Home > Regeringen reviderar upp sin prognos för det offentliga finansiella sparandet.

Regeringen reviderar upp sin prognos för det offentliga finansiella sparandet.

Regeringen reviderar upp sin prognos för det offentliga finansiella sparandet med sammanlagt 85 miljarder kronor under prognosperioden, jämfört med i vårbudgeten i april.

Det sade finansminister Magdalena Andersson vid en pressträff på onsdagen då hon presenterade regeringens syn på det ekonomiska läget.

Det offentliga finansiella sparandet ligger nu i linje med överskottsmålet under hela prognosperioden och det lilla ”guppet” för i år som fanns i vårbudget är nu borta.

Enligt finansministern beror upprevideringen på en stram finanspolitik, ökad kostnadskontroll bland annat inom sjukförsäkringen samt att fler i arbete ger ökade skatteintäkter.

Magdalena Andersson noterade att den globala tillväxten fortsätter att tillta men ännu är lägre än den varit historiskt. Bland annat har Kina en något avtagande tillväxt, men från höga nivåer.

Hon sade att den globala efterfrågan har varit dämpad sedan finanskrisen, men bedömningen är att tillväxten kommer att tillta och hänvisade bland annat till ökad industriproduktion samt att förtroendeindikatorer tyder på ökad tillväxt.

”Vi har ett tämligen gynnsamt läge i världen, men det finns också risker. Vi ser fler nedåtrisker än uppåtrisker”, sade finansministern och nämnde bland dem en inbromsning i den kinesiska ekonomin, om den blir kraftigare än väntat skulle det påverka hela världsekonomin.

Möjliga obalanser i tillgångspriserna är en annan risk, en risk som även finns i Sverige, liksom den politiska osäkerheten i USA och Europa, bland dem brexit, som kan ge ökad protektionism. Stabiliteten i den europeiska banksektorn är ännu en risk regeringen ser.

En uppåtrisk är stigande investeringar i euroområdet.

Beträffande det svenska ekonomiska läget är revideringarna i BNP-prognoserna små och tillväxten drivs av såväl inhemsk efterfrågan, nettoexport och investeringar. Bygginvesteringarna står för en stor del, men arbetskraftsbristen påverkar.

Regeringen ser ett visst utrymme för att hushållens konsumtion kan förbättring.

”Vi ser en bred tillväxt i linje med historiska nivåer”, enligt finansministern.

Hon lyfte även fram att svensk arbetsmarknad är mycket stark, med den högsta sysselsättningsgraden på 25 år.

”Men vi vill att arbetslösheten ska minska snabbare än i prognosen, och regeringen kommer därför att återkomma med fler åtgärder”, sade hon.

Konstaterade att arbetslösheten bland inrikes födda och utrikes födda är mycket stor.

Finansministern tog också upp den demografiska utmaning som Sverige står inför i och med större barnkullar och att vi lever längre, vilket kommer att driva kostnaderna högre. Fram till 2025 krävs ungefär 40 miljarder kronor i nivåhöjning för offentlig konsumtion.

”Vill vi upprätthålla kvaliteten i välfärden måste vi göra prioriteringar”, sade Magdalena Andersson.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto