Home > RBA skickar ut en ovanlig varning

RBA skickar ut en ovanlig varning

November inleddes som vanligt – med att Australiens centralbank (RBA) släppte sitt penningpolitiska utlåtande och räntebeslut. De gör detta den första tisdagen varje månad.

Sällan överraskar RBA marknaden, men det gjorde de häromdagen, kanske för att investerarnas uppmärksamhet var riktad åt ett annat håll, nämligen åt det amerikanska valet.

RBA levererade ett kraftfullt, duvaktigt budskap. De sänkte räntan trots att marknaden trodde att de redan hade nått den lägre gränsen. Dessutom stärkte de sin prognos för den kommande perioden, vilket skickar ut en varningssignal om en gradvis och långsam ekonomisk återhämtning.

Antalet coronavirus-fall i Australien har minskat på sistone, och förra helgen rapporterades inga lokala fall. Till följd av det kommer RBA:s duvaktighet som en överraskning och får investerare att undra vad andra centralbanker kommer göra i länder där coronavirus-spridningen under den andra vågen överstiger den första vågens spridning.

RBA:s åtgärder och budskap på mötet i november

Trots att de erkände att de senaste ekonomiska siffrorna ser bättre ut än väntat och betydligt bättre än för tre månader sedan kände RBA att de var tvungna att genomföra fler lättnader. De gjorde det genom att inte bara sänka räntan utan även genom att leverera ett helt nytt stödpaket som är utformat för att vidare stötta den australiska ekonomin.

Utöver att sänka räntan till 0,1% har RBA utannonserat att de siktar in sig på lägre avkastning på de 3-åriga AGB-obligationerna (Australian Government Bond). I princip innebär detta att de planerar att fortsätta köpa obligationer då priserna på obligationerna stiger när avkastningen minskar. På ren svenska handlar det om fler kvantitativa lättnader från centralbanken.

De expanderade även statsobligationerna med terminer på mellan fem och tio år. Mer specifikt har RBA valt att köpa obligationer värt 100 miljoner australiska dollar över de kommande sex månaderna, i ett försök att få avkastningen på dessa långsiktiga obligationer att sjunka. Detta är i princip nya kvantitativa lättnader, och alla 3-åriga AGB-obligationer som köps läggs då till i programmet.

För att summera var RBA:s utlåtande så duvaktigt som det kan bli. Eftersom de släppte sitt utlåtande innan Storbritanniens centralbank, ECB och Fed kan man undra om centralbankerna koordinerar lättnader inför årets slut?

Det är åtminstone lite märkligt att RBA levererade ett sådant paket utan att andra centralbanker valde att följa efter. Den australiska dollarn (AUD) blev till följd av detta starkare, istället för att återspegla ett så duvaktigt budskap.

Det är därför smartare för marknadsdeltagare att prissätta fler lättnader från utvecklade länders centralbanker. Trots allt är pandemin fortfarande här – det är bara det att investerare uppmärksamhet har skiftat till det amerikanska presidentvalet.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.