Home > Råvarubrevet v27: ”Sänkt väderprognos drabbar naturgas. Brexit oron inte helt bortspolad..”

Råvarubrevet v27: ”Sänkt väderprognos drabbar naturgas. Brexit oron inte helt bortspolad..”

Veckan som gått har investerare fortsatt smälta Brexit resultatet, och trots att oron minskat har senaste dagarna inneburit en något förhöjd oro. Oljan har fortsatt sin volatila resa med notering både över som under 50 dollar. Naturgas såg ut att nått toppen föregående vecka, och vi tror nu att nedgångsfasen påbörjats. När det kommer till basmetaller denna vecka har nickel fått hamna i större fokus när Filipinernas nye president gått ut och hotat med produktionsstopp om gruvorna inte kan uppfylla rådande miljökrav. Aluminium bibehåller sin positiva prognos och både guldet och silver har fått uppleva kraftiga uppgångar efter Brexit resultatet, när investerare söker sig till skydd. Pundet faller kraftigt till 31 årslägsta, medan dollarn har stärkts något… Och trots motståndskrafter för kaffe så kvarstår den positiva prognos till följd av underliggande fundamentala faktorer som tidigare ställts som stöd. Sojabönor fortsätter vi även denna vecka ställa oss positiva till. Med fortsatta produktionsstörningar runt om i världen tillsammans med låg plantering tror vi att det bara är en tidsfråga innan detta återspeglas på prisutvecklingen.

Analys sponsrad av Vontobel
Positionera dig med ett stort utbud av strukturerade produkter från Vontobel!

 

BEAR GAS X3 VON

Entré sälj
$2.760
Målkurs
$2.442
Nödutgång
$2.866

I veckans brev

Energi: Olja fortsätter sin volatila resa. Nedgång att vänta för naturgas.

Vi fortsätter att röra oss sidledes i oljan sedan början av juni, trots ett bakslag tidigare under veckan som bottnade ut under gårdagen vid 47 dollar samt sex veckors lägsta.

Således orkade inte oljan hålla sig kvar över 50 dollar under veckans volatila resa, som var vår försiktiga förväntan. Däremot har oljan uthärdat Brexit resultatet förvånansvärt bra, och med en återhämtning senaste två dagarna fortsätter fokus ställas mot mer fundamentala faktorer, och inte minst dagens oljelager siffra som presenteras kl 17:00.

Brent (dagsdiagram)

Även om dagens oljelager siffra väntas fortsätta falla med 0.5 miljoner fat, så är det dock betydligt lägre än föregående veckans minskning och frågan är hur länge man orkar fortsätta pressa produktionen.

Vi ser i vårt dagsdiagram att vi befinner oss i en konsolideringsfas sedan början av juni, och när vi väl lyckas ta oss ur detta intervall, så räknar vi med kraftiga rörelser, oavsett riktning. Vi har alltså underliggande stöd i kanalbotten vid 47 dollar, medan de större motståndskrafterna inväntar i vårt kanaltak strax under 52 dollar.

Frågan är om underliggande faktorer som vi skrev i föregående veckas råvarubrev med oroligheter och störningar sedan tidigare i Nigeria kommer fortsätta påverka framöver, men även Venezuela som befinner sig i en inhemsk kris med en spiral problem som landet som helhet kommer utvecklas.

I förra veckans råvarubrev ställde vi oss frågan om toppen var nådd för naturgas, och att vi räknade med att efterfrågan successivt kommer avta under sommaren och att detta reflekteras på priset för denna råvara.

Det kanske inte är så konstigt att veckan bjuder inledningsvis på en nedgång, när vinsthemtagningar stått i fokus när naturgas stigit nästan 50% sedan slutet av maj som även innebar 13 månaders högsta notering vid 3.000 dollar.

Naturgas (veckodiagram)

Sommartid bjuder ofta på en ”peak” efter att senare delen av våren historiskt sett inleder med uppgångsfas fram till slutet av sommaren för naturgas, pga. den efterfrågan som ökar under den varma sommarperioden.

Även om vi trodde på en fortsatt efterfrågan som avtar successivt under sommaren, så var vår prognos som helhet avvaktande. Denna vecka ställer vi oss dock negativa kommande tiden då vi fått en förändrad väderprognos med ett svalare väder kommande tio dagarna, vilket innebär att tillsammans med en förväntad avmattning i efterfrågan senare delen av sommaren att vi nu tillsammans med toppnoteringar tros komma få uppleva en vidare nedgång för naturgas.

Vi tror att vi inledningsvis får uppleva en nedgångsfas ned emot vårt stöd kring 2.442 efter en eventuell balansering kring nuvarande notering, men att vi därefter blickar mot årslägsta notering strax över 1.600 allt eftersom efterfrågan minskar senare delen av året.

 

Basmetaller: Filipinernas nye president hotar med produktionsstopp. Fortsatt positiv prognos för aluminium.

Nickel fortsätter påvisa ordentlig styrka i sin uppgång sedan vi inledde uppgångsfasen i mitten av maj, varpå denna råvara har vi ställt oss ordentligt positiva tidigare redan sedan vecka 19 när vi skrev att ”nickel samlar krafter”.

Den kraftiga uppgången som skett senaste två veckorna drivs även av att Filipinerna som är världens största producent av denna råvara upplever orosmoment när den nye presidenten Rodrigo Duterte gick ut med att hota att stänga alla gruvor som inte uppfyller rådande miljökrav.

Nickel (veckodiagram)

Det är inte så konstigt att ett sådant här orosmoment kring gruvorna blir så påtagligt för prisutvecklingen för nickel, när Filipinerna står för en produktion som är mer än dubbelt så stor mot Ryssland som är världens andra största producent av denna basmetall…

Man talar även om att utredning kring gruvorna kanske tar flera år och att några nya brytnings- eller miljötillstånd ej kommer utfärdas, vilket i praktiken skulle kunna döda gruvindustrin helt och hållet vilket skulle innebära kraftiga rörelser mot uppsidan då tillgången kring denna basmetall skulle minska dramatiskt.

Att vi redan ställt oss positiva till nickel, gör att detta stora orosmoln stärker vår prognos ännu mer, åtminstone kortsiktigt för en vidare uppgång. För den kortsiktiga placeraren törs det onekligen komma ett mycket trevligt bakslag om gruvorna inte kommer stängas innan en vidare uppgångsfas eventuellt fortsätter.

Aluminium fortsätter att trilskas ordentligt inom sitt handelsintervall som pågått under ett års tid. Vi skrev även i föregående veckas råvarubrev att priserna pressats något till följd av att Kina indikerade att man öppnat produktionen igen efter kostnader blivit mer hanterbara för inhemska företag.

Vi ställde oss positiva föregående vecka för ett eventuellt utbrott över 50 dagars glidande medelvärde som skulle bidra till en vidare uppgång.

Aluminium (veckodiagram)

Nu har veckan inletts något balanserande med en negativ ton till följd av den starka uppgång vi upplevde föregående vecka, och frågan är om kommande vecka kan bjuda på positiva nyheter från bland annat Kina som kan bidra till vidare positivitet.

Vår positiva prognos kvarstår dock för aluminium sedan vecka 22, och efter att vi bröt föregående vecka en nivå av 1700 dollar är det inte så konstigt att motståndskrafter försöker ta tillbaka mark. Vi tror således att när vi väl finner fotfäste över 1700 dollar, att vi får en vidare bekräftelse, styrka och momentum för att bryta oss ur nuvarande handelsintervall kring 1570 – 1710 dollar.

 

Ädelmetaller: Guldet fortsätter stiga på Brexit oro. Silver fortsätter glänsa!

Ökad oro över Brexit blev veckans fokus som bidragit till oväntat kraftigt bränsle för guldet under veckan, och även om vi ställer oss positiva kort som långsiktigt till guldet tror vi att en kortsiktig rekyl är att invänta tillsammans med vårt förväntade intervall mellan 1300 – 1400 dollar kommande månader.

Med prognoser om avvaktande amerikanska räntehöjningar i bagaget ger detta möjligheter för guldet att fortsätta glänsa. Eventuella bakslag i veckan skulle vara om morgondagens jobbrapport överraskar positivt efter tidigare bakslag i maj, som vi skriver längre ner i veckans råvarubrev.

Guld (veckodiagram)

Veckan som gått har guldet nått en högsta notering kring 1380 punkter samt 28 månaders högsta, och vi tar således in mark mot 1400 dollar som är stundande motståndet snabbare än vad vi väntat. Även om vi förväntar oss ett intervall mellan 1300 – 1400 dollar, finns en möjlighet för kortfattade mindre utbrott på ovansidan vid utmanande av motståndsnivån i kanal taket.

Ibland kan krafterna överstiga förväntningarna, och det finns en möjlighet att risken för globala tillväxten runt om i världen revideras ned ytterligare och bidrar vidare till styrka för guld, som kan innebära att investerare söker sig till guld som säkerhet. Vi har tidigare skrivit att flertal tyngre hedgefond förvaltare gått in i guldet tungt, vilket ställer vidare orosmoment över framtidens tillväxtprognos.

Silver har fortsatt att glänsa under veckan med en fortsatt uppgång, även om ett visst mothugg kom från säljare när en kortfattad notering gjordes strax över 21 dollar. Som vi skrev föregående vecka ställde vi oss positiva redan vecka 23 till silver, men att vi räknade med ett visst mothugg under veckan innan vidare uppgång.

Nu lyckades silver dock kliva ännu högre upp för stegen under veckan med sin utmaning och kortfattade notering över 21 dollar, med stöd från ökad efterfrågan från Kina, och vi tror att detta kan innebära att vi nu får uppleva vårt förväntade mothugg då vi noteras i nedre delen av candlesticken.

Silver (veckodiagram)

Om den globala ekonomiska tillväxten fortsätter att ställas som orosmoment tror vi att precis som guldet att silver har mer att ge, och trots den kraftiga uppgången vi upplevt under året skulle detta innebära att vi kan utmana 22, 25 men även potentiellt upp emot 35 dollar om den globala oron tilltar ordentligt.

Däremot ställs frågetecken inte minst hur den amerikanska centralbanken, men även europeiska centralbanken kommer agera framöver. Hur länge kan vi hålla räntorna oförändrade och fortsätta förskjuta kommande räntehöjningar?

Det är just sådana här tankegångar som gör att investerare söker sig till ädelmetaller som guld och silver för att ställa säkerhet.

 

Valutor: Pundet fortsätter falla till 31 årslägsta notering. Dollarn tillbaka över 96 dollar.

Pundet har fortsatt falla under veckan pga. oron kring den brittiska ekonomin, tillbaka till bottennivåer kring 1.3 som även är 31 årslägsta notering. Oron över Brexit har trots avmattning kommit tillbaka och väntas även kvarstå kommande vecka.

Vi ställde oss avvaktande föregående vecka till pundet till följd av inväntande av en utkristallisering ur en eventuell konsolideringsfas. Frågan är helt enkelt efter tre veckors nedgång om vi nått botten, eller om detta bara är början på en fortsatt nedgång kommande månader med ökad volatilitet…

GBPUSD (veckodiagram)

Under veckan kommenterade den välkände investeraren Jim Rogers ”pundet kommer falla ordentligt” strax innan han sade ”pundet kommer gå ner väl under en dollar” samt att man skulle ställa sig tydligt orolig till denna valuta kommande månader, vilket vidare sprider rädsla på börsen.

Fredagens rapport om den amerikanska jobbmarknaden ställs tydligt i fokus under veckan och en svagare utveckling än väntat skulle bidra till att pundet stärks mot dollarn, och således ställs höga hopp kring detta för att lyckas minimera risken för ytterligare fall kommande dagar.

Pundet befinner sig i ett ganska så svårbedömt läge, å ena sidan har vi Brexit och den ökade oron över den brittiska ekonomin, men även 31 års lägsta notering som eventuellt skulle kunna vara en trevlig bottennotering. Vi skulle behöva få någon form av vitamin injektion kommande dagar för att stärka positivet för pundet, och en bra början skulle kunna vara en svagare amerikansk jobbrapport än väntat.

Dollarn har sedan föregående vecka upplevt en konsolideringsfas med tydlig obeslutsamhet och ett kortare handelsintervall kring 95.50 och 96.50 dollar sedan den kraftiga uppgången under midsommarafton då Brexit resultatet chockerade marknaden.

Den amerikanska centralbanken fortsätter vara avvaktande med en räntehöjning framöver som vi skrev i föregående veckas råvarubrev, och detta är väl inte så konstigt när Brexit fortsätter sprida rädsla runt om i världen.

Dollarindex (dagsdiagram)

Även om vi ställde oss med ett visst negativt sentiment som underliggande tro så förväntade vi oss en konsolideringsfas framöver vilket även skett.

Fredagens amerikanska jobbrapport är veckans huvudfokus och förväntningarna är minst sagt höga efter kallduschen i maj. Föregående rapport påvisade en mer eller mindre oförändrad arbetslöshet med en minskning av 0.1 procentenheter, medan antalet sysselsatta bara ökade med 38.000 personer.

Förväntningar av juni statistiken räknas en ökning av 180.000 personer, vilket är klart över föregående månads svaga siffra, och resultatet väntas ge större inslag inte minst på dollarn vid ett avvikande resultat.

Vår långsiktiga prognos med en nedgång tillbaka under 95 dollar kvarstår på sikt, såvida inte oväntade åtgärder sker från Fed.

 

Livsmedel: Trots motståndskrafter kvarstår positiv prognos för kaffe. Pressad soja vid stödnivå.

Kaffe har sedan föregående veckas råvarubrev upplevt större motståndskrafter än väntat kring nuvarande 142-nivån. Vi indikerade att detta är en nyckelnivå till ett möjligt vidare utbrott, varav vår prognos fortsätter att kvarstå trots uteblivet utbrott under veckan.

Även om Vietnamesiska bönder sålt en stor del av sin skörd slutet av juni, får man inte glömma att prognosen kvarstår med att produktionsutbudet början på oktober fortsätter indikera en fyra årslägsta av 1.5 miljoner ton, samt att kaffe konsumtionen har nått rekordhöga nivåer innevarande året.

Kaffe (veckodiagram)

Torrt väder är just den påverkan som produktionsutbudet kommer drabbas av mest, och utbudet väntas därmed framöver att falla kort under sista kvartalet, men även kommande kvartal därefter i enlighet med den rapport från USDA (US Dept of Agriculture) som vi nämnde föregående vecka.

Vi inväntar därmed utbrottet över 142.85 sedan tidigare för att få en ytterligare bekräftelse för vidare uppgång. Därefter ställer vi oss fortfarande positiva till 160 men även 200 dollar framöver.

Sojabönor åkte på ett större bakslag under veckan pga. bättre väderprognoser framöver. Även Brexit oron fortsätter skaka marknaden med minskad global tillväxt och minskad efterfrågan som helhet som ett av orosmoment med minskad tilltro till efterfrågan på flera råvaror, inte minst sojabönor.

Vi ställde oss positiva till en uppgång upp emot 1200 inom snar framtid, men redan under torsdagen föregående vecka nådde vi toppen strax där under, och en rekyl ned mot strax under 1100 har fått stå i fokus under veckan.

Sojabönor (dagsdiagram)

Med en notering under 1100, innebär detta även att vi brutit en viktig stödlinje, men vi tror att innevarande vecka kan bjuda på en återhämtning för att åter noteras över denna nivå.

Skulle vi fortsätta vidare ned och stänga under gårdagens lägsta nivå närmaste dagarna, ja då ställs detta däremot som ett större orosmoment som gäller att hålla ögonen öppna för. Däremot tror vi att nuvarande notering kring 1083 kan bjuda på ett stöd från köpare som innebär att vi kliver vidare mot norr.

 

Få Råvarubrevet till din e-post varje torsdag!

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto