Home > Reducerade lånekostnader hjälper Australiens ekonomi

Reducerade lånekostnader hjälper Australiens ekonomi

Coronavirus-pandemin avslutade över 30 år av australisk ekonomisk expansion. För första gången på flera årtionden innebär 2020 lågkonjunktur i Australien och nya utmaningar för deras centralbank (RBA).

Till följd av pågående ekonomisk tillväxt är det många som tror att RBA inte vet hur man hanterar en lågkonjunktur – trots allt har de flesta på centralbanken aldrig upplevt en lågkonjunktur innan medan de arbetat där. Men RBA har haft en expansiv hållning länge nu, långt innan coronavirus-pandemin.

Proaktiva RBA hjälper Australiens ekonomi att återhämta sig

En av RBA:s stora framgångar under coronavirus-pandemin har varit att de sänkte lånekostnaderna över hela ekonomin. Detta hjälpte framförallt företagen då låneräntorna föll skarpt, ofta till lägre än själva huvudräntan. Till följd av detta befinner sig Australiens ekonomi i en bättre position att kontrollera skadan från coronavirus-pandemin.

När vi talar om Australiens ekonomi är det värt att nämna att de är en av de viktigaste ekonomierna i Asien-Stillahavsregionen. Australien har ett speciellt handelsförhållande med Kina på så sätt att stora delar av deras produktion går till Kina, framförallt vad gäller råmaterial och naturresurser.

Pandemin påverkade Kinas ekonomi, och därmed även indirekt Australiens. I flera årtionden har Australiens kvartalsmässiga tillväxt av GDP legat på mellan 2% och 4%, vilket innebär att de har haft en av de längsta ekonomiska expansionerna som någon utvecklad ekonomi någonsin har haft.

Allt avslutades på ett abrupt sätt, men RBA gjorde ett bra jobb med att förbereda sig på krisen. De var oroliga för en potentiell bostadsbubbla, vilket ledde till att RBA sänkte räntan systematiskt, till och med till en nivå som är lägre än Fed:s ränta.

Växlingskursen för deras valuta justerades snabbt då AUDUSD köptes och såldes lägre medan Fed:s åtgärder höjde kurserna och RBA höll sin ränta låg. I och med att coronavirus-krisen blev ett globalt fenomen och Fed lättade på sin penningpolitik studsade AUDUSD tillbaka då investerare satsade på en snabbare återhämtning i Asien-Stillahavsregionen på grund av eftersläpande faktorer (asiatiska ekonomier öppnade snabbare).

För att bättre förstå Australiens roll i regionen bör man ha i åtanke att 31% av Australiens export går till Kina, 13% till Japan, 6% till Korea och 5% till Indien. EU å andra sidan står endast för 7% av Australiens export.

Asien-Stillahavsregionen förväntas vara den första som återhämtar sig. Om så blir fallet har Australien en bra position tack vare RBA:s proaktiva hållning.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto