Home > Riksbanken tar med sig nya löneavtalen inför aprilmötet.

Riksbanken tar med sig nya löneavtalen inför aprilmötet.

Riksbanken tittar på de löneavtal som nu kommer in på arbetsmarknaden och kommer att ta med sig det i processen inför det penningpolitiska mötet i april.

Det sade riksbanksledamot Martin Flodén till reportrar i samband med ett seminarium om obalanser i löptider på den svenska bostadsmarknaden anordnat av Swedish House of Finance.

Riksbanksledamoten ville dock inte kommentera exakt hur han ser på de löneavtal som på sistone har blivit klara och som vissa bedömare anser är lägre än vad Riksbanken hade hoppats på.

”Vi får se om det påverkar vår analys på något sätt”, sade Martin Flodén och noterade att myndigheten är ganska nära ett penningpolitiskt beslut.

”Lönebildningen är förstås en viktig del i det som ligger till grund för inflationsutvecklingen i svensk ekonomi. Det handlar både om lönebildning och prisbildning. Vi vill att de ska gå hand i hand och att både löner och priser sätts under förutsättningen att vi lever upp till inflationsmålet”, sade Martin Flodén och tillade att lönebildningen på så sätt förstås spelar stor roll.

”Men lönebildningen handlar inte bara om just de här avtalen utan det är mycket som spelar in där”, framhöll han.

Måndagens starka svenska siffror avseende industri-PMI för mars är ett tecken på ett starkt svenskt resursutnyttjande och tillväxt, uppgav Martin Flodén vidare. Siffrorna är dock bara en pusselbit och man får se hur de påverkar inflationsbilden, konstaterade han.

Nyligen sade du att Riksbankens prognosbild på sistone har bekräftats. Är det ett scenario där reporäntan måste sänkas ytterligare på kort sikt såsom räntebanan indikerar?

”Det jag sade handlade om räntebanan på lite längre sikt, och inte precis i närtid. Jag pratade om prognosbilden i grova drag över en längre tidsperiod som gick längre tillbaka än februaribeslutet. Det handlade framför allt om att vi i vår prognos har ett starkt resursutnyttjande som ska fortsätta vara starkt och en inflation som skulle gå upp ganska kraftigt om man tittar på KPI och KPIF, men att det skulle vara mycket drivet av energipriserna och att vi också skulle få se en viss tillbakagång i inflationssiffrorna. Den utvecklingen har vi också sett”, uppger Martin Flodén.

”På så sätt tycker jag att bilden har bekräftats och det jag sade var också att om något så stärker det den prognos vi har för reporäntan på sikt – så jag pratade inte om precis i närtid”, tillägger han.

Inflationen i eurozonen var överraskande låg i mars. Hur ser du på det?

”Delvis var det ju väntat att det skulle komma en tillbakagång, men det var väl en lite större tillbakagång än vad marknaden hade sett framför sig. Jag har ingen specifik kommentar till det, men det är också något som vi har med in i vår egen analys inför aprilbeskedet. Innan vi kommer till det beslutsmötet kommer vi också att få ett svenskt inflationsutfall och det kommer att vara viktigare än det europeiska”, uppger Martin Flodén.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
ECB
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto