Home > Råvarubrevet v33: ”Förhoppning om produktionsbegränsningar inom OPEC driver kraftig uppgång i oljan.”

Råvarubrevet v33: ”Förhoppning om produktionsbegränsningar inom OPEC driver kraftig uppgång i oljan.”

Veckans som gått har både protokoll från Fed men även flera uttalande från Fed ledamöter hamnat i fokus, och sannolikheten för en räntehöjning i USA minskar allt mer. Oljan har fortsatt rusa på OPEC förhoppning gällande en produktionsbegränsning inom medlemsländerna. Lagernivåerna har överraskat senaste två veckorna vilket inneburit en mindre uppgång. Koppar visar nu positiva tongångar efter mindre rörelser under året, jämfört med andra basmetaller samtidigt som Zink behåller positivitet trots orosmoln. Bland ädelmetallerna visar palladium fortsatt underliggande styrka, medan guldet trots en mindre uppgång rör sig tydligt sidledes och inväntar ett utbrott. Eftersom Fed protokollet hamnade i så stort fokus denna vecka från FOMC mötet, så tog vi en närmare blick på EURUSD som nu inlett andra halvåret i positiva tongångar, och trots en rekyl fortsätter att ”Kiwin” stiga. USDA lämnade rapport under veckan som ökat risk för nedgång i soja, medan vädret och försvagad dollar fortsätter driva vete.

Analys sponsrad av Vontobel
Positionera dig med ett stort utbud av strukturerade produkter från Vontobel!

 

MINILONG OLJA VT27

Entré köp
$50.50
Målkurs
$53.00
Nödutgång
$49.60

I veckans brev

Energi: OPEC förhoppning om produktionsbegränsningar fortsätter sprida positivitet. Volatila lagernivåer fick naturgas att tillfälligt rekylera.

Oljan har nu fått uppleva sex följande kraftiga uppgångsdagar och därmed lämnat MA 200 men även MA 50, 100 bakom sig och lyckades även under torsdagen ta sig över tydligt över 50 dollar.

Denna prisnivå är en mycket viktig nyckelnivå, inte minst är det en sentimental nivå men även heltalsnivå som strax däröver upplevt tydliga svårigheter att kliva över.

Det positiva humöret som upplevs just nu drivs av att OPEC tidigare gick ut med som vi redan rapporterade föregående vecka hålla informella samtal gällande produktionsbegränsningar.

Åter igen har Saudiarabien sagt att man är villig att diskutera produktionsbegränsningar, men frågan är snarare huruvida detta verkligen kommer leda till ett resultat.

Vi har tidigare skrivit ”tro, hopp och besvikelse” och detta är väl i princip där vår ställning förhåller sig för närvarande.

Men.. Man ska aldrig bortse helt från en möjlighet, och skulle dessa samtal verkligen leda till en begränsning, då tror vi att oljan kommer rusa ordentligt.

Nigerias oljeminister Emmanuel Ibe Kachikwu sade även på torsdagen att en produktionsbegränsning inom OPEC är mindre sannolikt, men att det finns större hopp om att mötet med oljeproducenter i Algeriet nästa månad kan hjälpa sprida bränsle för uppgång.

Kachikwu sade även att landets oljeproduktion fallit från 1.56 miljoner fat per dag till 700.000 till följd av de oroligheter som upplevts i landet från de attacker vi rapporterat om tidigare mot oljefälten.

Därmed har vi gått från en notering strax under 44 dollar till att nu tagit oss över 50 dollar och vi tror att om vi bara finner mark häröver, att detta är början på en förnyad positivitet.

Därmed höll inte negativiteten i sig, utan positviteten förstärktes snarare på OPEC ryktena, och vi tror att detta eventuellt kan innebära att vi nu bottnade ut för oljan kring tidigare nivå när vi nu även bröt oss ovanför 44 men även 46 dollar som ställdes som goda möjligheter, tillika även vid både 50 och 100 dagars glidande medelvärde.

Eftersom vi nu tog tillbaka mark över 50 dollar så tror vi att vi kan få uppleva utmanande av årshögsta toppnotering kring 53 dollar.

Brent (dagsdiagram)

Naturgas fortsatte under föregående vecka stadigt vandra söderut fram tills på fredagen.

Vinsthemtagningar var väntat förr eller senare, och detta kom trots att lagernivåerna ökade mer än väntat enligt EIA på torsdagen föregående vecka.

Under gårdagen fortsatte vi även stiga norrut trots onsdagens nedgångsdag, detta trots att nu lagernivåerna minskade mer än väntat på torsdagen.

Rent tekniskt ser vi även att veckans högsta notering även var månads lägsta i juli, och även en känslig nivå i slutet av juni vilket indikerar en viktig nyckelnivå kring 2.670.

Vi känner oss fortsättningsvis bekväma trots dessa rapporter att vi vänder blickarna söderut och att detta snarare var en tillfällig positivitet slutet av sommaren för att fortsätta vandra söderut under hösten sedan toppen början av juli.

Därmed kvarstår prognosen med en nedgång mot 2.442 dollar och därefter utmana dels 100 men även 200 dagars glidande medelvärde för att under hösten möjligtvis bjuda på ett besök vid 1.600.

Naturgas (dagsdiagram)

 

Basmetaller: Koppar indikerar positiva tongångar. Zink fortfarande positivt trots orosmoln.

När vi vänder blickarna till basmetaller denna vecka fortsätter koppar att röra sig något sidledes, och jämfört med andra basmetaller har vi inte fått lika trevlig utveckling.

Koppar noteras drygt två procent upp sedan början av året, vilket knappast är direkt spännande, men det som är det intressanta i det hela är att när vi väl får en kraftig rörelse så räknar vi snarare med att den sker med styrka.

Tidigare under året har vi vid några tillfällen utmanat 200 dagars glidande medelvärde, men har vid tidigare tillfällen kort därefter rekylerat tillbaka under detta medeltal.

Rent tekniskt ser det nu snarare ut som om vi hittat ett stöd och statistiskt ökat sannolikheten för en vidare rörelse norrut.

Som vi nämnde redan föregående vecka så finns underliggande tro bakom denna prognos, då efterfrågan från Kina väntas öka ytterligare under hösten vilket eventuellt skulle kunna ge ett bra ingångsläge redan nu.

Den risk som vi ställde föregående vecka kring vår medeltastrio MA 50, 100, 200 ser allt mer ut att lämnas bakom sig, vilket kortsiktigt förändrat tonläget.

Vid ett ingångsläge redan nu kan det vara bra att skala ur redan vid tidigare tre månaders högsta notering kring 2.28 som tidigare varit en känslig prisnivå.

Koppar (dagsdiagram)

Zink inledde innevarande vecka med i riktigt positiva tongångar, och har nu upplevt fyra dagars uppgång.

Den tekniska trenden är tydlig när vi vänder blickarna mot diagrammet.

Sedan vi nådde botten början av året har vi rört oss stadigt mot norr, och förutom en sidledes rörelse början av andra kvartalet så har knappast utsatts för några kraftiga rekyldagar.

Även om vi för närvarande upplever vi ett visst motstånd kring topparna, så är detta inte så konstigt då vi försöker finna styrkan nog att ta oss över denna nivå kring 2.300 som även drev en kamp kring denna nivå flera gånger under andra halvåret 2014.

Däremot är riskerna för stora för att ta en tydlig position, såvida vi inte får ett utbrott över denna nivå, som då skulle ge en köpsignal.

En köpsignal har även fått en förhöjd sannolikhet även fundamentalt när Kina stängt ner flertal zink gruvor till följd av upprensning i sektorn.

Får vi en köpsignal, ja då tror vi fortfarande på en uppgång upp emot 2.400 dollar.

Zink (dagsdiagram)

 

Ädelmetaller: Palladium fortsätter visa underliggande styrka. Guld fortsätter sidledes trots minskad räntehöjaroro.

Vi har fått uppleva ett par kraftiga uppgångsdagar följt av nedgångsdagar, sedan vi tidigare nådde 14 månaders högsta notering för lite mer än en vecka sedan, vilket även inneburit att tredje kvartalet stigit med 16 procent.

Med förnyad kraft ser det allt mer ut som att vi kommer söka oss närmare vårt motstånd vid 725 dollar, och ett utbrott över här skulle ge ytterligare positivitet för en åtminstone kortsiktig uppgång.

När dollarn försvagades i veckan steg även palladium, efter att Fed allt mer ser ut att avvakta med en räntehöjning för att invänta ytterligare data.

Detta innebär nu att vi två veckor i rad fått två genomslående nyheter som givit ytterligare underliggande positivet, där Kina stod för positivisten föregående vecka med stark bilförsäljning i juli.

Vi tror att trots den trevliga uppgången att vi har underliggande styrka för att bryta oss över 725 och kvarstår därmed positivt.

När vi väl bryter oss över denna nivå att vi därefter kommer sätta sikte mot 800 dollar, där vi även med stor sannolikhet kommer skala ur, alternativt ställa oss något avvaktande.

Palladium (dagsdiagram)

Föregående vecka ställde vi oss fortfarande avvaktande till guldet, och trots att guldet steg i veckan efter Fed protokollet efter FOMC mötet ser guldet ut att röra sig något sidledes för tillfället.

Eftersom dollarn föll efter räntehöjaroron minskade efter protokollet presenterades, så blev resultat som väntat att guldet steg när investerare sökte sig till säkerhet.

Även om vi sedan tidigare är lite avvaktande i tonen, tror vi att efter dessa besked i veckan att en viss underliggande positivitet kan styra kommande dagars handel och tror att vi eventuellt kan få uppleva en uppgång mot 1380 punkter.

Denna vecka höll än en gång 1340 dollar vilket ser ut att allt mer forma en viktig stödnivå, och vi tror att vi har en god chans att stiga över 1360 punkter för att utmana 1380 punkter, och ett utbrott över denna nivå skulle även innebära ytterligare bränsle för uppgång.

Vi skrev föregående vecka att vi inväntade en utkristallisering, och vi tror att veckans besked från Fed protokollet och uttalande från Fed ledamöter kan vara en bra bit på vägen, och vi vågar ställa oss mer positivt än väntat denna vecka trots en sidledes rörelse.

Guld (dagsdiagram)

 

Valutor: EURUSD inleder andra halvåret i positiva tongångar. Nya Zeeländska dollarn fortsätter stiga trots rekyl.

Veckans utveckling på valutamarknaden har lagt stort fokus när det kommer till protokollet från Fed publicerades, och huruvida sannolikheten för en räntehöjning förändrats eller ej.

Det visade sig vara mer avvaktande ton än man kanske väntat sig, och att man gärna ser att ytterligare data kommer in för att bekräfta ytterligare återhämtning i den amerikanska ekonomin.

Euron steg till åtta veckors högsta nivå mot dollarn till 1.1356 efter Fed protokollet, och tillsammans med veckans uttalande från Fed ledamöter så har detta givit en riktigt trevlig uppgång i detta valuta par.

Sannolikheten för en räntehöjning i år är nu nere under 50 procent, vilket gör att investerare nu bortser allt mer från en räntehöjning redan i september, för att istället vända blickarna mot en eventuell december höjning.

Detta gör att vi förväntas se en fortsatt uppgång för euron, som för närvarande inlett augusti månad med utbrott över dels 200 men även 50 och 100 dagars glidande medelvärde och har istället visat viss svårighet kring nuvarande nivå.

Nuvarande nivå kring 1.133 har även tidigare under året varit en svårslagen och intressant nivå, och även om vi är positiva behöver vi en bekräftelse och gärna tydligt utbrott mot uppsida kring 1.14.

EURUSD (dagsdiagram)

När vi denna vecka åter igen tittar närmare på valutaparet NZDUSD ”Kiwi”, så skrev vi föregående vecka att Nya Zeeländska centralbanken lämnade besked om att sänka styrräntan med 25 baspunkter till 2.0 procent.

Detta innebar att valutan rusade som resultat, och trots att vi under torsdag och fredag föregående vecka upplevde vinsthemtagningar så inledde vi innevarande vecka i tydligt fortsatt positiva tongångar.

Uppgångsdagar har följts av mindre nedgång vilket indikerar ljusglimtar för eventuell vidare uppgång.

Vi behöver dock få ett tydligt utbrott över 0.73 som vi nämnde föregående vecka, som för närvarande visat sig svårslagen sedan mitten av juni månad.

Lyckas vi det, ja då talar mycket för att vi har utrymme rent tekniskt med en större uppgång. Föregående vecka skrev vi såg en möjlighet på sikt att nå 0.77, som här skulle innebära stora motståndskrafter.

NZDUSD (dagsdiagram)

 

Livsmedel: USDA rapport ökar risk för nedgång i soja, medan vete fortsätter stiga på väderproblem och försvagad dollar.

Sojabönor har under veckan fortsatt balanserats kring vår tidigare nivå kring 1000 dollar, och ser ut att ha lämnat bottenfisket rent tekniskt.

Däremot har vi fått fundamentala nyheter i förra veckans USDA rapport där bekräftelse kom att trots väderproblem tidigare i somras så kommer 2016 års amerikanska skörd för sojabönor nå rekordnivåer. Enligt USDA förväntas skörden ge 4.1 miljarder bushels av sojabönor, vilket innebär högsta skörd någonsin.

Trots denna starka rapport så har ej terminen reflekterat detta utan ser snarare ut att försöka hålla tag i hoppet från tidigare pessimistiska tro med väderproblem.

Därmed kvarstår vår neutrala prognos från föregående vecka tills att vi får en bekräftelse från säljare, vilket vi tror kommer ske speciellt när väder rapporterna nu säger att augusti kommer bli svalare och blött vilket är ideal avslutning för skörden.

Rent tekniskt höll 200 dagars glidande medelvärde och trots den stora nedgången sedan mitten av juni kvarstår en hel del oro kommande veckor.

Skulle veckan avslutas under 1000, så finns det en förhöjd risk att vi söker oss ned till MA 200 och ett utbrott under denna nivå kommer skapa ytterligare bränsle för nedgång.

Detta innebär även att vi inte lyckades ta oss mot 1100 nivån, och att vi snarare ställer oss negativa framöver men väljer att invänta en bekräftelse rent tekniskt innan vi tar en tydligare ställning.

Sojabönor (dagsdiagram)

Vete började stiga redan inledningsvis av denna vecka till följd av svagare dollar vilket i sin tur ökade intresset att fylla på portföljen med denna råvara.

Föregående vecka ställde vi oss fortsättningsvis positiva framöver och för er som tog position har detta inneburit en riktigt trevlig uppgång sedan vi även bröt MA 50 under gårdagen.

Situationen har heller ej förändrats, där bland annat tidigare rapporterad torka i Frankrike fått stå i fokus tillsammans med sämsta skörd på 13 år, så gav det riktigt kraftig rörelse när dollarn försvagades efter Fed visade sig vara mer inväntande av makro data innan man tar ställning till en räntehöjning.

Veckan har redan bjudit på en uppgång av drygt 6 procent vilket inte är helt fel, men vi tror att underliggande fundamentalt stöd tillsammans med den tekniska situationen att vi har mer att ge framöver.

Stänger vi bara över MA 50 denna vecka så finns det goda möjligheter att nästa vecka även kommer bjuda på en vidare uppgång, och det behöver inte alls vara för sent att ta en position, utan snarare har vi fått en bekräftelse att bottenfisket verkligen är avklarat.

Eftersom vi redan nått vårt initiala mål till 440, tror vänder vi nu blickarna mot 480 dollar, men räkna med visst motstånd på vägen upp från både 100 men även 200 dagars glidande medelvärde, och som vi tidigare skrivit så inväntar även 500 dollar därefter.

Vete (dagsdiagram)

 

Få Råvarubrevet till din e-post varje torsdag!

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto