Home > Realräntan driver fortfarande guldpriset

Realräntan driver fortfarande guldpriset

Guldet vände starkt från dess låga nivåer, och rör sig nu i en inverterad korrelation med den 10-åriga obligationsräntan i USA. Vad kommer 2021 innebära för den gula metallen?

Priset på guld vände starkt från under 1 700 dollar och fortsätter sin stigande trend. Nyligen låg den på över 1 850 dollar, i linje med en sjunkande dollar och en fallande 10 årig obligationsränta.

Fed:s duvaktighet är bara en av anledningarna till den stigande trenden på guldmarknaden. Högre och stigande inflation är en annan.

Under det senaste året har Fed inte gjort det en hemlighet att de kommer fortsätta med en lättad hållning, bortom den tidpunkt då ekonomin har återhämtat sig. Återhämtningen är här, och mycket starkare än förväntat, och Fed gör som utlovat. Därmed hjälper den lägre amerikanska dollarn priset på guld.

Stigande inflation är en annan anledning till att den gula metallen fortsätter att nå högre höga nivåer och högre låga nivåer. Guldet har oftast setts som en säkring mot just inflation.

Minskad realränta stärker guldpriset

En av de mest snäva korrelationerna på finansiella marknader är den mellan priset på guld och den 10-åriga obligationsräntan i USA. Som diagrammet ovan visar finns det en stark inverterad korrelation, vilket antyder att investerar påverkas av realräntans nivå och söker sig mot guld när den minskar.

Men diagrammet är knepigt. Det visar en snäv relation mellan två marknader, men under en period med lite eller ingen inflation. Faktum är att inflationen var så låg under det senaste årtiondet att den ofta hotade att bli negativ. Till följd av det kan korrelationen brytas, om inflationen når ohållbara nivåer.

I onsdags överraskades marknadsdeltagare av inflationsnivån i april, då den hade ökat med över fyra gånger prognosen. Detta visade de effekter som penningtryck skapar, och prognosen är att inflationen över sommaren kommer fortsätta öka.

Inflation i sig räcker för att få den inverterade korrelationen mellan priset på guld och realräntan att bryta. Om inflationen når 8% över ett år kan priset på guld stiga ännu mer.

Guldet nådde en top runt 2 000 dollar under förra årets stora nedgång för den amerikanska dollarn, men korrigerade sedan i en stadigt nedåtgående trend. Stigande inflation räcker dock för att få tjurar på marinade att förutspå att priset på guld kan nå nya rekord i år.

Kommer korrelationen mellan realräntan och guldet brytas, eller kommer vi se mer av samma sak under de kommande månaderna? Svaret hittar vi i inflationen.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto