Home > Riskaversion på börsen och stärkt euro

Riskaversion på börsen och stärkt euro

Marknadsaktörer fortsatte att förhålla sig avvaktande inför eventuella signaler om nya centralbanksåtgärder, närmast kanske från Fedchefen Ben Bernanke i samband med helgens Fedsymposium i Jackson Hole.

ECB-chefen Mario Draghi har dock avbokat sin USA-resa på grund av hård arbetsbelastning, vilket vissa bedömare tolkade försiktigt positivt som en signal om att ECB arbetar med att färdigställa ett åtgärdspaket till nästa veckas rådsmöte.

Bloomberg News rapporterade, med hänvisning till tre icke namngivna personer med insyn, att ECB överväger nya åtgärder för att underlätta bankernas kreditgivning.

Enligt uppgifterna överväger ECB bland annat att minska den så kallade “haircuten” när finansinstitut vill låna av centralbanken mot säkerhet i så kallade ABS:er. (Det vill säga att ECB vill ge finansinstitut möjlighet att låna mer mot ett givet värde av säkerheter i form av värdepapper som backas upp av tillgångar, som bostadslån eller bilkrediter).

Bloomberg News källor uppgav vidare att ECB nu trycker på för att mildra de kommande internationella likviditetsreglerna, inom Baselreglerna, så att bankerna kan använda ABS:er och lån till företag som likviditetsbuffert mot potentiella kreditåtstramningar.

Spanien sålde tre- och sexmånadersväxlar för 3,6 miljarder euro på tisdagen, avsedd volym upp till 3,5 miljarder, och räntan blev nu betydligt lägre än vid föregående motsvarande auktion i slutet av juli.

Tremånadersväxlarna såldes till en ränta på 0,946 procent, jämfört med 2,434 procent i juli, medan räntan på sexmånadersväxlarna sjönk till 2,026 procent, från 3,691 procent i juli.

Italien fick också betala betydligt lägre ränta för en upplåning i tvååriga nollkupongsobligationer för 3 miljarder euro. Räntan sjönk till 3,064 procent, från 4,86 procent i juli.

ECB rapporterade att penningmängdstillväxten, mätt som M3, steg till oväntat höga 3,8 procent i juli, väntat 3,2 procent. Det var den högsta nivån sedan maj 2009, och därmed också åtminstone en liten indikation om att ECB:s massiva likviditetstillskott börjar söka sig ut i den reala ekonomin.

Ekonomerna på Danske Bank noterar i ett kundbrev att M3 växer i en ännu starkare takt i Tyskland, och Bundesbank väntas bli allt mer oroade över indikationerna på att inflationen kan ta fart.

Kredittillväxten till den privata sektorn var dock fortsatt svag i juli, +0,1 procent, och kredittillväxten till icke-finansiella företag var fortsatt negativ, -0,4 procent.

En första indikation om den tyska KPI-inflationen i augusti, från Nordrhein-Westfalen, visade att inflationstakten i den största av de rapporterade delstaterna steg till 1,9 procent i augusti från 1,3 procent i juli, en betydligt större ökning än vad analytiker väntat för hela Tyskland. Enligt ekonomer handlar uppgången dock främst om effekter av det stigande oljepriset, inte något stigande pristryck.

USA fortsätter att rapportera in försiktigt positiva signaler om bostadsmarknaden; S&P/Case Shillers husprisindex steg 0,50 procent i juni jämfört med juni 2011, väntat -0,05 procent. Det var den första prisökningen på årsbasis sedan september 2010.

Däremot blev hushållen betydligt mer missmodiga om de ekonomiska utsikterna i augusti, enligt Conference Boards månatliga mätning. Index sjönk till 60,6 från 65,4 i juli, enligt Bloomberg News enkät väntades 66,0 i augusti.

Amerikanska statspappersräntor sjönk svagt i längre löptider på tisdagen. Vid den svenska marknadens stängning noterades tioårsräntan till 1,63 procent, 2 punkter lägre än vid samma tid på måndagen.

Svenska statsobligationsräntor sjönk 4-6 punkter, med stöd av en svag aktiemarknad och svag svensk exportstatistik. Tioårsräntan sjönk 4 punkter, till 1,37 procent, och räntegapet mot den tyska motsvarigheten minskade till 3 punkter (6).

Kronan stärktes mot euron i tisdagens inledande handel men sjönk åter tillbaka efter svag handelsstatistik på förmiddagen. Vid svensk stängning noterades euron till 8:28, 3 öre högre än vid samma tid på måndagen. Dollarn hade samtidigt backat knappt 1 öre, till 6:58, och TCW-index steg till 115,99 (115,52)

Värdet på den svenska varuexporten sjönk 5 procent i juli, till 87,6 miljarder kronor, jämfört med samma månad 2011, trots att juli 2012 innehöll en vardag mer än juni 2011. Det var den svagaste utvecklingen sedan i mars, då exporten sjönk knappt 6 procent.

Importen minskade samtidigt 1 procent, till 83,9 miljarder kronor, och handelsnettot stannade på ett överskott på 3,7 miljarder. Enligt SME Direkts prognosenkät väntade analytiker i genomsnitt ett överskott på 7,6 miljarder kronor i juli.

Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea, konstaterade i ett kundbrev att den tröga trenden för den svenska exporten fortsatte i juli. Indikatorerna har nu visserligen ljusnat en aning den senaste tiden, men de målar fortsatt upp en mörk bild av den kommande perioden.

“Detta är vad man får räkna med givet den svaga globala efterfrågan”, skrev Torbjörn Isaksson, som dock samtidigt noterar preliminära indikationer på en något bättre trend i importen, vilket kan tyda på att den inhemska efterfrågan ändå hålls uppe.

Ekonomerna på SEB presenterade en ny konjunkturprognos på tisdagen, där BNP-prognosen för 2012 höjs till 1,3 procent från 0,7 procent i förra prognosen från i maj. Prognosen för 2013 sänks samtidigt till 1,5 procent, från 1,9 procent.

SEB skrev i rapporten att den senaste tiden har de globala tillväxtutsikterna försämrats med avmattningstendenser som är mer synkroniserade än under 2010 och 2011.

“Även tillväxtekonomier som till exempel Kina har växlat ned. Osäkerhet kring euron och amerikansk finanspolitik tynger tillväxten under hösten. Den globala tillväxten är inte självgående utan starkt beroende av fortsatt monetär stimulans”, skrev SEB-ekonomerna, och tillade att centralbankerna tvingas till “alltmer drastiska åtgärder”.

Beträffande Riksbanken håller SEB, med viss tvekan, fast vid att den sänker styrräntan till 1,25 procent i september, och till 1,00 procent i december. Euron väntas ändå fortsätta att försvagas mot kronan, till 8:00 vid årsskiftet.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.