Home > Riksbanken lämnar räntan oförändrad

Riksbanken lämnar räntan oförändrad

Det går ganska bra i svensk ekonomi i förhållande till många andra länder, men vi har fortsatta bekymmer i Europa och dessa orosmoln skuggar den svenska ekonomin. Det ger ett läge som ”står och väger” vilket leder till slutsatsen att lämna reporäntan oförändrad.

Det sade Riksbankschef Stefan Ingves vid en pressträff på onsdagen.

Han konstaterade att de tioåriga statsobligationsräntorna har stigit i länder som Spanien, medan tyska räntor gått åt andra hållet. I framförallt södra Europa sliter man med frågan att hantera statsskulder och problem i banksektorn. Detta har också gett stora tillväxtskillnader i Europa, och 2012 väntas bli ett dåligt år för hela euroområdet. Men att länder som Norge och Tyskland fortsätter växa påverkar Sverige som har stor export dit.

Spridningen till resten av världen är fortfarande relativt begränsad, med en global tillväxt som närmar sig nivåer från början av 2000-talet.

Periodvis är det två steg framåt och ett steg tillbaka i krishanteringen i Europa, men så småningom väntas Europa ta sig igenom de nuvarande problemen och återgå till någon form av normalitet.

Den svenska tillväxten väntas vara lite lägre i närtid men givet att Europas problem reds ut och att den globala tillväxten hålls uppe väntas tillväxten åter närma sig en mer normal nivå. Förtroendet hos hushåll och företag har dämpats något, men det handlar inte om någon stor dramatik. Samtidigt har arbetsmarknaden utvecklats bättre än väntat. Inflationen är låg men väntas så småningom söka sig upp mot 2 procent. Totalt sett handlar det om en måttlig utveckling av inflationstakten.

Han sade också att Riksbanken har ändrat reporäntebanan något för att ”åskådliggöra” att det finns fortsatta problem i Europa.

Han sade att det finns ljusglimtar sett i tillväxttermer, med en tillväxt 2013 och 2014 som är något mer normal, och i den meningen är bilden rätt lik den som rådde i april.

Eftersom vi går mot ett läge där inflationstakten väntas stiga är det bättre att nu hålla styrräntan oförändrad än att sänka den.

På frågan om hur stor sannolikhet för lägre ränta Riksbanken försöker kommunicera och vad som kan få dem att sänka sade Marianne Nessén, chef för avdelningen för penningpolitik, att man kan tolka banorna på lite olika sätt.

Det kan tolkas som att sannolikheten är större att räntan sänks i höst än att den höjs, men störst är sannolikheten att den ligger kvar, men det finns ingen uttryckligen gradering av sannolikheterna.

Stefan Ingves sade att det är svårt att säga exakt vad som kan utlösa en ränteförändring.

Han konstaterade att de är sex personer som resonerar och att bara förlita sigtill modeller fungerar inte. Det är svårt i en modellvärld att bygga in en finansiell sektor på ett bra sätt, till exempel. I modellvärlden har man byggt in någon form av ”genomsnittsdirektion”, men kalkylerna ska framförallt ses som en illustration och sedan är det människor som gör bedömningarna.

Den finansiella sektorn är en faktor som är svår att bygga in i modeller. Det är en fråga som diskuterats under lång tid i direktionen, men majoritetens uppfattning är att hushållens skuldsättning exempelvis är en variabel som man bör ta hänsyn till.

Han sade också att han inte kan se att svenska banker har problem med sin finansiering i dagsläget, vilket är ”ett väldigt gott läge” jämfört med södra Europa.

Av: Direkt

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.