Home > Råvarubrevet v24: ”Guldet glänser med nytt årshögsta på utebliven räntehöjning och Brexit oro!”

Råvarubrevet v24: ”Guldet glänser med nytt årshögsta på utebliven räntehöjning och Brexit oro!”

Ny vecka innebär att det äntligen är dags för nytt råvarubrev. Varje vecka publicerar vi på torsdagen vårt omfattande råvarubrev, där vi skriver om flertal råvaror och valutor, samt vår syn framöver. Veckan som gått har inneburit stort fokus på Brexit som håller folkomröstning i Storbritannien nästa vecka den 23 juni. Veckan har bland annat bjudit på ett rejält bakslag för oljan och noteras nu strax över 48 dollar. Naturgas ser ut att ladda för nästa fas med uppgång på ökad efterfrågan och prognoser på fortsatt varmt klimat. Koppar ser ut att fortsätta vandra söderut medan Zink ser ut att samla nytt mod för vidare uppgång. Guld har fått en riktigt stark utveckling som svar på utebliven räntehöjning men även ökad Brexit oro, och platina ser ut att följa trenden. Dollarn fortsätter pressas som svar på utebliven räntehöjning men även att innevarande året påvisar mindre sannolikhet för en höjning, medan pundet agerar högst oroligt över dagsfärska opinionsundersökningar där lämna-sidan drar iväg. Både majs och sojabönor fortsätter påvisa tecken för trevlig fortsättning framöver med produktionsproblem med klimatförändringar som huvudfaktor.

Analys sponsrad av Vontobel
Positionera dig med ett stort utbud av strukturerade produkter från Vontobel!

 

BULL GULD X12 VON

Entré köp
$1305.00
Målkurs
$1350.00
Nödutgång
$1290.00

I veckans brev

Energi: Svag styrka i oljans fall. Naturgas laddar för nästa fas?

Oljan har fått uppleva ett rejält bakslag sedan föregående vecka och fallit tillbaka till strax över 48 dollar, från att tidigare noterats runt 53 dollar.

Kanske det är efterskakningar från obeslutsamhet inom Opec och det uteblivna produktionstak som står som svar, eller kanske det bara är lagernivåerna som spelar ett spratt på oss som inte lyckades komma in enligt förväntningarna under gårdagen.

Frågan man bör ställa sig är, om oljan fortsätter falla om inte nya rykten om Opec och produktionstak börjar nå ytan igen, för att injicera nytt vitamintillskott på marknaden. Oljan har heller ej stått som draglok utan Brexit som vi så återkommande skriver om.

Vi nådde nästan vår målkurs på 54 dollar, men har sedan toppen fallit tillbaka ganska så radikalt, men inte riktigt påvisat den styrkan man väntar sig och vi tror att kommande dagar kan bjuda på en trevlig uppgång för att åter ta ett kliv över 50 dollar.

Brent (dagsdiagram)

Naturgas fortsatte sin resa mot norr enligt vår prognos till föregående veckas råvarubrev. Hur ser det då ut veckan som gått? Jo mycket riktigt har vi fått uppleva högre noteringar blandat med vinsthemtagningar och detta till följd av varmt väder, och det ser även ut att hålla i sig framöver.

Med ny nio månads högsta som noterades häromdagen så var det kanske inte så konstigt att vi fick lite vinsthemtagning från den trevliga uppgång vi upplevt.

Vädret spelar som sagt fortfarande som huvudfaktor och därför fortsätter vi ställa oss positiva till en vidare uppgång då efterfrågan väntas öka, både från gasdriven elektricitet men även kylaggregat, och vi lämnar fortsatt prognos på en resa vidare upp mot 2.8, med en fortsatt attraktiv ingång runt nuvarande nivå över 2.5.

Naturgas (dagsdiagram)

 

Basmetaller: Koppar fortsätter påvisa nedgående trend, medan Zink ser ut att samla nytt mod.

Koppar har utvecklats något avvaktat under veckan som gått efter föregående veckas lägsta notering på fyra månader för att idag falla tillbaka och nu noteras under föregående veckas stängningskurs. Vi skrev även att vi såg svagheter med svårigheter att ta sig vidare upp och således ställde vi oss negativa framöver.

Trots gårdagens starka uppgång noteras kraftig rekyl tillbaka under gårdagens lägsta kurs vilket vidare stärker vårt tidigare sentiment.

Kina väger fortfarande tungt mot dollarn vilket gett styrka till kopparn. Med höga lagersiffror från Kina samt oförändrad ränta från Fed kliver nu kopparn några steg ner för stegen, och vi tror att vi kan fortsätta se en vidare men dock volatil nedgång för utbrott mot nedsidan genom 2.00 nivån, då en räntehöjning nu ses som allt mer frånvarande framöver.

Koppar (dagsdiagram)

Med en uppgång på hela 42 procent under året för Zink, har det onekligen varit en stark resa som inledning av det nya året. Trots att vi under veckan noterar som helhet på minus står största nedgången som svars under gårdagen inför räntebeskedet, och vi har under dagen börjat återhämta mark igen.

Vi tror att vi kommer uppleva styrka framöver de närmaste dagarna pga. oroande opinionsundersökningar gällande den brittiska folkomröstningen, och vi tror att vi kan återhämta mark och utmana 2.100 på nytt igen.

Zink (veckodiagram)

 

Ädelmetaller: Guld fortsätter stiga, och platina ser ut att återhämta sig efter vinsthemtagningar.

Vilken vecka för er som investerat i guld! Vi skrev föregående vecka att ”Guld är tillbaka i leken på svag dollar” efter tidigare bakslag och botten strax över 1200.

Guldet fortsatte under veckan norrut till följd av Brexit oro och utebliven räntehöjning då dollarn fortsatt sin resa söderut efter en initial rekyl. Onsdagens räntebesked kom in enligt förväntan med utebliven ränta samt tidigare svag jobbdata vilket gett vidare glans till guldet som idag brutit över 1300. Den starka uppgången under dagen har även gett positiv utveckling för bolag på börsen som exempelvis Semafo och Lundin Gold som stiger med över 7 procent.

Kortsiktigt skulle en Brexit nästa vecka innebära goda blankningsmöjligheter för pundet vilket även innebär att vi skulle se goda chanser för en skarp uppgång i guldet mot 1400 dollar med initialt motstånd runt 1390 dollar. Med opinionsundersökningar som pekar på lämna-sidan som vinnande laget tror vi att vi kan uppleva en trevlig uppgång mot 1340 fram till nästa vecka, såvida inte vår underliggande tro förändras till följd av större nyheter.

Onsdagens uteblivna räntebesked tillsammans med att sannolikheten för en räntehöjning under detta år nu ser ut att bli mer frånvarande gör att först dollarn faller, och till följd guldet stiger. Däremot är det viktigt att tänka på att stark ekonomi till följd av positiv arbetsmarknad och utebliven Brexit helt kan förändra vår situation framöver.

Guld (dagsdiagram)

Platina nådde toppen i början på maj efter en resa mot norr sedan början på året. Även om vi bröt den uppgående trendlinjen vi skrev om vecka 20, så upplever vi förnyat stöd då vi vid två tillfällen början på juni upplevt två högre bottennivåer.

Vecka 20 skrev vi även att platina utbudet fortsätter att minska efter tidigare upplevt överskott under 2015, och senaste uppgiften visar att vi bör räkna med ett underskott av 195.000 uns under innevarande året.

Det rådande klimatet sprider ytterligare positivitet och utrymme för uppgång då oron för Brexit är så pass påtaglig, och vi tror det finns goda möjligheter för uppgång mot initialt 1000 nivån, men vidare mot vår tidigare förväntade 1035 för bekräftelse vidare uppgång under året.

Platina (dagsdiagram)

 

Valutor: Brexit, Brexit, Brexit alla blickar mot Storbritannien!

”Brexit, Brexit, Brexit all fokus mot Storbritannien” råder rubriken för veckans valuta segment. Det är kanske inte så konstigt då folkomröstningen huruvida Storbritannien ska stanna kvar i EU eller ej hålls nästa vecka torsdagen den 23 juni. Alltså dagen innan midsommarafton, vilket innebär att vi kan invänta oss kraftiga rörelser på fredagen men även oroligheter kring öppningen på måndag i Sverige.

Veckan som gått fortsätter ställa den kommande folkomröstningen i Storbritannien, den så kallade ”Brexit” i stort fokus. Även veckans FOMC möte med onsdagens räntebesked från Fed föll nästan helt i skymundan.

Veckan har även varit lite panikartad då senaste opinionsundersökningarna påvisat enligt YouGov att lämna-sidan ökat i ledning och ställt sig så mycket som 46 procent, medan 39 procent önskar stanna.

En intressant notering är dock hur avvikande detta resultat är mot betting firmorna. Betfair visar att 38 procent sannolikhet för att man lämna EU, medan Betsson och Unibet visar mellan 60-70 procent sannolikhet för att man kommer stannar kvar.

Vi ställde oss avvaktande föregående vecka då rådande klimat är allt för osäkert, och vi väljer att fortfarande ställa oss på avbytarbänken tills vi nått ett resultat gällande Brexit. Trots detta har brittiska pundet fallit med 2.40 procent sedan föregående vecka, och detta till följd av de oroande opinionsundersökningarna som publicerats.

Rent tekniskt finner vi nyckelnivåer runt 1,384, men även 1.43 samt 1.45 och 1.47 på uppsidan, och för de riskbenägna placerarna finns det goda möjligheter rent intradag att få trevlig avkastning.

GBPUSD (veckodiagram)

Dollarn lyckades stiga inför veckans FOMC möte, och gick därmed emot vår kortsiktiga förväntan då sämre än väntad jobbdata kom in. Nu kom räntebeskedet under onsdagen oförändrat enligt förväntan, men samtidigt ställdes stor oro gällande Brexit med den kommande folkomröstningen i Storbritannien nästa vecka 23 juni.

Med räntan oförändrad sedan 16 december 2015, vilket då höjdes med 25 punkter till mellan 0.25 – 0.50 procent ställer sig nu enbart sex ledamöter sig positiva till en räntehöjning innevarande år. Uttalandet från Yellen togs även mindre positivt bland investerare, och dollarn började en resa söderut som fortsatt även under dagen.

Med utmanande av 95 dollar som även blev veckans toppnivå innebär det att vi nu ser en något skakig men resa söderut för att utmana 94 respektive 93 dollar. Men tonskiftet kan förändras om någon signifikant nyhet kommer in gällande både Brexit men även positiv makro.

Dollarindex (dagsdiagram)

 

Livsmedel: Ihärdiga väderproblem fortsätter ställa oss positiva till både majs och sojabönor.

Veckan som gått har inte fått några större inslag när det gäller majs. Vi skrev att maj månad inlett en ”bull market”, och vi står fast med denna prognos trots den tillfälliga paus som skett under veckan.

Majs står och noterar strax under årshögsta på fortsatt oro gällande vädret där vi upplevt stor torka och skapat produktionsproblem i USA och Brasilien, världens största exportörer av just majs.

Som följd av väderproblem så väntas sämre än väntade exporter från USA falla till 10 årslägsta enligt AgResources, vilket vidare sprider underliggande stöd för den vidare uppgång vi väntar oss.

Med sommaren på framfötterna har nyhetsflödet minskat något och således är det vädret som fortsätter stå i fokus, och vi behöver få ett utbrott över nyckelnivån 443 för att påvisa den vidare uppgång vi väntar oss. Med prognoser som indikerar att väderproblemen skapar låga export möjligheter kommer med stor sannolikhet priset fortsätta vandra upp som svar.

Kommande motstånd att invänta faller på plats runt 443, 475 men även runt 522 som är mycket viktiga indikationsnivåer, och vi räknar med tydligt motstånd från säljare runt dessa nyckelnivåer.

Majs (dagsdiagram)

Sojabönor har tagit en paus i uppgången som under årets gång upplevt en uppgång med hela 35 procent. Väder fortsätter spela en stor nyckelroll, och trots att veckan tagit tillbaka mark så ligger fundamentalt underliggande stöd kvar för fortsatt uppgång.

Sydamerika fortsätter uppleva väderproblem och Kina fortsätter påvisa stor efterfrågan på import av sojabönor och efter toppnoteringen förra veckan som nosade på tvåårshögsta nivåer runt 1200 nivån, så kom den kortsiktiga rekyl vi förväntade oss i föregående råvarubrev.

Jordbruksföretaget Monsanto som är världens näst största producent av genmodifierade frön rapporterar att man kommit överens med Argentinska fröinstitutet att man ger full kontroll över illegal plantering av den genmodifierade sojabönan. Monsanto har även vid tidigare tillfällen fått stå i stort fokus för huruvida genmodifierade grödor verkligen är hälsosamma eller ej, och frågan är huruvida man kan uppnå den efterfrågan som världen kräver utan GMO produkter.

Trots att vi fått uppleva en rekyl mot nedsidan, tror vi att rent fundamentalt med de produktionsproblem man upplevt, men även tekniskt att vi har stöd för en fortsatt uppgång om vi bara lyckas göra ett ordentligt kliv över 1200 nivån.

Sojabönor (veckodiagram)

 

Få Råvarubrevet till din e-post varje torsdag!

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto