Home > Råvarubrevet v24: ” Rekyl i oljepriset kan ge köpläge både för den kortsiktige och för den mer långsiktige aktören…”

Råvarubrevet v24: ” Rekyl i oljepriset kan ge köpläge både för den kortsiktige och för den mer långsiktige aktören…”

Oljepriset testade av 110 dollar i mitten av maj och med hänsyn till att den underliggande bilden i olja blivit allt mer intressant skrev vi i föregående publikation att det fanns det goda skäl att ha oljan under nogsam bevakning även om någon köpsignal inte effektuerats.

Olja
Olja

Vi var dock lite tveksamma till den underliggande styrkan och denna milda skepsis visade sig välgrundad då priset föll tillbaka under 108 dollar.

Därefter har priset arbetat sig upp till 110 dollar igen för att idag bryta upp med kraft. Den första uppgångsfasen kan härledas till de ökade oroligheterna i Libyen och att den så kallade ”driving season” i USA står för dörren.

När så den geopolitiska situationen idag vrids upp flera snäpp då den militanta gruppen Isis i Irak har tagit kontroll över oljefält i norra Irak med en daglig kapacitet på över 300.000 fat olja så stiger priset vertikalt till 112 dollar.

Tekniskt sett är detta ett styrketecken men samtidigt är oljan nu kortsiktigt överköpt.

Det behöver inte vara fel att köpa på denna nivå, men vi skulle vara mer bekväma med ett agera vid en måttlig rekyl under ordnade former som visar att den positiva dynamiken inte är en dagsslända.

Guld
Guld

I motsats till de flesta prognoser visar oljepriset en allt mer grundläggande positiv tendens och får vi se ovanstående rekyl ser vi ett köpläge både för den kort- och mer långsiktige aktören.

En mer resonlig dialog i Ukraina med minskad rädsla för krigsrisk låg bland annat bakom den tydliga säljsignalen i guld. Denna uppstod vid genombrottet av 1280 dollar och medförde ett tapp till 1240 dollar. Här var köpintresset tydligt, prisnedgången bottnade ut och guld strävar nu uppåt för en test av utbudsnivån som av naturliga skäl befinner sig just runt 1280 dollar.

Längre än så vågar vi inte sträcka oss i dagsläget då den mer långsiktiga riktningen avgörs av hur marknaden reagerar när ovanstående utbud utmanas.

Våra två favoriter bland ädelmetallerna palladium och platina får idag en rejäl smäll på fingrarna då den fem månader långa gruvstrejken sannolikt går mot sitt slut. Sydafrika är världens största producent av platina och den nästa största avseende palladium och det är därför klart logiskt med den negativa prisreaktionen på två respektive tre procent.

Zink
Zink

Prenumerera kostnadsfritt på våra Analyser!

Nedgångarna förstör inte, men försämrar den tidigare positiva tekniska bilden i så pass hög grad att vi ändrar vår syn till neutral/(negativ).

Vi noterade i föregående publikation att kopparpriset nått vår första målnivå om 6900 -7000 dollar, men att det ovanför denna nivå tyvärr fanns vad som kunde liknas vid en robust barriär av utbud som måste byta händer innan koppar på allvar kan börja röra sig uppåt. Nedåtrekylen har blivit kraftigare än vad vi förväntat oss och även om vi tror att koppar kommer tillbaka ser vi bättre lägen i zink och aluminium.

Zink föll kraftigt under eurokrisen 2011, men därefter har prisutvecklingen var synnerligen tråkig istället för nedåtgående med stora svängningar i en långvarig bottenformation.

Nu ser däremot zink påtagligt spännande ut. Den negativa trenden är bruten och på det tionde försöket sedan årets början har metallen äntligen lyckas passera den historiskt rosbusta utbudsnivån vid 2100 dollar.

Vi är bekväma med den analys och det prismål som vi satte redan i mitten av maj och ser en möjlig uppgång med 10 % från dagens nivå (2116)

Aluminium lyfte från 1300 dollar 2003 till över 3300 dollar 2008 och föll sedan handlöst (som övriga basmetaller) under finanskrisen.

Aluminium
Aluminium

Återhämtningen förde raskt upp priset till 2800 dollar, men därefter har nedgången varit plågsam att betrakta då priset långsamt och obevekligt rört sig nedåt under tre års tid och det kraftiga fallet i mars till 1680 dollar skakade ut de sista tappra spekulanterna.

Liksom zink ser dock nu aluminium klart intressant ut. Den negativa trenden är bruten och det ser mest ut som en tidsfråga innan det massiva säljtrycket runt 1900 dollar ger vika.

Uppsidan sätter vi även här till 10 % från dagens nivå (1861).

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto