Home > Rullande P/E för OMXS30 steg till 11,1 v21

Rullande P/E för OMXS30 steg till 11,1 v21

Under förra veckan, vecka 21, steg OMXS30-index 3,0 procent (-7,4). Samtidigt justerades vinstprognoserna upp med 0,4 procent (+0,4).

Det rullande p/e-talet för OMXS30 uppgick till 11,1 (10,8).

Förändringen av vinstprognoserna är beräknad på vinst före skatt, samtidigt som p/e-talet baseras på vinst per aktie.

Skillnaden mellan den inverterade tioåriga svenska statsobligationen, här kallad p/e-talet enligt Fed-modellen, och SME Direkts rullande p/e-tal minskade och uppgår nu till 57,9 (59,1).

Baserat på de faktiska utdelningarna uppgår direktavkastningen förverksamhetsåret 2011 till 4,2 procent (4,4). Beräknat på prognoserna för 2012 uppgår direktavkastningen till 4,5 procent (4,6). Utdelningarna avser ordinarie utdelning.

P/E OMXS30

Rullande P/E OMXS30
Rullande P/E OMXS30
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto