Home > Robothandel har sökt sig ned på mindre listor

Robothandel har sökt sig ned på mindre listor

”När börsrobotarna handlat sönder orderboken i de större bolagen så behöver de dra vidare till nya sälla jaktmarker”, fortsätter han och pekar ut aktier som Bigg och Zinzino där börsrobotar sedan en tid har handlat mer intensivt.

”De handlar inte alla dagar i veckan, utan bara när volymerna växer till sig. Till vardags går det ju inte att handla i småbolag, men när bolaget för en minut nått en topplista så strömmar också volymerna till. Och det lockar förstå börsrobotarna att agera i små bolag dit andra robotar ännu inte hittat”, förklarar Claes Hemberg.

Han säger vidare att robotarna är mästare på att hantera snabbhandel samt att de gillar aktier med stora kast i.

”Det gör att volymerna i sin tur snabbt kan bli orimligt stora. Men de som tjänar kosingen är inte spararna som köper för att äga, utan robotarna tar åtminstone den kortsiktiga vinsten”, enligt Claes Hemberg.

Nyhetsbyrån Direkt har under hösten och vintern rapporterat om kraftiga kursrusningar under explosionsartat ökad handel i småbolag som Bigg och Zinzino samt även Taurus Energy och Recyctec, ibland utan kurspåverkande nyheter. Claes Hemberg ser ett liknande fenomen i de två sistnämnda aktierna.

”Eftersom handeln i de stora bolagen är så hårt drabbade av robotar har även dagshandlare lämnat dem i hög grad. Och de kan ha valt samma taktik som robothandlarna: mindre bolag med sällan men intensiv handel. Dagshandlarna har dessutom robotar att se upp för”, konstaterar Claes Hemberg.

Avanzas sparekonom menar att dagshandlare har lärt sig att hantera robotarna, genom att vara mer långa i aktierna. Istället för sekundhandel kan de nu bli sittande i samma aktier flera timmar. Vidare har en fjärdedel av dagshandlarna flyttat fokus från storbolag till mindre bolag.

”Men när det gäller deras intentioner så påminner dagshandlarna mycket om börsrobotarna. De vill inte äga aktierna över natten. Men dagshandlarna lägger inte ute 0,01 sekundersordrar, utan finns där på riktigt. Ofta i flera minuter. Det gör att vanliga sparare inte alls irriteras över deras handel på samma
sätt”, enligt Claes Hemberg.

Enligt honom är diskussionen om att tvinga robotarna att ligga kvar med sina ordrar i åtminstone en till två sekunder en viktig fråga.

”Någon uppförandekod behövs, även i orderfönstret”, summerar Claes Hemberg det  hela.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto