Home > Råvarubrevet v29: ”Socker visar underliggande styrka i vår prognos. Basmetaller pressade med oro från Kina”

Råvarubrevet v29: ”Socker visar underliggande styrka i vår prognos. Basmetaller pressade med oro från Kina”

Då var det äntligen dags för en ny vecka och en ny publikation av råvarubrevet. Tongångarna har minst sagt skiftat när flertal intressanta makro har presenterats. Inte minst oljan visar beslutsångest, men även naturgas fortsätter sin förväntade resa söderut. Basmetaller uppvisar ett visst pressat sentiment när orosmoment från Kina pressar marknaden. Guld har fallit tillbaka i linje med att USA visat starkare statistik än väntat tillsammans med silver som nu uppvisar tydliga orostecken. På valuta fronten samlar pundet fortfarande mod, medan dollarn upplever positiva tongångar. Vete utmanar nu långsiktig stödnivå trots långsiktig positivitet. Socker beräknas stiga framöver när inte minst USA rapporteras nå rekordhög konsumtionsnivå.

Analys sponsrad av Vontobel
Positionera dig med ett stort utbud av strukturerade produkter från Vontobel!
 

BULL SOCKER X12 VON

Entré sälj
$19.00
Målkurs
$22.00
Nödutgång
$18.00

I veckans brev

Energi: Ryssland visar var man står inom Opec. Naturgas fortsätter resan söderut.

Oljan fortsätter sin resa i en konsolideringsfas och visar tydliga svårigheter att bestämma sig. Underliggande stödlinje ser ut att hålla, men tydligt utmanande har skett.

När vi under veckan utmanade och även kortfattat klev under denna stödlinje nådde vi botten kring 100 dagars glidande medelvärde strax under 46 dollar. Även om vi är positiva så ställs vissa riskmoment om vi ytterligare gör ett utbrott vid denna stödlinje och därmed är vi allt mer passivt inställda denna vecka.

Veckans oljelager kom åter igen in bättre än väntat och föll 2.3 miljoner fat när väntat var 1.3 miljoner. Nu börjar dock frågan ställas på allvar hur länge denna nivå kan hållas. Som vi skriver ovan har vi rent tekniskt en oro för ett utbrott av stödlinjen, och skulle detta ske tillsammans med besvikelser rent fundamentalt kommande veckor finns risken att vi kan få uppleva ett kortsiktigt blodbad, och då vända blickarna ned mot 44, 43 och 40 dollar.

Opec har heller ej visat någon vilja till beslutsamhet gällande produktionen och dess eventuella frysningar. Istället komiskt nog verkar Ryssland mer se samarbetet med Opec med fokusering på utbyte av information och analyser av den globala oljemarknaden än om själva produktionen.

Ryssland själva har ökat sin oljeproduktion i år och under 2015 nådde man 10.73 miljoner fat per dag vilket är ett 30 års högsta.

Detta är knappast positiva besked, och ger väl knappast marknaden några positiva indikationer när förnyade samtal eventuellt upptas. Det kanske blir en ”déjà vu” med ”tro, hopp, besvikelse” när Opec återupptar sina samtal i framtiden när det gäller produktionsfrysningar.

Med tanke på att vi sänker vår svagt positiva prognos till mer neutralt, innebär detta att vi ställer oss avvaktande på avbytarbänken och inväntar nästa oljebesked, som nu under nio veckor i rad visat fallande siffror.

Brent (dagsdiagram)

Vi har som bekant ställt oss negativ till naturgas sedan ett par veckor tillbaka, då efterfrågan som byggdes upp fram till mitten av sommaren nu ser ut att allt mer nått toppen. Väderprognoserna har inte varit så starka som man tidigare väntat, och efterfrågan har i linje med allt sämre väderprognoser minskat vilket bidragit till att priserna reflekterar med en nedgång.

Som vi tidigare skrivit brukar denna råvara ofta uppleva en rekyl från mitten av sommaren allt eftersom efterfrågan minskar, och även om vädret förväntas bli bättre kommande dagar beräknas detta inte påverka betydande för lagernivåerna.

Vi har även fortsatt ned sedan vi nådde toppen kring 3.000 dollar början av juli och har således fortsatt visa kraftiga nedgångsdagar jämfört med de få uppgångsdagar vi upplevt sedan dess, vilket vidare stärker tron för en fortsatt nedgång.

Fortsättningsvis tror vi att en nedgång ned mot vårt stöd 2.442 är att vänta såvida inte en värmebölja kommer, då vi senaste dagarna tydligt valt att noteras under det tidigare stödet kring 2.770 dollar. Vi sticker även ut med hakan och behåller vår prognos att vi har en förhöjd risk att vi kan nå 1.600 dollar under tidig höst vilket skulle innebära ett utmanande av årslägsta notering från mars.

Naturgas (dagsdiagram)

 

Basmetaller: Kraftig uppgång i stål möter tunga motståndskrafter. Orosmoment från Kina pressade aluminium under veckan.

Brexit har åter ställts i fokus när IMF sänkte sin prognos över ekonomiska tillväxten i veckan för kommande två åren, vilket vidare pressat basmetallerna under veckan. Bland nyheterna skrevs det även om att Hong Kong börsen valt att avvakta med en clearing länk för råvaror mot London Metal Exchange, pga. den oro som uppstått sedan Brexit.

Stål har sedan början av året upplevt en ordentlig resa med uppgång på otroliga 70 procent. Nu har vi påträffat motstånd kring 629 dollar, som agerat nyckelpunkt början på 2015 men även sedan en tid tillbaka varit en balanspunkt.

Tillsammans med motståndet man nådde kom det även statistik som visade att kapacitetsutnyttjandet hos producenter inom WSA (World Steel Association) uppgick till 69.4 procent i juni, som jämfört med föregående år föll med 3.3 procentenheter.

Enligt förväntningar från S&P Global Platts China Steel Sentiment Index tror de flesta marknadsaktörer att priserna kommer fortsätta stiga kommande månad, vilket skulle innebära ett utbrott av vårt motstånd och således återvända över ytan, vars bottenfiske pågått i 1.5 år.

Asien som står för ungefär hälften av världens stålproduktion har börjat öka produktionerna då priserna stigit så pass kraftigt, och frågan är nu egentligen om detta tillsammans med att Kina upplever en viss avmattning, huruvida detta var toppen för stål eller om detta bara är början på en ny era.

Värt att notera är vidare att i Europa så har stålproduktionen fallit 5.3 procent tillsammans med 1.2 procent i USA men även 0.6 procent i övriga delar vilket ställer vissa frågetecken.

Vi tror att motståndet vid 629 dollar kommer vara svårslaget, och således räknar med en något sidledes svagt negativ rörelse kommande veckor. Om investerare bestämmer sig för att bryta sig ur denna nivå och noteras högre, ja då finns det goda chanser rent tekniskt att nå 700 inom kort sikt. Däremot är risken förhöjd att vi eventuellt kan få uppleva ett bakslag ned mot 575 dollar om inte styrkan kan hålla i sig.

Stål (veckodiagram)

Kina visade även under veckan siffror gällande att huspriser fortsätter stiga dock något svagare för andra månaden i rad, vilket börjat ställa viss oro bland investerare. En del investerare ställer nu frågetecken huruvida återhämtningen är hållbar för tillfället, och kommande statistik blir allt mer avgörande framöver.

Till följd av denna dystra rapport från IMF förändrar detta spelplanen något, och risken är nu förhöjd för en fortsatt nedgång för aluminium, även om vi tror att eventuella stimulanser till följd av detta kan ge något förnyad kortsiktigt bränsle nu när importerna ligger på årshögsta.

Därmed vände vi strax under motståndet vid 1720 för att för närvarande noteras kring 1650 dollar, och således befinner vi oss en pivot punkt inom det handelsintervallet som pågått sedan oktober föregående år.

Aluminium (veckodiagram)

 

Ädelmetaller: Kommer guld falla tillbaka under 1300 dollar? Ökade orostecken för Silver.

Guldet har under veckan fått uppleva något mer negativa tongångar när börserna runt om i världen visat riktigt starka uppgångar. USA noterade återkommande all-time highs vilket bidrog till något mer pressat guld än väntat. Som vi tidigare skrivit i våra rapporter på Tradingportalen så sätts även en del ur spel i rådande rapportklimat.

Osäkerheten kvarstår dock i världsbilden när vi under veckan från bland annat IMF sänkt tillväxtprognosen för kommande två år, med osäkerheter kring Brexit som ett av huvudnumren.

Trots att tillväxtprognosen sänkts, så har den amerikanska ekonomin visat något starkare siffror än väntat vilket även vidare bidragit till uppgången vi upplevt just nu, och alla ställer sig nu frågan när räntehöjningarna kommer ske från Fed, samt hur många och inom vilket intervall nu när dollarn noteras till fyra månaders högsta.

Vi tror att vi står inför en kortsiktig motgång för guldet som nu är tillbaka strax över 1300 dollar, och vi ställer därmed en mer neutral indikation denna vecka tills vi fått en klarhet huruvida vi får stöd från 1300 eller om ett utbrott sker.

Allt fler rapporter har kommit att flertal investerare lättat på guld i sina portföljer, vilket vidare ökat riskaptiten och en ”safe haven” blir allt mindre attraktivt.

Guld (dagsdiagram)

Oron har även ökat för silver som upplevt en uppgång om hela 50 procent sedan årsskiftet, när den amerikanska ekonomin visat starkare siffror vilket gett bränsle för kommande stimulanser från Fed.

Det blev alltså en tvärvändning sedan föregående vecka och därmed har vi upplevt ett ordentligt under, efter att vi väntade oss ett visst mothugg kring 21 dollar.

Vi ställde vidare frågan huruvida detta stundar öppen dörr för vidare norrut eller om detta blev toppen… Nu ser det ut som att Brexit fallit helt i skymundan, och frågan är när väl rapportsäsongen är avklarad huruvida nya orosmoment kommer uppstå som möjligtvis ger förnyat bränsle.

Till dess att vi får en utkristallisering, nöjer vi oss med den trevliga uppgång vi fick sedan vår initiala prognos, och således inväntar vår stödnivå kring 18.755 som varit ett långsiktigt underliggande stöd sedan tidigare. Skulle vi däremot bryta under denna nivå, ja då ser vi detta som ett svaghetstecken för en vidare nedgång framöver.

Silver (veckodiagram)

 

Valutor: Pundet samlar mod medan dollarn upplever positiva tongångar.

Under veckan har pundet upplevt svårigheter att slå ut ovanstående motståndet som noteras kring 1.35 nivån. Några större nyheter har heller ej kommit sedan Theresa May utsågs till premiärminister föregående vecka.

Det har varit lite av en berg o dalbana under veckan som gått när inte minst IMF, den internationella valutafonden sänkte sin prognos över ekonomiska tillväxten i veckan för kommande två åren.

Brexit oron påverkar tydligt, Bank of England lämnade räntan oförändrad vilket även speglas inom EU som helhet när ECB idag lämnade räntan oförändrad, enligt förväntan. ECB säger sig själva invänta effekterna från Brexit innan man tar ställning framöver.

Därmed fortsätter vi ställa oss avvaktande till kortsiktigt svagt positiva tills vi får en utkristallisering, och som föregående vecka väljer vi att sitta kvar på avbytarbänken till dess.

GBPUSD (dagsdiagram)

Dollarn har fortsatt uppleva positiva tongångar under denna vecka, och noteras för tillfället kring 97 dollar.

Vi har sedan föregående råvarubrev fått positiva siffror allt ifrån industriproduktion, till CPI till att nu under dagen även visa att nyanmälda arbetslösa kom in bättre än väntat.

Allt fler ställer sig nu mer positiva till att en räntehöjning kommer ske i år, och frågan är i vilken takt det kommer ske och hur tidigt. Veckostatistiken från CFTC som presenteras varje eftermiddag på fredagar visade att allt fler investerare ställer sig positiva till dollarn, vilket gör att tongångarna förväntas mer positiva kommande veckor.

Vi bibehåller en notering strax under 97 dollar trots att vi upplevt en något pressad handel sedan två dagar tillbaka, men väljer att gå från att inneha en något svagt negativ ton till en svagt positiv ton denna vecka till följd av att den amerikanska ekonomin visat bättre siffror än väntat.

Dollarindex (dagsdiagram)

 

Livsmedel: Vete utmanar långsiktig stödnivå. Sockerkonsumtionen i USA väntas nå rekord högsta.

Sedan föregående vecka så har vete utvecklats något mer surt än väntat. Vi fick ett bakslag ned mot vår stödnivå som kortfattat bröts. Vi sade vidare att om vi är fortsättningsvis positiva, men detta under förhållande att vår stödlinje håller.

Även om vi tror att en uppgång är att stunda så har situationen helt förändrats med utmanandet av vårt långsiktiga stöd och vi ställer oss numera mer neutrala, för att invänta en utkristallisering om vi kommer klara hålla oss över denna stödnivå.

Vi tror att trevliga möjligheter fortfarande finns kring denna nivå, så länge vi inte får ett utbrott av stödnivån, och att detta bara är en fas för att vidare samla mod som vi tidigare myntat. Därmed kvarstår den långsiktiga prognosen mot en nivå kring 500.

Vete (dagsdiagram)

Socker har sedan föregående vecka fallit vidare och därmed pressat humöret något från tidigare nyckelnivå kring 20 dollar.

Vi skrev föregående vecka att förväntningarna på efterfrågan på socker väntas nå rekord högsta nivåer framöver, och under veckan som gått så rapporterade USDA att socker konsumtionen räknas öka till rekordhöga nivåer till 12.26 miljoner ton.

Importen räknas dock falla med mer än 400.000 ton från primärt Mexiko pga. bättre amerikansk produktion, som räknas möta efterfrågan.

Vi skrev även föregående vecka att en stark skörd väntades från Brasilien, men nu kom däremot nyheten att landet räknar med en något sämre skörd och väntas påverka produktionen negativt under andra hösten pga. negativ väderpåverkan.

Detta ställer en fortsatt underliggande tro på socker, och rent tekniskt ser vi att även om vi upplever svårigheter kring 20 dollar, att detta var en naturlig tillfällig fas pga. tre års högsta notering vid 21 dollar, och att vi framöver kommer få svårigheter att möta efterfrågan och således uppleva en förnyad uppgång.

Socker (dagsdiagram)

Få Råvarubrevet till din e-post varje torsdag!

Taggar: