Home > Riksbanken välkomnar FI-förslag om skärpta amorteringskrav.

Riksbanken välkomnar FI-förslag om skärpta amorteringskrav.

Riksbanken välkomnar Finansinspektionens förslag till ett skärpt amorteringskrav.

Det skriver de i ett pressmeddelande på fredagen, med anledning av ett remissyttrande.

Riksbanken konstaterar att åtgärder som ökar motståndskraften hos hushållen är nödvändiga och bör införas skyndsamt. Det är också viktigt att amorteringskravet och hushållens motståndskraft utvärderas för att bedöma om de önskade effekterna uppnås.

”De svenska hushållens höga och stigande skuldsättning utgör ett allvarligt hot mot den finansiella och den makroekonomiska stabiliteten. Det är därför bra med ett skärpt amorteringskrav riktat mot hushåll som har höga skulder i relation till hushållets inkomster”, skriver Riksbanken.

Riksbanken har tidigare poängterat att det nuvarande amorteringskravet är förhållandevis milt i ett internationellt perspektiv.

Fortsatt utvärdering krävs och om önskad effekt inte uppnås anser Riksbanken att Finansinspektionen bör överväga att justera amorteringskravet. Om hushållens motståndskraft inte ökar och riskerna med hushållens skuldsättning inte minskar kan det behövas ytterligare makrotillsynsåtgärder.

Finansinspektionens förslag är i korthet att hushåll vars skulder är större än 4,5 gånger inkomsten får ett extra amorteringskrav på 1 procentenhet av bolånet per år.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto