Home > Riksbanken lämnar räntan oförändrad

Riksbanken lämnar räntan oförändrad

Riksbanken ändrade senast reporäntan vid det penningpolitiska mötet den 17 december 2012, då den sänktes med 0,25 procentenheter.

Direktionen var oenig i beslutet om reporäntan. Lars EO Svensson reserverade sig och förordade att räntan skulle sänkas till 0,50 procent, medan Karolina Ekholm ville sänka till 0,75 procent.

Direktionen var också oenig i beslutet om räntebanan, Lars EO Svensson och Karolina Ekholm reserverade sig.

Lars EO Svensson förordade en räntebana som ligger på 0,25 procent från tredje kvartalet i år till och med trejde kvartalet 2014 och sedan stiger till en nivå på 1,50 procent i slutet av prognosperioden.

Karolina Ekholm förordade en räntebana som ligger på 0,75 procent till och med första kvartalet 2014 och sedan stiger successivt till en nivå på knappt 1,75 procent i slutet av prognosperioden.

Lars EO Svenssons motiv är att hans bedömning över utländska styrräntor längre fram och utländsk tillväxt är överdrivet höga, och att KPIF-prognosen överdriver inflationstrycket, i den penningpolitiska uppföljningen. Han hävdar att hans räntebana ger en KPIF-inflation närmare målet och en arbetslöshet som är närmare långsiktigt hållbar nivå.

Han bedömde att hans lägre räntebana skulle öka hushållen skuldkvot med ett par procentenheter inom ett par år, men att det inte skulle påverka eventuella risker med hushållens skuldsättning.

Karolina Ekholm motiverar sin reservation med att hennes räntebana ger en högre KPIF-inflation och lägre prognos för arbetslösheten, vilket utgör en bättre avvägd penningpolitik.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto