Home > Riskpremien på svenska börsen på ny rekordnivå

Riskpremien på svenska börsen på ny rekordnivå

Marknadsriskpremien på den svenska aktiemarknaden (kompensation utöver riskfri ränta för att köpa aktier) har ökat till 6,0 procent (5,8 procent i fjol) den högsta nivå som har uppmätts sedan undersökningen startade för 16 år sedan.

Under en lång period innan finanskrisen 2008 noterades nivåer kring 4,5 procent, enligt PwC. Efter att ha stigit upp till 5,4 procent under 2009 föll den tillbaka till den lägre nivån även 2010 och 2011. De senaste två åren har dock riskpremien ökat markant, framkommer vidare.

”Den nu väsentligt högre riskpremien förklaras av de stora osäkerheter som finns kring den globala makroekonomiska utvecklingen och särskilt av obalanserna i EU-området. Det har resulterat i historiskt låga räntenivåer för att försöka stimulera ekonomierna men osäkerheten påverkar fortsatt riskviljan hos investerare negativt, vilket kommer till uttryck i den högre riskpremien”, sade Peter Lundblad, partner inom Corporate Finance vid PwC i en kommentar.

Till följd av den högre riskpremien har även det samlade avkastningskravet för aktieplaceringar ökat. I år ligger det bland investerarna på 7,9 procent, jämfört med 7,8 procent förra året, enligt PwC:s undersökning.

Av de 36 respondenter tillhörande någon av kategorierna förvaltare, riskkapitalbolag, fondkommissionärer eller rådgivare inom Corporate Finance räknar 78 procent med en börsutveckling om tio procent eller mer under året.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto