Home > Råvarubrevet v32: ”Opec vill hålla informella samtal mellan medlemsländerna. Kommer vi än en gång få uppleva besvikelse?”

Råvarubrevet v32: ”Opec vill hålla informella samtal mellan medlemsländerna. Kommer vi än en gång få uppleva besvikelse?”

I veckans råvarubrev har Opec kommit tillbaka i leken och försöker ta ett gemensamt grepp med informella samtal gällande oljeproduktionen, för att försöka få till en stabilisering av oljepriset. Naturgas fortsätter visa tydlig negativitet trots att vi nu tagit en paus efter flera dagars nedgång. Guldet har börjat skina igen efter fredagens nedgång, och tillsammans med stöd från Kina visar palladium stor potential vid ett eventuellt utbrott. Frågetecken ställs bland investerare huruvida den amerikanska ekonomin förbättras minskar tron att en räntehöjning inte sker förrän i december, vilket pressat dollarn. Veckans räntebesked från Nya Zeeland fick ”Kiwin” att rusa kraftigt när styrräntan sänktes med 25 baspunkter. Vete fortsätter avslutningsvis denna vecka pressat efter väderproblem samtidigt som sojabönor indikerar en eventuell förnyad uppgång.

Analys sponsrad av Vontobel
Positionera dig med ett stort utbud av strukturerade produkter från Vontobel!

 

BULL PALLAD X5 VON

Entré köp
$726
Målkurs
$748
Nödutgång
$719

I veckans brev

Energi: Och där kom det… Opec vill hålla informella samtal mellan medlemsländerna för att stabilisera oljepriset.

Precis som vi förväntat oss en längre tid så gick nu Opec ut under veckan att man meddelat sina medlemsländer att man vill hålla informella samtal för att försöka få till en uppgörelse gällande produktionsbegränsningar.

Direkt efter att oljan blev mer eller mindre slaktad så insåg organisationen att medlemsländerna inom Opec måste göra något, och att om man ska kunna rädda nuvarande prisnivåer så måste man få till en gemensam lösning.

USA har under en längre tid visat pressade lagernivåer, och det kom kanske inte direkt som en chock att man nu har allt svårare att fortsätta hålla dessa låga nivåer.

Samtidigt som USA visat låga lagernivåer, så har produktionen flödat som aldrig både i Saudiarabien men även Iran som rapporterat höga produktionsnivåer, där exempelvis Saudiarabien gick ut med att oljeproduktionen nådde rekord högsta i Juli.

Vi skrev föregående vecka att WTI terminen föll under 40 dollar, samtidigt som Brent visade sig pressad strax över 41 dollar.

Båda terminerna är nu tillbaka i leken och trots rekyl senaste dagarna så noteras WTI tydligt över 41 dollar samtidigt som Brent terminen noteras strax under 44 dollar.

Vi ställde frågan om detta var vändpunkten eller om vi skulle få en förnyad uppgångsfas, och dessvärre föll prognosen kort och vi fick en kraftig vändpunkt när inte lyckades kliva under 200 dagars medelvärde slutet av föregående vecka.

Våra medeltal som både 50 och 100 dagars glidande medelvärde fortsätter vi noteras under, och trots uppgången är vi nu tillbaka kring föregående veckas nivåer och vi har inlett veckan med nedgång sedan tisdag.

Även om vi hade en negativ prognos föregående vecka så ställde vi tekniska nivåer som om MA 200 skulle hålla mark, ja då finns det god chans att vi kan komma tillbaka över 50 dollar och eventuellt nå tidigare toppnivåer och årshögsta kring 53 dollar.

Självklart om Opec kan få till en gemensam överenskommelse, ja då finns det god möjlighet att vi kliver betydligt högre än så, men allt fler investerare ställer sig pessimistiska huruvida man kommer lyckas genomföra en sådan gemensam aktion.

Rent tekniskt är vi tillbaka i en liknande situation denna vecka där det stora motståndet kommer redan vid 44, därefter 46 dollar där även vårt 100 dagars glidande medelvärde befinner sig.

Skulle negativiteten hålla i sig kommande dagar så gäller det att MA 200 håller vid 42 dollar, annars bekräftas snarare vår negativitet föregående vecka för att möta upp 38 dollar.

 Brent (dagsdiagram)

Naturgas fortsätter vandra söderut sedan vi ställde ett negativt utfall när vi nådde toppen början av juli.

Nu har vi sedan fem dagar tillbaka fått uppleva stadig nedgång, och det är inte speciellt konstigt att vi får ett visst motstånd vid nuvarande notering kring 2.578 som tidigare mitten av juni visat stort intresse.

Vi lämnade även vår långsiktiga nyckelnivå med råge när vi på måndagen innevarande vecka valde att vända blickarna söderut, och tisdagens kraftiga nedgång kom inte direkt som en överraskning när vi även bröt vårt 50 dagars glidande medelvärde, vilket ytterligare stödjer vår underliggande tro för fortsatt nedgång.

Vår prognos kvarstår då vi börjar närma oss slutet av sommaren, och vi tror att en viss balansering möjligtvis kan fortsätta men att vi allt eftersom närmaste dagarna tar nya tag och sats med nedgång mot vår stödlinje som inväntar vid 2.442 dollar.

Trots att sista veckan i juli bjöd på en ovanligt stor efterfrågan av naturgas, som även innebar att vi fick en tillfällig rekyl mot uppsida, så går det inte att bortse från att vi är på väg in i en period med säsongs låg efterfrågan.

Därmed tror vi att vi kommer stadigt noteras allt närmre mot vår stödlinje 2.442 dollar, som därefter kan bjuda på en trevlig nedgång mot 1.600 senare delen under året när vi väl bryter oss under vårt 200 dagars glidande medelvärde.

Naturgas (dagsdiagram)

 

Basmetaller: Järnmalm tar en paus efter sju veckors uppgång. Koppar tog sig nästan hela vägen…

Järnmalm steg föregående vecka och stängde över 60 dollar, men fick motstånd från säljare redan vid 61 dollar, och innevarande vecka har istället fått bjuda på ett mer negativt sentiment med vinsthemtagningar efter sju veckors uppgång.

Även om vi lyfte i föregående veckobrev att riskerna kvarstår från Kina som visar en viss avmattning trots fortsatt stark import, som under de första sju månaderna visade en ökad import med 8.1 procent jämfört med samma period föregående år så finns vissa ljusglimtar.

Kina kommer onekligen trots en avmattning stå för en fortsatt stor efterfrågan, och vi tror att detta räcker tillsammans med eventuella stimulanser för att järnmalm ska orka ta sig upp till 64 dollar och därmed kvarstår vår positiva förväntan.

Skulle däremot något oväntat ske som innebär att sentimentet växlar, så kommer inte minst 56 dollar få agera stöd för att därefter möta upp 40 veckors glidande medelvärde, som gav en positiv vändning när vi misslyckades noteras under detta medeltal slutet av maj.

Järnmalm (veckodiagram)

Koppar har sedan vecka 26 fått en minst sagt volatil utveckling, och vi fick först kommande dagarna efter vecka 26 en uppgång följt av fyra dagars nedgång där tre av dessa dagar var av en kraftigare karaktär.

Efter denna nedgång fick vi en bit in i juli månad en kraftig uppgång, och vi nådde toppen 13 juli som även var drygt tre månaders högsta notering vid 2.2775.

Detta innebär även att vi inte nådde 2.28 helt, utan fick nöja oss med bara några punkter ifrån och således skulle en position som skalats ut ändock kunna njuta av hela uppgången.

Efterfrågan från Kina fortsätter även här vara stark, och varför lyfter vi Kina så ofta i vårt råvarubrev? När det gäller koppar så står Kina för den största efterfrågan i världen.

Vi är inne i en säsongs låg nivå för koppar, men efterfrågan väntas öka ytterligare under hösten vilket vidare skulle kunna ge bränsle för en ny uppgång.

Rent tekniskt finns riskmoment nu när vi för ett par dagar sen fick en korsning av MA 100 och MA 200, och det ser nu ut som att även MA 50 och MA 100 kommer korsa varandra vilket skulle kunna indikera att vi åtminstone får en kortsiktigt negativ ton.

Därmed ställer vi oss mer avvaktande denna vecka för koppar, och inväntar en utkristallisering för att ge en klarare bild, inte minst tekniskt men även från Kina.

Koppar (dagsdiagram)

 

Ädelmetaller: Guldet återhämtar sig efter fredagens starka sysselsättningssiffror. Är Palladium redan tillbaka i leken?

Guldet är väldigt korrelerat med hur dollarn rör sig, eftersom när dollarn stiger innebär det att den amerikanska ekonomin utvecklas positivt, och när dollarn rusade på fredagen efter den starka sysselsättningssiffran kom in, så föll guldet kraftigt ner till strax över 1340 dollar.

Eftersom vi nu inledde veckan mer negativt för dollarn när investerare allt mer ifrågasätter hur den amerikanska ekonomin egentligen utvecklas och dollarn faller, så blir det naturligt att guldet stiger som resultat när fler investerare söker skydd.

Vi befinner oss i ett allt mer svårbedömt läge, å ena sidan tror vi att räntehöjning i december ser ut att vara konsensus, å andra sidan kommer amerikansk makro in blandat och sätter frågetecken.

Detta gör att vi fortsättningsvis ställer oss avvaktande och behöver snarare få ett tydligt utbrott över 1380 alternativt under 1320 dollar för att visa vägen, och till dess inväntar vi en utkristallisering.

Guld (dagsdiagram)

”Palladium nått toppen efter två månaders uppgång?” så lät det i föregående veckas råvarubrev. Visst nådde vi en topp följt av nedgång kommande dagar, men under gårdagen fick vi statistik från Kina gällande bilförsäljning som helt oväntat ökat till 17 månaders högsta, och att det nu kommer bli svårt att möta efterfrågan framöver.

Detta innebar att vi kortfattat bröt oss över vårt motstånd och noterades strax under 750 dollar intra dag, däremot så har vi trots denna genomslående nyhet återgått till att noterats vid vår motståndnivå vid 725.

Palladium har under året som vi skrev redan föregående vecka upplevt en uppgång motsvarande 37 procent, med 20 procent enbart detta kvartal, och det är inte för inget som både palladium men även silver varit och blivit intressant bland investerare, som gärna vill finna alternativ till guldet.

Med detta bakom oss finns det underliggande fundamentalt stöd för den uppgång vi väntar oss, och frågan är om gårdagens rapport räcker för att vi ska ta det stora klivet över vår motståndsnivå vid 725 dollar.

Därmed kvarstår vår positiva prognos med något avvaktande tills vi får en bekräftelse för uppgång, och vi tror att vi kan få komma njuta av en riktigt trevlig uppgång om vi bara kan finna mark över denna motståndsnivå.

Palladium (dagsdiagram)

 

Valutor: Minskad räntehöjaroro sänker dollarn. Nya Zeeländska dollarn rusar efter centralbankens räntebesked.

Dollarn rusade kraftigt redan under fredagen, efter att amerikansk sysselsättning kom in och överraskade med en ökning av 255.000 under juli månad där förväntningarna inför statistik var låga 180.000.

Vi fick en positiv utveckling som motsvarade drygt en procent, som sedan visade sig knappt orka hålla sig kvar på måndagen innevarande vecka strax under vårt viktiga långsiktiga 200 dagars medelvärde som ofta styr ett längre perspektiv.

Fredagens uppgång har nu dessvärre tagits tillbaka, även om vi nu börjat visa förnyad positivitet vilket innebär att vi nu är tillbaka i samma situation sedan föregående vecka så ställs vissa frågetecken.

Vi är tillbaka vid 95.70 dollar men även vid vårt 50 dagars glidande medelvärde som kommer få visa vägen under dagen och även morgondagen.

Då räntehöjaroron minskat något trots fredagens starka rapport när investerare ifrågasätter hur väl den amerikanska ekonomin verkligen utvecklar sig, som fortsättningsvis indikerar en december höjning så kom nyanmälda arbetslösa i princip in i linje med föregående vecka med en nedgång på måttliga 1000 personer.

Detta innebär att vi tror frågetecken är fler än klarheter och att detta ger för lite bränsle för att orka hålla oss kvar och vi vänder istället blickarna mot MA 100 kring 95 dollar, men även därefter vid vår stödlinje 93.55 dollar.

Även under fredagen kommer viktigt makro gällande detaljhandelssiffror samt PPI vilket båda indikerar en något sämre utveckling än tidigare.

Detta innebär att vi på en allt lägre sannolikhet för en räntehöjning före december vilket ger en negativ prognos på dollarn, och våra stödnivåer finner vi vid dels 95 dollar men även 93.55.

Skulle situationen förändras pga. statistik eller nyheter från exempelvis amerikanska centralbanken, så finner vi motstånd vid dels 96.50 dollar men även strax därefter i kanaltaket men även kommande 97.50 dollar som är tre månaders högsta notering från juli månad.

Dollarindex (dagsdiagram)

Under veckan har den nya zeeländska dollarn hamnat i fokus när centralbanken sänkte styrräntan som förväntat med 25 baspunkter till 2.0 procent.

Den nya zeeländska dollarn kallas ofta för ”Kiwi”, och har sitt ursprung från den Nya Zeeländska fågeln Kivier, som är från en familj flygoförmögna fåglar som även finns med på landets $1 dollar mynt.

Beskedet från centralbanken togs emot mycket väl och NZD steg kraftigt till högsta nivån sedan maj 2015 där några analytiker hade stuckit ut med hakan med så mycket som 50 baspunkter, och trots att vi fick en liten rekyl därefter fortsätter vi noteras kring denna nivå.

Rent tekniskt finns det utrymme för vidare uppgång åtminstone upp emot så mycket som 0.77 innan vi får större motståndskrafter, men för att ta oss över till denna nivå behöver vi finna fotfäste vid 0.73 och ännu bättre över 0.74 dollar för att inte inta en position som riskerar vår risk / reward.

Avslutningsvis kan vi även se att vårt medeltals trio med MA 50, 100, 200 pekar alla uppåt och vi har egentligen bara vårt 50 dagars medelvärde som ligger närmast, som efter gårdagens uppgång släpar efter ordentligt och inte utsätter någon större risk för sentimentskifte.

NZDUSD (dagsdiagram)

 

Livsmedel: Väderproblem väntas fortsättningsvis påverka veteskörden. Står soja inför en förnyad uppgång?

När vi skrev om vete föregående vecka ställde vi oss fortsatt positiva trots att vi upplevt en tidigare sidledes rörelse efter några veckors nedgång.

Vad har nu hänt under veckan som gått?

Redan fredag föregående vecka började vete rusa efter att torkan i Frankrike hamnat i allt större fokus, med prognosenen som vi redan rapporterade föregående vecka gällande sämsta skörd på 13 år enligt analytiker.

Livsmedel styrs väldigt ofta tydligt av väderförhållanden, och när det gäller vete så fick vi rapporter om att vinterskörden kommer påverkas kraftigt av de kraftiga regn och bortfall av sol under juni månad i Frankrike.

Som vi skrev redan föregående vecka så när det gäller den europeiska regionen, så producerar denna region tre gånger så mycket vete som USA, vilket gör att vi känner oss bekväma och fortsättningsvis ställer oss positiva i veckans råvarubrev.

Under gårdagen nådde vi dagshögsta strax under 430 dollar för vete, och därmed har vi tagit allt närmare kliv mot vårt initiala mål med en uppgång mot 440. Vi tror vidare att om vi bara lyckas kliva över denna nivå att vi kan få uppleva vidare utmanande av 480 men även därefter utmana 500 dollar.

Som alltid gäller det att hantera positionerna väl i all trading, och det kan vara läge att skala ur sin initiala position vid detta utmanande för att ta vara på de frukter som kan skördas.

Vete (dagsdiagram)

 

När vi denna vecka vänder blickarna mot soja så kan vi se att sedan slutet av april fått uppleva en riktigt trevlig uppgång motsvarande nästan 40 procent.

Vi nådde toppen före sommar den 6 juni tidigare i år strax under vår förväntade uppgång mot 1200 dollar. Detta har dessvärre följts av en nedgång motsvarande 18 procent.

Vecka 27 skev vi att sojan befann sig pressad vid stödnivå, och vi har nu slått ut denna stödlinje vid 1100, och därefter drevs en kamp 11 juli vid vårt kommande stöd vid 1083, som tyvärr gjorde att om vi tagit en position vecka 27 att vi blivit urstoppade.

Nu noteras sojan åter igen vid en intressant nivå, men lite av ett vägskäl. Dels är vi nu under 1000, men även kring en nivå som upplevt ett större intresse vid 995 dollar.

Att vi fick ett underliggande stöd vid MA 40 kan eventuellt ses som positivt, men att vi nu inte funnit tydligt positivt momentum ökar risken för att vi snarare kan få uppleva ett förnyat försök och utbrott mot nedsidan åtminstone kortsiktigt innan vi tar ett kliv tillbaka över 1000, för att därefter utmana 1100 nivån.

Bland nyhetsflödet kan vi läsa att Kina varit på tapeten när det gäller genmodifierad (GMO) soja, och att man lägger en hel del resurser på detta segment.

Kina har redan spenderat miljarder dollar på forskning kring genmodifiering,  och har redan börjat anamma detta när det gäller bomull men har hittills ej varit tillåtna när det gäller soja pga. de hälsorisker som skrivits om och dokumenterat runt om i världen.

Förväntningarna är klart tydligt att Kina tror detta kommer förändras, och officiella representanter i Beijing tror att man kommer få klartecken redan inom fem år. Inte minst fortsätter man lägga så pass stora resurser på utveckling men även att man strukturerat en väldigt detaljerad fem års plan för forskning och utveckling av GMO produkter där sojabönor ingår, som kan användas i exempelvis tofu, soja men även till djurföda.

För att ställa en positiv framtidsprognos behöver vi lämna 40 veckors glidande medelvärde för att kunna vända blickarna åter igen mot 1100, annars tror vi att en nedgång söderut är att vänta, initialt mot 900 men därefter utmanande av vår stödlinje strax över 850.

Sojabönor (veckodiagram)

Få Råvarubrevet till din e-post varje torsdag!

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto