Home > Regeringen går vidare med förslag om flygskatt.

Regeringen går vidare med förslag om flygskatt.

Regeringen tänker gå vidare med förslag om grön skatteväxling, med flygskatt som finansierar lägre skatter för arbetet.

Det sade finansmarknadsminister Per Bolund vid en pressträff på onsdagen.

Fler företag ska kunna få nedsatt arbetsgivaravgift när de anställer sin första medarbetare. Förslaget möjliggörs genom det förslag om skatt på flygresor som just nu bereds i regeringskansliet och är en del av en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet inför höstbudgeten.

Många företag som idag är stora arbetsgivare och motorer i samhällsekonomin har en gång varit små. Det är ofta ett stort steg att anställa sin första medarbetare. På det här sättet sänker vi tröskeln så att fler företagare vågar ta steget, säger biträdande finansminister Per Bolund.

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och flyget står idag för stora klimatutsläpp. Regeringen har därför varit tydlig med sin ambition att införa en skatt på flygresor för att minska flygets klimatpåverkan.

”Vi avser skicka ett förslag om skatt på flygresor till Lagrådet före sommaren. På så vis skapar vi en grön skatteväxling där vi höjer skatten på utsläpp och sänker skatten på arbete”, sade Per Bolund.

Han sade att skattenivån som ligger i förslaget ligger i paritet med Tysklands men betydligt under Storbritanniens nivå.

Det blir en punktskatt på flygresor från flygplatser i Sverige. Intervallet blir från 80 kronor per flygresa inom Sverige och inom EU, till som högst 430 kronor på flygresor utanför EU beroende på avstånd.

Per Bolund sade att det kan komma vissa justeringar efter lagrådsbehandlingen och i samband med samtalen med Vänsterpartiet, men ”de stora dragen” kommer att vara i linje med utredningens förslag.

Angående kritiken från remissinstanser sade han att det kommit olika åsikter från många håll. Regeringen noterar en oro från vissa aktörer men lutar sig ändå på utredningens slutsatser att det inte kommer att bli några stora regionalpolitiska effekter.

Han konstaterade att det finns en paradox i kritiken där man säger att detta inte kommer att få någon klimatpåverkan, men samtidigt leda till kraftigt minskat resande. Naturvårdsverket välkomnar också åtgärden ur klimatsynpunkt, men det kommer att krävas många insatser för att minska klimatpåverkan.

Regeringen tar hänsyn till remissinstanserna men det finns även historiskt en tendens att överskatta betydelsen av denna typ av styrande skatter.

”Jag minns att man sade att trängselskatten i Stockholm skulle lägga en död hand över utvecklingen och att ingen skulle våga investera, men så har det inte blivit. Jag tror näringslivet kommer att fortsätta att utvecklas positivt” även efter att flygskatten införts, sade han.

Han konstaterade också att flygskatten i linje med den nya policyn för miljöskatter kommer att indexeras och höjas i takt med inflationen.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
ECB
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto