Home > Råvarubrevet v30: ”Viktiga besked från både Fed och BoJ styr den kortsiktiga som långsiktiga utvecklingen.”

Råvarubrevet v30: ”Viktiga besked från både Fed och BoJ styr den kortsiktiga som långsiktiga utvecklingen.”

Då var veckan här.. Amerikanska centralbanken lämnade under onsdagen ett oförändrat räntebesked som ställde frågetecken bland investerare. Morgondagen kommer Bank of Japan med sitt räntebesked och lite tydligare indikationer vad stimulanspaketen innebär, samtidigt som amerikanska BNP siffror presenteras under eftermiddagen. Vi har alltså en väldigt ovanlig vecka med tre stora viktiga makrobesked som påverkar kortsiktig som långsiktig utveckling på råvarumarknaden. Oljan har fortsatt falla sedan föregående vecka samtidigt som naturgas kvarstår med sin negativa tongång enligt förväntan, och på basmetallfronten fick vi en pressad utveckling för stål samtidigt som järnmalm visar positiva indikationer. Efter ett något tvetydligt räntebesked fick vi ett kortfattat rally för guld, och palladium har efter senaste tidens uppgång landat vid ett viktigt vägskäl. Dollarn tvärvände efter gårdagens räntebesked från Fed som fått stå i fokus, samtidigt som vi inväntar fredagens BNP siffror från USA. Japanska yenen inväntar vidare räntebeskedet från BoJ natten till fredag och förtydligande kring kommande stimulanser. Vete stiger efter ökad oro över produktion från Frankrike, medan bomull samtidigt lyfter på ökad oro från Kina.

MINISHRT OLJA VT44

Entré sälj
$43.50

Målkurs
$40.50

Nödutgång
$44.50

I veckans brev

Energi: Oljan pressades ordentligt under veckan, medan naturgas fortsätter sin negativa tongång.

Brent oljan har nu tydligt brutit sig loss från sin tidigare konsolideringsfas och rent ut sagt slaktats under veckan, som gått ned till nivåer vi inte noterats sedan maj månad.

Vi fick alltså redan några dagar innan oljestatistiken kom på onsdagen sälj signal, när vi även bröt den tidigare långsiktiga stödkanalen som formats som stöd efter tre tidigare bottennivåer formats under året.

Oljelager siffran kom in med en ökning av 1.7 miljoner fat, vilket var helt emot förväntningarna med en lagerminskning på 2.1 miljoner fat, samtidigt som oljeproduktionen ökade.

Vi ställde orosmoment i föregående veckas råvarubrev när vi även testade 100 dagars glidande medelvärde, och valde att vara mer passivt inställda till att lysa med en mer negativ ton med oro.

Denna nyckelnivå som MA 100 är nu tydligt bruten när vi lämnade 46 dollar bakom oss på måndagen, när vi inledde den nya veckans handel.

Det finns nu en överhängande risk att oljan är på väg att utmana vår kommande stödnivå 43 dollar som ligger strax över nuvarande 200 dagars glidande medelvärde, och skulle denna nivå utmanas och slås ut, ja då är alla spelregler borta.

Även om veckans brev lyser med en tydlig negativ ton är det värt att tänka på att oljan har sedan början på året utvecklats väldigt starkt från tidigare 12 års lägsta nivåer som 26-27 dollar.

Eftersom vi nu bröt tidigare stödnivå som både MA 100 men även vår 44 dollar nivå, tror vi nu att vi kommer utmana 43 dollar härnäst, för att därefter blicka mot 200 dagars glidande medelvärde som för närvarande noteras till 42.3 dollar.

Skulle vi olyckligtvis falla under denna nivå då vänder vi blickarna mot 41 samt 40 dollar och därefter kring 38 dollar. Kommer däremot förnyad positivitet gäller det att vi kan bryta 100 dagars glidande medelvärde som för närvarande noteras vid 46 dollar för att orka ta oss vidare mot norr.

Brent (dagsdiagram)

Naturgas fortsätter bekräfta den negativa ton vi ställt sedan tidigare, och inte minst efter att vi under veckan fick rapporter om lägre än förväntat varmt väder i USA vilket i sig gör att efterfrågan på råvaran som tex genom att luftkonditionering minskar.

Lagernivåerna fortsätter även att visa säsongs högsta nivåer, vilket i sig bidrar negativt när efterfrågan minskat under sommaren mer än väntat vilket vi även tydligt kan se i vårt diagram nedan.

Vi kan även tydligt se att naturgas nu tar allt närmre kliv mot 50 dagars glidande medelvärde, samtidigt som köpvolymen minskar och säljare tar över allt mer.

Därmed kvarstår vår prognos sedan tidigare med nedgång mot vårt stöd 2.442, då vi nu som vi tidigare skrivit passerat tydligt vårt tidigare stöd kring 2.770 dollar. Vi behåller även vår långsiktiga prognos med risk senare under året att vi under tidig höst kan få utmana årslägsta notering från mars kring 1.600 dollar.

Naturgas (dagsdiagram)

 

Basmetaller: Tydliga motståndskrafter pressade stål under veckan. Järnmalm visar positiva tongångar rent tekniskt.

Stål noterades som vi skrev föregående vecka vid tunga motståndskrafter när vi nådde en årshögsta nivå vid 625 dollar, och det var inte direkt förvånande när vi efter prognos över den ekonomiska tillväxten under föregående vecka från IMF sänktes, att vi även för stål vid dessa nyckelnivåer fick ytterligare en faktor att vända tillbaka söderut.

Detta innebär att vi nu tydligt vände tillbaka under 600 dollar i veckan, efter att noterat en otrolig resa med uppgång på otroliga 70 procent och blickarna är nu spända mot 575 dollar.

Vi ställde oss något mer negativa ur ett kortsiktigt perspektiv vilket nu visat sig stämma, men ur ett långsiktigt perspektiv gick vårt föregående råvarubrev i en klart tydlig positiv ton. För att kunna bekräfta en vidare uppgång behöver vi förnyad kraft för att bryta oss över det tunga motståndet vid 629 dollar som även är 1.5 års högsta notering.

Detta innebär att vi kvarstår med vår något mer negativa syn kortsiktigt framöver för att invänta en utkristallisering kring våra stödnivåer. Speciellt när vi under veckan fått rapporter om att flertal stora producenter minskat produktionen men samtidigt att viss efterfrågan minskat med bland annat från Kina.

Vi behöver invänta för att se om vi kommer få en bekräftelse för vidare nedgång eller om vi nu efter 1.5 års bottenfiske kan lämna detta bakom oss för en vidare uppgång.

Stål (veckodiagram)

Järnmalm ställde vi en något avvaktande prognos under vecka 21, vilket nu visar något mer positiva tongångar och ett eventuellt utbrott rent tekniskt är på väg att ske vid vår motståndsnivå.

Det intressanta är även att under uppgångsfasen har även köpvolymen ökat stadigt vilket vidare bekräftar att vi finner underliggande köpstöd från investerare.

Under veckan har det även dykt upp bland nyhetsflödet att inhemska järnmalmproducenter i Kina vill att man tittar närmare på världens största producenter som Brasiliens Vale men även brittiska Rio Tinto,  där man anser att dessa bolag försöker överflöda marknaden och manipulera prisutvecklingen för denna råvara.

Kinesiska producenter vill även se ett import skydd från myndigheter, då den inhemska produktionen blivit negativt berörd till följd av lågkostnadsimport av denna råvara.

Såvida vi inte får några genomslående negativa nyheter, finns det goda möjligheter att vi på nytt kan utmana 64 dollar som skedde slutet av april och början av maj, om vi bara lyckas kliva över 58 dollar.

Järnmalm (veckodiagram)

 

Ädelmetaller: Kortsiktigt rally i guld efter Fed’s räntebesked. Palladium vid viktigt vägskäl.

Guld har sedan föregående vecka fortsatt visa orostecken när vi även noterades under 1320 dollar, dock ett misslyckat försök till utbrott under 1310 dollar när dollarn fortsatt stärkas.

Hur kommer det då sig att guldet steg kraftigt på onsdagen upp över 1340 dollar när Fed lämnade räntan oförändrad men hintade om att ekonomin visar allt starkare siffror, men att data behöver fortsätta visa positiv utveckling?

Flera analytiker och traders tog Fed’s uppdaterade uttalande som mer att man är något motvilliga till en ökning redan i september, vilket gav stöd för guld terminerna, som därmed steg som resultat.

Osäkerheten är däremot väldigt stor att vi kommer fortsätta kampen mellan köpare och säljare inom handelsintervallet vi upplevt senaste två veckorna mellan 1350 och 1310 dollar, för att eventuellt vända söderut framöver när en räntehöjning bekräftas.

Den ekonomiska tillväxten i USA visar helt klart förbättringar vilket vidare ökar sannolikheten för räntehöjning senare i år, och därmed stärker dollarn.

I och med att guldet påverkas så tydligt av dollarn, blir frågan huruvida morgondagens räntebesked från Japan kommer stärka dollarn ytterligare när premiärministern Shinzo Abe som tidigare annonserat ett stort stimulanspaket ställer sig i blickfånget.

Såvida vi inte får några större nyheter kommer detta mest sannolikt innebära att vi behåller vår neutrala prognos inför FOMC i september, då vi förhoppningsvis får ett något tydligare uttalande när vi kan vänta en räntehöjning.

Guld (dagsdiagram)

Palladium lyfte vi senast i vårt råvarubrev under vecka 19 där vi ställde oss väldigt positiva i vår prognos för en trevlig uppgång.

Vi fortsätter finna underliggande stöd med underskott för denna råvara, som även är råvaran som gått klart bäst sedan Brexit resultat, detta trots att vi upplevt en riktigt stark utveckling sedan början av året.

Palladium är en ädelmetall som används främst inom elektronik men även i katalysatorer varav världens tre största producenter är Ryssland, Sydafrika och Zimbabwe.

Sedan vår tidigare prognos vecka 19 så steg palladium hela 35 procent efter att initialt åkt på ett bakslag ner mot 530 dollar, och vi har därmed klivit över både 630 men nu även 700 dollar under gårdagen och vi ser ut att finna mark häröver.

Vi tror dock att en kortsiktig paus är möjlig och att vi skulle behöva bryta över 720 dollar med kraft för att nå tidigare nivåer kring tidigare balansgång 750 – 820 dollar.

Därmed är vi fortsättningsvis positiva men väljer att sänka prognosen något, då vi räknar med att motståndskrafter bör kliva in i blickfånget närmaste dagar.

Palladium (dagsdiagram)

 

Valutor: Dollarn tvärvänder efter något tvetydligt räntebesked. Många tror på lättnader från BoJ…

Dollarn fortsatte stiga enligt de positiva tongångar vi upplevde föregående vecka inför räntebeskedet under gårdagen från amerikanska centralbanken.

Nu kom som vi rapporterat på Tradingportalen styrräntan in oförändrad, men att man såg positiva siffror med tillväxt inom den amerikanska ekonomin, men att man inväntar starkare data innan en räntehöjning är att vänta.

Däremot förväntar sig en hel del investerare ändå att en eventuell räntehöjning är att vänta redan i september, samtidigt som en del information pekar på att vi inte får en räntehöjning förrän i december och då enbart med en 40 procents sannolikhet.

Detta innebär att senast Fed höjde räntorna var december 2015, och investerare vänder nu blickarna mot morgondagens BNP siffror som förväntas landa på 2.6 procent. Avvikande siffror med en nedrevidering skulle innebära att en räntehöjning mest sannolikhet är borta från spelkorten.

Vi fortsätter även att noteras strax under 97 dollar efter tidigare toppnotering vid 97.50, som även är fyra månaders högsta notering, och därmed har ett tydligt motstånd uppstått kring denna nivå, samtidigt som vi finner stöd kring nuvarande notering vid 96.50 dollar.

Vi får heller ej glömma att slåss med 200 dagars glidande medelvärde vid nuvarande nivå, och därmed växlar vi en svagt positiv till neutral indikation denna vecka när vi fick något tvetydligt oförändrat räntebesked samtidigt som den amerikanska ekonomin fortsätter visa tillväxt, men även inför fredagens BNP siffror som kommer ge en tydligare indikation vad vi kan förvänta oss gällande en räntehöjning i år.

Dollarindex (dagsdiagram)

Japanska Yenen har minst sagt haft en dyster resa under året. Under hela 2015 fick vi uppleva en tydlig balansgång vars prisnivå inte upplevts sedan slutet av 2007.

Mitten av föregående månad så fick vi en bottennivå som redan visade sig känslig 2005, men även 2000 kring 101 dollar.

Veckans andra stora fokus blir räntebeskedet från Bank of Japan under natten till fredag, och många tror på lättnader, men oklart vad det egentligen innebär.

Enligt Bloomberg News prognosenkät så väntar hälften av de 40 tillfrågade analytiker att depositräntan lämnas oförändrad till -0.10 procent, medan andra hälften väntar en sänkning till -0.20 eller -0.30 procent som bland annat den franska banken BNP Paribas väntar sig.

Dessutom har den japanska regeringen i veckan aviserat ett stimulanspaket på 28.000 miljarder yen, vilket sätter press på att även BOJ ska agera för att få fart på ekonomin.

Vi har även senaste dagarna fått se en notering under 50 dagars glidande medelvärde, men som vi tidigare lyft så sätts all teknisk indikation lite ur spel när tunga besked kommer som morgondagens räntebesked från BoJ. Därför väljer vi även här precis som dollarn att invänta en utkristallisering innan vi väljer att ta positionering framöver, och väljer att återkomma nästa vecka med en tydligare förväntning.

USDJPY (dagsdiagram)

 

Livsmedel: Vete stiger på ökad oro från Frankrike. Bomull lyfter på ökad efterfrågan i Kina.

Vete fortsätter att noteras kring föregående veckas nivåer, dock något högre strax över vår långsiktiga stödnivå och årslägsta.

Det som fått vete att stiga under veckan är rapporter om ökad oro över skörden i Europa. Det som bidrar till oron är just att vädret under våren med regn fått analytiker att minska utbudet från topproducenter inom Europa som Frankrike till 13 årslägsta nivåer.

Man har alltså gått från att prata om att den franska skörden skulle innebära 36 till 38 miljoner ton, till att man nu räknar med 30 miljoner ton, och vi har därmed fått en underliggande faktor som skulle bidrar som stöd till vår prognos för uppgång.

Därmed tror vi att vi fått den utkristallisering som vi inväntat för att hålla oss kvar över vår långsiktiga stödnivå, och att vi kan räkna med en uppgång initialt till 440, för att därefter uppleva motstånd vid 480, och till sist utmana 500 dollar.

Vete (dagsdiagram)

Bomull lyfter vi för första gången sedan oktober föregående år, och är därmed med på vår bevakningslista framöver i vår återkommande rapportering.

”Bomull är billigt” skrev vi redan om den 8 oktober 2015, och trots att vi lyfte den låga noteringen så fortsatte bomull trilskas på dessa låga nivåer fram till den 8 juli i år. Denna dag fick vi äntligen ett ordentligt tekniskt utbrott och vi klev äntligen upp över 70 dollar, där vi nu för närvarande noteras till strax under 74 dollar vilket även är kring årslägsta nivå under 2013.

Vi skrev även i detta råvarubrev att vi inte förväntade oss ett genomslag i priset redan då, utan att vi troligtvis tillsammans med minskat utbud och ökad efterfrågan skulle få ett genomslag detta år. Mycket riktigt blev det så, men det skulle ta mer än ett halvår innan vi fick den förväntade uppgången.

Utbudet har minskat i Kina och flera producenter har nu gjort påtryckningar mot kinesiska myndigheter, att man ska släppa på statliga reserver då lagernivåer för import från lågkostnadsländer minskat tillsammans med att man fått en ökad efterfrågan.

Kommande motståndsnivåer finner vi kring 79 dollar om vi lyckas ta oss över nuvarande 74 dollar nivå, och därefter kommer nästa motstånd kring 84.50 och därefter 94 dollar. Vi tror inte att detta scenario kommer förändras, men om så fallet sker så hittar vi stöd kring 69 och 66 dollar som närliggande.

Bomull (dagsdiagram)

 

Få Råvarubrevet till din e-post varje torsdag!

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto