.

Dollarindex (dagsdiagram)

I veckans råvarubrev lyfter vi åter det brittiska pundet, som kommer stå kvar i fokus några veckor framöver, inte minst pga. den kommande folkomröstningen 23:e Juni där brittiska befolkningen röstar för att stanna kvar i EU eller ej, den så kallade ”Brexit”.

Senaste opinionsundersökningarna har nu gått i något mer positiv ton till EU, och påvisade i senaste undersökningen i veckan att 43 procent ställer sig mer positivt till att stanna kvar, medan 41 procent fortsätter ställa sig negativt inställda, samt obestämda skaran fallit tillbaka till 11 procent.

Rent tekniskt fortsätter pundet påvisa en tydlig positiv trend, men vi står allt för nära folkomröstningen och vi räknar snarare att omsättningen och volatiliteten kommer öka fram till 23:e juni, och vi ställer oss fortsatt avvaktande såvida vi inte får något förnyat scenario eller signifikant i nyhetsflödet.

GBPUSD (dagsdiagram)

 

Livsmedel: Väderproblem fortsätter lyfta både majs och sojabönor.

Föregående vecka skrev vi om torkan och den ökade importen av vete som prognostiseras öka kraftigt innevarande och nästa år. Denna vecka vänder vi blickarna åt majs, men även ser tillbaka mot sojabönor.

Majs har sedan maj månad inlett en ”bull market”, och sedan en dyster och händelselös utveckling på börsen sedan två år tillbaka bröt vi föregående månad en viktig nedgående trendlinje mot uppsidan. Sedan trenden började peka upp har vi haft hela fem veckor av stark uppgång!

Underliggande fundamentalt stöd återfinns efter produktionsoroligheter i USA och Brasilien, som är världens största exportörer av majs. I Brasilien har man fått uppleva ett väldigt torrt väder med torka som bidragit till at även landets kyckling produktion blivit drabbat till följd. Don Roose, presidenten av U.S. Commodities Inc. in West Des Moines, Iowa, lyfte tidigare i en telefonintervju att ”vi är oroliga över storleken på skörden i Sydamerika, och vi debatterar fortfarande..”. Och han lyfter även att vädret tros bli allt varmare och torrare..

Vi tror på en vidare uppgång och att marknaden kommer fortsätta sin trend upp, och trots att majs stigit innevarande året med hela 19 procent tror vi att återkommande produktionsstörningar och problem med väder kommer fortsätta ställa till det enligt prognoser som utgetts. Rent tekniskt har vi även inlett en trevlig början på en ”bull market” och vi räknar med att uppleva ett initialt motstånd runt nivån 475, samt  därefter stundar 500 samt vidare uppgång mot 600 som står som nyckelnivåer.

Majs (veckodiagram)

Vecka 19 förgyllde vi vårt råvarubrev med att lyfta de kraftiga regn som brutit ut i Argentina, som är världens största producent av sojabönor. Trots besvikelser från Kina som är världens största importör av sojabönor, så har denna råvara stigit hela 10 procent på knappt en månad och bevisligen gett en trevlig avkastning.

Fortsatta väderproblem i Argentina har fått stå i fokus, men förutom detta orosmoment har det inte kommit några större nyheter sedan föregående rapportering. Vänder vi blickarna mot vårt veckodiagram har vi onekligen haft en otroligt stark utveckling på veckobasis, med stark uppgång hela nio veckor i rad börjar vi nu närma oss ett kommande motstånd runt 1200 nivån, där vi tror att kortsiktigt kommer vi få en mindre rekyl.

Vi fortsätter ställa oss positiv, och även om vi rent tekniskt börjar närma oss något mer åtstramat för vidare uppgång så ställer underliggande väderproblemen i Argentina fundamentalt stöd för vidare uppgång då tillgången på denna råvara kan bli något pressat.

Sojabönor (veckodiagram)

 

Få Råvarubrevet till din e-post varje torsdag!

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto