Home > Råvarubrevet v26: ”Fortsatta produktionsstörningar driver kaffe. Hur har Brexit påverkat råvarumarknaden?”

Råvarubrevet v26: ”Fortsatta produktionsstörningar driver kaffe. Hur har Brexit påverkat råvarumarknaden?”

Då var det torsdag igen, vilket betyder en ny vecka med ett nytt råvarubrev. Veckan som gått har varit minst sagt volatil och orolig. Storbritannien röstade för att lämna EU och vi fick en ”Black Friday” föregående vecka. Innevarande vecka inleddes på minus under måndagen, efter att vi i Sverige kom tillbaka från midsommar firandet på fredagen. Pundet rasade kraftigt som resultat av Brexit och noterades så lågt som till 1985 års nivåer innan man började återhämta sig, vilket bidrog till en tillfällig uppgång i dollarn. Oljan som pressats något återhämtade sig under onsdagen när positiv överraskning kom från USA med oljelagernivån som minskade dramatiskt mot förväntat. Torrt och varmt väder fortsätter bidra till prisutvecklingen för naturgas, medan koppar stiger på ökat förtroende bland företagare i Kina. Zink fortsätter påvisa indikation på en konsolidering, medan guldet fått en trevlig uppgång till följd av placerare sökt ”Safe Haven”. Silver fortsätter påvisa positivitet trots fyra veckors uppgång medan produktionsstörningar runt om världen fortsätter att ge bränsle till kaffe, och vi tror att nuvarande nivå fortsätter vara attraktiv. Sojabönor fortsätter vi ställa hög tro på, då både produktionsstörningar runt om i världen tillsammans med låg plantering som förväntas återspeglas på marknaden när efterfrågan inte kan möta utbudet.

Analys sponsrad av Vontobel
Positionera dig med ett stort utbud av strukturerade produkter från Vontobel!
 

BULL KAFFE X8 VON

Entré köp
$142.00
Målkurs
$160.00
Nödutgång
$136.00

I veckans brev

Energi: Amerikansk oljelager överraskar med lägre siffra än väntat. Har naturgas nått toppen?

Oljan har klarat sig bra efter den brittiska folkomröstningen och föll betydligt mindre än världens börser som hade både en mörk fredag som spred sig vidare på måndagen.

Storbritannien är en relativt liten konsument av oljan som står för 1.6 procent av oljekonsumtionen och är 15:e världens största konsument, och således påverkades oljan mindre.

Brent (dagsdiagram)

Trots en mindre rekyl har vi alltså sedan tisdagen återhämtat oss rätt ordentligt. Onsdagens amerikanska oljelagersiffra kom in klart bättre än väntat med en minskning av -4.1 miljoner fat mot väntat -2.3 miljoner fat. Terminen svarade så kraftigt att man klev över både 50 men även 51 dollar.

Däremot har oljan tagit tillbaka lite av marken men ser ut att för tillfälligt finna grund över 50 dollar, men samtidigt finns det en risk att en del långa positioner kommer likvideras framöver som kan bidra till ett visst pressat sentiment.

Så länge som oroligheter och störningar i Nigerias produktion fortlöper finns det underliggande stöd för en uppgång, tillsammans med de fortsatta positiva effekter för oljan när det kommer till Venezuela som befinner sig i en inhemsk kris som vi rapporterade redan föregående vecka, som även upplever fortsatta strömavbrott som påverkar produktionen.

Inga nyheter från Opec har uppstått gällande produktionsfrysningar, och med onsdagens kliv över 50 dollar är vi tillbaka med att vända blickarna mot 54 dollar, dock med viss försiktighet.

När vi vänder blickarna mot naturgas denna vecka ser vi att vi äntligen fick ett utbrott över 2.800 som varit vårt tidigare mål. Detta innebär att vi nu bröt 10 månaders högsta under tisdagen med råge.

Det är fortsatta prognoser på stor efterfrågan som gäller, och bidrar till det positiva sentiment som uppstår, men vi blev något förvånade att vi redan denna vecka skulle få uppleva ett så kraftigt utbrott över 2.800.

Naturgas (dagsdiagram)

Risken är nu förhöjd att vi kommer få en eventuell balansgång framöver såvida inte vädret går mot det värre (varmare). Detta stöds även rent tekniskt då vi fick en spik i diagrammet under gårdagen med ett utbrott över 2.900 som inte riktigt innehöll underliggande kraft och köpare som behövdes.

Vi räknar med fortsatt efterfrågan under sommaren, men att detta successivt kommer avta och även reflekteras på kurspriset, därför ställer vi oss denna vecka mer avvaktande framöver.

 

Basmetaller: Koppar stiger på positivt sentiment från Kina. Zink i konsolidering efter Brexit rally?

Koppar föll på fredagen på ekonomisk oro över tillväxt efter att Storbritannien röstade för att lämna EU. Däremot återhämtade sig koppar terminen redan två dagar efter den nedgången vi upplevde under fredagen.

Koppar (dagsdiagram)

Kina står för en stor efterfrågan på industriella metaller, och således har Brexit resultatet mottagits väldigt lätt på denna råvara och efter fredagens nyhet om att förtroende bland företagare i Kina steg för första gången på två år under andra kvartalet innevarande år bidrog detta vidare till det positiva sentimentet.

Att dollarn stigit på fortsatt förväntan med förskjuten räntehöjning i USA bidrar vidare till att kopparn steg under veckan, och efter vårt utbrott över 2.1415 som skedde med kraft tillfaller blickarna fortfarande mot en 2.28 notering och vi tror att ett förnyat tillfälligt Bremain-rally kan ske.

Zink stiger under veckan och gör därmed ett förnyat försök på att utmana 2.100. Zink står lite vid ett vägskäl och trots den starka uppgång med volatilitet och efterskakningar från Brexit som vi förväntade oss, så rapporteras det att den globala efterfrågan på Zink fortsätter vara i princip oförändrat.

Zink (dagsdiagram)

Däremot rapporteras att länder som står för stor del av den globala produktionen som Indien, Japan och USA upplever en produktionsminskning, samtidigt som att Zink står med ett globalt överskott enligt International Lead and Zinc Study Group, ILZSG i senaste rapport.

Till följd av detta är vi fortsatt positiva men tror att det finns en eventuell möjlighet till fortsatt balansering innan vidare uppgång sker emot nivåer kring 2.400.

 

Ädelmetaller: Guldet rusar på Brexit resultat. Silver fortsätter indikera styrka.

Föregående vecka myntade rubriken för ädelmetaller ”Tillfällig nedgång i guld inför Brexit?”. Mycket riktigt var just detta som skedde. Eftersom resultatet för ett brittiskt utträde ur EU blev en realitet efter folkomröstningen, så blev det ett kraftigt rally för guld när investerare flockades till denna ”Safe Haven”.

Guld (dagsdiagram)

När nu Brexit oron avmattats något för tillfälligt har även således kursuppgången saktat in. Vi fick från föregående vecka på en notering kring 1270 dollar till att toppa strax över 1362 dollar, alltså en uppgång motsvarande nästan 9 procent under en och samma dag. En väldigt stor korrelation mot den nedgången runt om i Europa upplevde på fredagen.

Vi tror att även om vi uppnått nivåer vi siktade mot, så på sikt har guldet mer att ge. Vi tror att efter vinsthemtagningar är bokförda kommande veckorna att oron kommer förnyas efter den brittiska folkomröstningen och att vi kommer se ett förnyat glädjerus upp för att utmana 1400 dollar innan året är slut.

Trots att vi ställer oss positiva till guldet och med svag tillväxt i USA som innebär uteblivna räntehöjningar, så tror vi på det stora hela att vi får räkna med volatila rörelser på börsen framöver och det är inte helt omöjligt att vi får ett intervall mellan 1300 – 1400 dollar kommande månader för guldet.

Redan under vecka 23 ställde vi oss positiva till vår ädelmetall silver och vi förväntade oss en vidare uppgång upp emot så högt som 21 dollar. Nu har vi inte riktigt nått målet, men vi ser ut att vara på god väg och har sedan fyra veckor tillbaka redan stigit 14 procent och således redan fått en bra avkastning för de som valt att ta vinst genom att stänga positionen helt eller delvis.

Silver (dagsdiagram)

Vår prognos har inte förändrats, trots att vi haft en uppgång under fem veckor. Under vecka 24 fick vi en något avmattad rörelse, för att veckorna därefter påvisa rejäl styrka och vi noteras nu över 18 dollar, där vi inväntade en styrka över en nivå runt 17 för att påvisa styrka vidare upp mot norr.

Nuvarande notering kring 18.5 nivån var tidigare årshögsta under 2015 och således räknar vi ett visst mothugg innan vi kan vandra vidare i vår uppgång.

 

Valutor: Pundet försöker återhämta sig efter fritt fall på Brexit resultat. Orkar dollarn hålla sig kvar över 95 dollar?

Resultatet på fredag morgon på midsommarafton strax efter kl 08:00 svensk tid blev ett historiskt ögonblick. Brittiska befolkningen röstade för ett utträde ur EU med 52% på lämna-sidan, medan enbart 48% stod för stanna-sidan. Resultatet kom helt oväntat då alla indikationer pekade in i det sista på torsdagen att Storbritannien förväntades rösta för att stanna.

Pundet föll kraftigt på fredagen till så låga nivåer att vi var tillbaka till året 1985. Det var alltså en ”Black Friday” som man så snällt kan kalla det och vi upplevde nedgång i pundet runt 11 procent, samtidigt som världens börser föll upp emot 10 procent under en och samma dag.

GBPUSD (dagsdiagram)

Pundet nådde däremot en vändpunkt på måndagen med ytterligare lägre notering under 1.32 för att nu under tre dagar vandra ytterligare mot norr.

Efterfrågan förväntas öka framöver, då inte minst pundet som nu är ”billigt” men även då turism förväntas öka i landet framöver.

Vi tror att Brexit oron kommer återkomma inom kort, inte minst som vi tidigare skrivit på Tradingportalen fram tills en ny premiärminister utses.

Idag torsdag har det annonserats att Theresa May inleder sin kampanj för att bli Storbritanniens nästa premiärminister. Dock kommer inte som tidigare annonserats Boris Johnsson före detta borgmästare av London, att försöka ersätta nuvarande David Cameron, för att därefter ställa upp som kandidat till Storbritanniens nästa premiärminister.

Vi tror därför att vi kan få en konsolideringsfas för pundet och låter oss bibehålla neutral prognos tills volatiliteten och oron har lagt sig.

Dollarn steg kraftigt på fredagen med över tre procent samtidigt som storbolagsindexen försökte smälta Brexit resultatet med som resulterade i en ytterst mörk fredag.

Detta innebar att vi lämnade en utsatt stödnivå strax över 93 dollar till förmån för notering kring 96 dollar, vilket samtidigt innebär att vi helt plötsligt bröt vårt motstånd i form av nedgående trendlinje underifrån strax över 95 dollar.

Dollarindex (dagsdiagram)

Dollarn har sedan fredagens uppgång tappat sitt momentum, i takt med att oron över Brexit har avtagit under veckan.

Fed fortsätter vara avvaktande med en räntehöjning framöver, och eftersom den amerikanska ekonomin inte riktigt uppnår de efterlängtade nivåerna tror vi att dollarn kommer fortsätta tillsammans med pundet att uppleva en konsolideringsfas.

Dock ser vi denna fas med ett visst negativt sentiment som underliggande tongång, och vi tror det finns möjlighet till att vi kommer få uppleva en nedgång tillbaka under 95 dollar på sikt.

 

Livsmedel: Fortsatta produktionsstörningar driver kaffe. Fortsatt stark tro på sojabönor.

Efter en cirka två veckors bryggning blev äntligen kaffet klart för att vandra vidare mot norr. Även om vi under föregående vecka fick en svag rekyl har innevarande vecka fortsatt stiga kraftigt.

Vi ställde underliggande faktorer som torka i Vietnam, en av världens största producent av Robusta bönor som en av faktorerna. Flera analytiker beräknade att produktionen kan falla med nästan en tredjedel fram till 2017.

Kaffe (dagsdiagram)

Om vi bara lyckades bryta oss över en notering av 128 så stod spåret öppet för vidare uppgång. Under vecka 23 kom det efterlängtade startskottet, och vi bröt flera mindre motståndskrafter för att nu noteras kring en nivå av 142.85, som även är en nyckelnivå och möjlig vidare utbrottsnivå och kring årshögsta notering sedan 1.5 år tillbaka i tiden.

Vi vänder därför blickarna mot 160 dollar som vi tidigare skrivit, och vi tror att om vi bara får fortsatta produktionsstörningar runt om världen tillsammans med det påfrestande varma klimatet att vi kan få uppleva en notering även upp emot 200 dollar framöver.

Det går heller ej att undgå att underliggande stöd rapporteras inte minst från USDA (US Dept of Agriculture) som påstår att den påfrestande produktionen kommer innebära ett pressat lager under 2016 men även under 2017.

Föregående år förväntade man ett stort utbud pga. hög produktion i både Honduras och Indonesien. Däremot har exporten inte riktigt fallit i linje med förväntningar och tidiga indikationer pekar på låga lagernivåer som inte upplevts sedan 2011. Detta tillsammans med orosmoment från Vietnam och låga lagernivåer i Brasilien tror vi det kan bli en riktigt trevlig resa mot norr framöver.

Vi har sedan föregående vecka upplevt en trevlig uppgång för sojabönor efter att vi tidigare två veckor upplevt en svagare nedgång. Det positiva sentimentet innebär att vår uppgång inneburit återhämtning av halva nedgången som tidigare upplevts.

Uppgången innebär att vår stödlinje precis klarade sig och vi tror att vi står inför en uppgång mot 1200 inom snar framtid.

Sojabönor (dagsdiagram)

Brasilien har minskat sin plantering år för år sedan toppen 2012 med drygt 2.7 miljoner hektar och innevarande år noteras just nu på en nivå av drygt 0.5 miljoner hektar, vilket innebär en otrolig minskning och förväntad export möjlighet när enbart föregående år innebar en ökning av 1.1 miljoner hektar.

USA står för den största produktionen i världen, följt av Brasilien och Argentina. Därför påverkas priset för sojabönor kraftigt när Brasilien som producerar i linje med volymer från USA minskar sin plantering och produktionsmöjlighet, vilket i sin tur leder till minskad möjlighet för export till andra länder.

Även om sojabönor är en av de råvaror som utvecklats bäst under året så kvarstår vår prognos mot 1200 framöver, och vi tror även vi kan ha möjlighet att passera vidare mot norr om nuvarande situation kvarstår.

 

Få Råvarubrevet till din e-post varje torsdag!

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto