Home > Rullande P/E OMXS30 sjönk till 12,1 v41

Rullande P/E OMXS30 sjönk till 12,1 v41

Under förra veckan, vecka 41, sjönk OMXS30-index -3,2 procent (+2,0). Samtidigt justerades vinstprognoserna ned med 0,6 procent (-0,1).

P/e-prognos och vinstprognos avser SME Direkts månadsvis rullande prognos för de kommande tolv månaderna för OMXS30-bolagen exklusive Investor. Kursförändringen för OMXS30 och kurserna för p/e-prognosen är hämtade vid fredagens stängning.

Det rullande p/e-talet för OMXS30 uppgick till 12,1 (12,4).

Förändringen av vinstprognoserna är beräknad på vinst före skatt, samtidigt som p/e-talet baseras på vinst per aktie.

Skillnaden mellan den inverterade tioåriga svenska statsobligationen, här kallad p/e-talet enligt Fed-modellen, och SME Direkts rullande p/e-tal ökade och uppgår nu till 55,9 (53,4).

Beräknat på prognoserna för 2012 uppgår direktavkastningen till 4,1 procent (4,0). Utdelningarna avser ordinarie utdelning.

             Förändr  Förändr    P/E    P/E		
           vinstprg % OMXS30 %  prognos    Fed		
==============================================================		
Årsskiftet 10/11      -14,4   -8,4   13,5   30,5		
Årsskiftet 11/12      -8,5    7,2   11,4   61,3		
6 mån            -1,8    3,0   12,0   56,5		
3 mån            -2,2    2,7   11,6   77,5		
1 mån            0,3   -5,0   12,7   61,3		
1 vecka           -0,6   -3,2   12,4   65,8		
Fredagens stängning      -   -0,6   12,1   68,0		
==============================================================

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto