Home > Riskaversion fortsätter med start på den nya veckan

Riskaversion fortsätter med start på den nya veckan

Säkra tillflyktsortsvalutor, i synnerhet den japanska yenen, började veckan i en hausseartad stämning med investerare som fortsatte att smälta förra veckans svaga amerikanska NFP-rapport. Den amerikanska arbetsmarknaden lade till 120 000 jobb förra månaden, vilket var betydligt lägre än det prognostiserade på 207 000. I dag kommer valutahandlare vilja notera resultatet av den japanska styrräntan och den efterföljande presskonferensen från den japanska centralbankens (BoJ). Indikationer på att BoJ kommer att ingripa på marknaderna för att begränsa apprecieringen i JPY, kan resultera i att valutan vänder nedåt från sina tidigare uppgångar.

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD EUR/GBP
Daglig trend up up down down up up
Veckotrend down down down up down down
Motstånd 1.3195 1.6000 82.15 0.9245 1.0395 0.8320
1.3175 1.5980 81.95 0.9225 1.0375 0.8300
1.3145 1.5950 81.65 0.9195 1.0345 0.8270
Stöd 1.3085 1.5890 81.05 0.9135 1.0285 0.8210
1.3055 1.5860 80.75 0.9105 1.0255 0.8180
1.3035 1.5840 80.55 0.9085 1.0235 0.8160

Ekonominyheter

USD – Jobbdata fortsätter att tynga EUR

USD utökade sin baisseartade trend mot den japanska yenen under gårdagens handel, där svaga amerikanska jobbsiffror från förra veckan fortsatte att tynga USD. Den sämre än väntade rapporten spädde på rädslan bland investerare för att Federal Reserve kan inleda en ny omgång av kvantitativa lättnader inom en snar framtid. Som ett resultat, strömmade investerare till fristadsvalutan JPY och skickade valutaparet USD/JPY till en månads lägsta på 81,19.

En avsaknad av viktiga nyheter från USA innebär att varje rörelse i USD kommer att bestämmas av internationella grundläggande statistik. Valutahandlare kommer vilja notera resultatet av nattens japanska styrräntebeslut och den efterföljande presskonferensen från BoJ. Indikationer på att BoJ kan gå in för att begränsa apprecieringen i JPY, kan resultera i en återhämtningsfas för USD från sina tidigare nedgångar. Dessutom kan siffran för den kinesiska handelsbalansen påverka marknaderna. En sämre än förväntad rapport kan resultera i ytterligare riskaversion och stärka USD mot valutor såsom EUR och AUD.

EUR – EUR i baisse på skuldoron

Efter en misslyckad skuldauktion i Spanien förra veckan, förblev euron baisse mot praktiskt taget alla dess viktigaste valutarivaler under gårdagens börshandel. Skuldauktionen förstärkte investerares farhågor att euroområdets skuldkris är långt ifrån över. Valutaparet EUR/USD föll till så lågt som 1,3032, innan det korrigerade sig självt under kvällens handel. Sedan förra veckan hade paret sjunkit med nästan 300 punkter. Kontra den japanska yenen deprecierade EUR med cirka 75 punkter och nådde så lågt som 106,13.

Vänder vi oss till dagens händelser kommer valutahandlare vilja fortsätta att övervaka eventuella meddelanden som kommer ut från euroområdet och då särskilt från Portugal och Spanien. Varje negativ nyhet kan leda till att euron tappar ytterligare mot dess viktigaste valutarivaler samtidigt som EUR fortsätter att depreciera. Med detta sagt, kommer valutahandlare att vilja notera resultatet av euroområdet SenTix Investor förtroendeindex. Ett bättre resultat än väntat kan hjälpa euron att återta en del av sina senaste nedgångar.

Guld – Guldpriset vände till hausse

Priset på guld gick upp under gårdagens handel efter att negativa amerikanska nyheter släppts förra veckan. Nedslående amerikansk sysselsättningsstatistik har öppnat dörren för att Federal Reserve kan komma att inleda en ny omgång av kvantitativa lättnader under de kommande månaderna. Som ett resultat har investerare sökt alternativa säkra tillgångar, där guld är en av dem. Priset på guld nådde så högt som 1 648,55 dollar per uns under den europeiska handeln, upp 1739 punkter för dagen.

Sett till dagens handel innebär en avsaknad av viktiga amerikanska nyheter att guldpriset kan behålla sitt kraftiga uppsving resten av veckan. Analytiker varnar för att utan väsentligt bättre globala data, speciellt från USA, kan priset för guld och andra ädla metaller fortsätta att stiga för en överskådlig framtid.

Råolja – Amerikansk statistik och iranska nyheter fick råoljepriset att sjunka

Priset på råolja sjönk under gårdagens börshandel där kombinationen av negativ amerikansk statistik och en positiv utveckling när det gäller konflikten med Iran fick investerare att överge råvaran. Negativ amerikansk sysselsättningsstatistik i förra veckan har lett till oro från investerare för att efterfrågan i USA kommer att gå ner. Samtidigt har Iran nyligen enats om att återuppta förhandlingarna med väst om sitt kärnenergiprogram. Nyheten ledde till en lättnad för att Iran skulle strypa oljeexporten. Som sådant, deprecierade priset på olja från så lågt som 101,29 dollar per fat igår till så högt som 103,23 dollar per fat.

I dag kommer investerare i råolja vilja fortsätta att följa all utveckling i utvecklingen med Iran. Varje tecken på att förhandlingarna inte kommer att äga rum som planerat kan leda till förnyade farhågor för att leveranserna kan vara i fara, och kan få oljepriset att iscensätta en uppåtgående vändning. Så länge som marknadssentimentet mot den amerikanska dollarn är fortsatt negativ, kan råoljpriset utvidga sin senaste baisseartade körning.

Tekniska nyheter

EUR/USD

Medan de flesta långsiktiga tekniska indikatorerna visar att detta valutapar ligger i neutralt territorium, har det veckovisa diagrammets Bollinger Bands dragit samman, vilket är ett kännetecken på ett förestående prisändring. Valutahandlare uppmanas att inta en avvaktande hållning för detta valutapar, där en tydligare bild kan presentera sig senare idag.

GBP/USD

Williams Percent Range på det veckovisa diagrammet ligger för närvarande på -20, vilket visar att detta valutapar kan se nedgångar de kommande dagarna. Med detta sagt ligger de flesta långsiktiga tekniska indikatorerna för valutaparet i neutralt territorium. Valutahandlare kommer vilja övervaka RSI på det veckovisa diagrammet. Om det passerar 70 strecket, kan en baisseartad korrigering ske.

USD/JPY

Efter att ha rasat i fredagens börshandel, visar de långsiktiga tekniska indikatorerna att detta valutapar kan utvidga sin baisseartade körning. Det veckovisa diagrammets Williams Percent Range och RSI visar både att ytterligare nedåtgående rörelser kan förekomma. Valutahandlare kanske vill ligga kort i sina positioneringar inför en brytning nedåt.

USD/CHF

Det veckovisa diagrammets Slow Stokastiska, Williams Percent Range och RSI visar allt detta par handlas i neutralt territorium, vilket innebär att inga större prisändringar förutspås för tillfället. Att ta en vänta och se strategi för detta valutapar kan vara det klokaste valet, där en tydligare bild sannolikt kommer att presentera sig i en nära framtid.

Wild Card

Dow Jones

Ett hausseartat kors på det dagliga diagrammets Slow Stokastiska har börjat ta form, vilket indikerar en möjlig uppåtgående rörelse den närmaste tiden. Denna tankegång stöds av Williams Percent Range på samma diagram, som svävar runt -70 nivån. Forex valutahandlare kanske vill ligga långt i sina positioneringar i dag inför en möjlig brytning uppåt.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto