Home > Riksbanken sänker reporäntan till 0,75 procent

Riksbanken sänker reporäntan till 0,75 procent

Riksbanken sänker reporäntan med 0,25 procentenheter till 0,75 procent (1,00). Nivån gäller till nästa penningpolitiska möte. Svenska statspappersräntor sjunker medan kronan tappar mot dollarn och euron efter att Riksbanken meddelat sänkningen.

Enligt SME Direkts enkät bland 15 analytiker räknade tio med att styrräntan skulle sänkas med 25 punkter, till 0,75 procent, medan fem väntade en oförändrad reporänta.

Riksbanken ändrade senast reporäntan vid det penningpolitiska mötet den 17 december 2012, då den sänktes med 0,25 procentenheter.

Riksbanken konstaterar att konjunkturen har utvecklats ungefär som förväntat, men inflationen har blivit oväntat låg, och trots återhämtningen bedöms inflationstrycket det närmaste året bli ”tydligt lägre” jämfört med bedömningen i oktober.

Riksbanken skriver att inflationen under den senaste tiden har varit oväntat låg med en svag prisutveckling för både varor och tjänster. Samtidigt har det inhemska kostnadstrycket varit högre än inflationen. Detta tyder på att företagen har haft svårt att föra över kostnadsökningar till högre priser, vilket i sin tur kan bero på att efterfrågan varit svag. Jämfört med den senaste bedömningen i oktober väntas inflationen nu bli tydligt lägre under det närmaste året.

”Med en expansiv penningpolitik bidrar Riksbanken till att resursutnyttjandet i ekonomin ökar. Lönerna väntas då stiga snabbare samtidigt som företagen successivt kan höja sina priser. I takt med att världskonjunkturen förbättras ökar också importpriserna. Inflationen mätt som KPIF väntas därmed öka till 2 procent under 2015”, skriver Riksbanken.

Riksbanken ser ljusare på utvecklingen i omvärlden och konstaterar vidare att arbetsmarknadsläget i Sverige har förbättrats och samtidigt har förtroende bland hushåll och företag fortsatt att stiga.

”Tillsammans med en stigande efterfrågan från omvärlden innebär detta att tillväxten tar fart nästa år. Därmed stiger också efterfrågan på arbetskraft ytterligare och arbetslösheten sjunker mer tydligt”, skriver Riksbanken.

Riksbanken noterar att penningpolitiken sedan en tid tillbaka har handlat om att väga hur låg räntan behöver vara för att inflationen ska närma sig målet tillräckligt snabbt mot de ökade risker förknippade med hushållens höga skuldsättning som en låg ränta kan medföra.

Inflationen har varit låg länge och de senaste månadernas oväntat låga utfall i framförallt tjänstepriserna tyder på att det kan ta längre tid för inflationen att stiga än tidigare beräknat.

”Utan en mer expansiv penningpolitik finns risken att inflationen inte når 2 procent de närmaste åren, och därför är det motiverat att sänka reporäntan med 0,25 procentenheter och justera ner reporäntebanan”, skriver Riksbanken.

”Samtidigt fortsätter hushållens höga skuldsättning att utgöra en risk för en långsiktigt hållbar utveckling. Flera politikområden behöver hjälpas åt för att hantera den risken”, fortsätter de.

Räntan på den tvååriga statsobligationen hade cirka 15 minuter efter räntebeskedet sjunkit 6 punkter, till 0,76 procent, medan tioårsräntan sjunkit 3 punkter, till 2,30 procent.

Kronan försvagades cirka 4 öre mot euron, till 9:06, jämfört med strax före beskeden. Mot dollarn försvagades kronan 3 öre, till 6:58.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto