Home > Råvarubrevet – Volatil handel i olja under veckan som gick

Råvarubrevet – Volatil handel i olja under veckan som gick

Veckan som gick bjöd på en väldigt volatil handel i olja med mycket stora dagliga svängningar, och de spekulationer om eventuella förhandlingar mellan Opec och Ryssland som vi diskuterade i förra veckans råvarubrev fortsatte att dominera utvecklingen för oljepriset.

Givet att veckan inte bjöd på någon tydlig information om hur pass sannolika sådana förhandlingar är och framförallt inte vad dessa eventuella förhandlingar in sin tur kan leda till, så är det inte alltför långsökt att vi även under nästa vecka kommer få se en marknad som drivs av spekulationer om sannolikheten för en (eventuell) uppgörelse.

Opec måste rimligtvis först enas sinsemellan om en gemensam linje, vilket i dagsläget inte verkar helt enkelt givet att oenigheten inom Opec är så stor. Bland annat Venezuela vars ekonomi drabbats mycket hårt av oljeprisfallet ligger på om att få till en uppgörelse, medan Saudiarabien verkar se en risk att neddragningar från deras sida bara leder till att Iran ökar sin export, samtidigt som kalkylen för utvinningen av skifferolja i USA återigen skulle bättre om Opec och eventuellt också Ryssland minskar sin produktion.

Utöver de spekulationer vi diskuterade ovan ledde en kraftig försvagning av dollarn under onsdagen (det kraftigaste fallet under en dag sedan 2009 mot jämförelsevalutorna i indexet) efter en oväntat svag januarisiffra för det amerikanska inköpschefsindexet till att oljan, och råvarupriserna överlag steg (se diagram nedan).

DXY (dollarindex)

Dollarindex DXY_2016-02-03

Deprecieringen av dollarn drivs av förväntningar om att Fed inte kommer att höja räntan i den takt marknaden tidigare prisat in, utan att den senaste ekonomiska utvecklingen i USA (och världsekonomin i stort) leder till att Fed blir mer försiktiga med kommande räntehöjningar.

Brent

Brent_2016_02-03

WTI

WTI_2016-02-03

Brent handlas i skrivande stund återigen till en relativt stor premie mot WTI, där de stora oljelagren i USA kan motivera en sådan premie.

Totala oljelager USA (exklusive SPR)

US Ending Stocks excluding SPR

EIA rapporterade under onsdagen en ny rekordnivå för de totala oljelagren i USA (exklusive SPR) som ökade med 7,79 miljoner fat till 502,7 miljoner fat, vilket är den högsta nivån på över 80 år.

Oljelager, Cushing, Oklahoma

Cushing Ending Stocks Excluding SPR

Även lagren i Cushing (där WTI prissätts) ökade förra veckan med 747,000 fat till 64.2 miljoner fat, vilket bara är något lägre (24 000 fat) än all-time high som noterades i mitten av januari i år.

Att WTI ändå vände uppåt under onsdagen, trots de mycket stora lagren indikerar att marknaden, åtminstone för stunden är mer fokuserad på utvecklingen för dollarn och spekulationer om eventuella förhandlingar mellan Opec och andra oljeproducerande länder.

 

PMI, Kina, för Januari

W020160201521781528072_r75

Den officiella PMI-siffran för tillverkningsindustrin i Kina landade på 49,4 för januari 2016 (mot det förväntade medianvärdet på 49,6, enligt Bloombergs sammanställning) och har därmed legat på ett värde under 50 sex månader i rad vilket är den längsta perioden sedan National Bureau of Statistics of China började publicera dessa siffror 2005. Så som indexet är konstruerat indikerar allt under 50 en avmattning.

Koppar

Highgradecopper_2016-02-03

Rörelserna i kopparpriset sedan förra veckans råvarubrev var inledningsvis relativt små (och effekten av den svaga kinesiska PMI-siffran fick inget större genomslag) för att sedan följa med flertalet andra råvaror upp när dollarn försvagades under onsdagen.

Guld

Gold_2016-02-03_

Guldet har inlett 2016 bra och fortsatte upp under veckan och är nu uppe på den högsta nivån sedan oktober förra året. Uppgången i guldet drivs som vi diskuterat tidigare delvis av guldets funktion som ”safe haven” under den nuvarande marknadsoron samtidigt som guldet gynnas av förväntningar på en mer försiktig penningpolitik från Feds sida framöver.

Dollarindex (DXY)

Dollarindex DXY_2016-02-03

Tittar vi på samma diagram över dollarindex (DXY) som vi diskuterade ovan kan man se att utvecklingen för guldet i relativt stor utsträckning ”speglas” av utvecklingen för dollarn. (Man bör notera att dollarindexet är just ett index, och det är möjligt att man istället kanske borde uttrycka utvecklingen i procent, men som illustration för den ”klassiska” relationen mellan priset för guld och utvecklingen för dollarn fungerar dessa två diagram bra).

Gold_2016-02-03_1year_

Tittar vi på guldets utveckling ur ett lite längre perspektiv (se diagram ovan) kan vi se att den nedåtgående trenden under slutet av 2015 (som drevs av förväntningar av en åtstramning av den amerikanska penningpolitiken under 2016) nu vänts i en uppgång och vi är tillbaka på samma nivå som vi låg på i slutet av oktober när marknaden nu verkar vara betydligt mindre säker på om Fed verkligen kommer att höja räntan i den takt som förväntades efter FOMC:s möte i december. De tidigare ”snittförväntningarna” på tre eller fyra räntehöjningar under 2016 ser nu mindre sannolika ut vilket har bidragit till en uppgång för guldet.

Nu på fredag inkommer den officiella sysselsättningsstatistiken för januari från det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet vilket blir nästa indikation på tillståndet i den amerikanska ekonomin.

Avslutande kommentarer

Det är rimligt att tro att även under den kommande veckan kommer oljepriset drivas av spekulationer om sannolikheten för (eventuella) förhandlingar mellan Opec och Ryssland där varje uttalanden kan sända marknaden i endera riktningen. Lägg därtill spekulationer om hur Fed kan förväntas agera framöver och det är därmed inte en alltför vågad gissning att även den kommande veckan kan bjuda på en volatil handel, både i oljan och för råvaror överlag.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto